UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: polaniec.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
° 2015r
° 2014r.
° 2013r.
° 2012r.
° 2011r.
° 2010r.
° 2009r.
° 2008r.
° 2007r.
° 2006r.
° 2005r.
° 2004r.
° 2003r.
° 2002r.
° poprzednie
- kadencja 1998-2002
- kadencja 1994-1998
- kadencja 1990-1994
° pozostałe
° zweryfikuj podpis
° przeglądarka aktów XML, LAPX
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > poprzednie > kadencja 1990-1994 strona główna 
kadencja 1990-1994
Uchwała Nr I/1/90 
 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 08:42:09, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr I/2/90 
 w sprawie wyboru Delegata do sejmu samorządowego.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 08:44:13, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr I/3/90 
 w sprawie ustalenia nazwy rady.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 08:45:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr II/4/90 
 wybór Burmistrza
Informację zaktualizowano 2007-09-21 09:52:49, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr II/5/90 
 w sprawie wyboru V-ce Przewodniczących Rady Gminy i Miasta w Połańcu
Informację zaktualizowano 2007-09-21 09:53:27, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr II/6/90 
 w sprawie powołania Sekretarza Gminy i Miasta
Informację dodano 2007-09-20 11:38:50, wprowadzający: Przemysław Kamionka, autor: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr II/7/90 
 w sprawie wyboru Zarządu Gminy
Informację zaktualizowano 2007-09-21 09:54:05, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr II/8/90 
 w sprawie czasowego sprawowania obowiązków Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Informację zaktualizowano 2007-09-21 09:54:12, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr III/9/90 
 w sprawie powołania Skarbnika Gminy i Miasta
Informację zaktualizowano 2007-09-21 09:54:18, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr III/10/90 
 w sprawie powołania Kierownika i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Informację zaktualizowano 2007-09-21 09:54:32, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr III/11/90 
 w sprawie powołania komisji Inwentaryzacyjnej
Informację zaktualizowano 2007-09-21 09:54:46, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr III/12/90 
 w sprawie zabezpieczenia bazy lokalowej szkół.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 09:55:11, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IV/13/90 
 w sprawie podziału środków finansowych otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego na podstawie decyzji Nr 43 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 14 maja 1990 roku przeznaczonych na dofinansowanie czynów społecznych.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 09:55:33, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr V/14/90 
 w sprawie określenia miejsc na terenie miasta i gminy gdzie dopuszczalne jest prowadzenie handlu oraz ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty handlowej.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 09:55:39, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr V/15/90 
 w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 09:55:46, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr V/16/90 
 w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów dla Burmistrza.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:01:01, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr V/17/90 
 w sprawie zmiany organizacji ruchu drogowego na ulicy B. Głowackiego.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:01:08, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr V/18/90 
 w sprawie zmiany w planie wykorzystania środków finansowych na inwestycje i remonty.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:01:14, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VI/19/90 
 w sprawie zmiany uchwały Nr. III( 12 ) 90 z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie zabezpieczenia bazy lokalowej szkół.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:01:21, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VII/20/90 
 w sprawie ustalenia nazwy rady.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:01:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VII/21/90 
 w sprawie ustalenia statutu Miasta i Gminy Połaniec.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:01:32, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VII/22/90 
 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:01:38, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VII/23/90 
 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miejskiej w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:01:43, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VII/24/90 
 w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:01:50, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VII/25/90 
 w sprawie określenia miejsc na terenie Miasta i Gminy Połaniec gdzie dopuszczalne jest prowadzenie handlu, oraz ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:01:55, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VII/26/90 
 w sprawie zmiany w planie wykorzystania środków finansowych na inwestycje i remonty uchwalonym na Sesji Rady Narodowej w dniu 28 lutego 1990 roku -uchwała Nr XII/36/90.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:02:01, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VII/27/90 
 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:02:07, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VIII/28/90 
 w sprawie powołania Komisji Rady.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:02:13, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VIII/29/90 
 w sprawie utworzenia wspólnej rady dla Miasta i Gminy, wspólnych organów wykonawczych tj. Burmistrza i Zarządu oraz wspólnego organu administracyjnego -Urzedu Miasta i Gminy.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:02:19, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VIII/30/90 
 w sprawie ustalenia diet dla radnych i miesięcznego limitu kilometrów dla Przewodniczącego Rady.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:07:45, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VIII/31/90 
 w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dla sołtysów na terenie gminy.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:02:34, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VIII/32/90 
 w sprawie zmiany w planie wykorzystania środków finansowych na inwestycje i remonty.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:02:40, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IX/33/90 
 w sprawie przejęcia lecznicy dla zwierząt.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:02:46, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IX/34/90 
 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych lub prawnych w drodze przetargu działki budowlanej stanowiącej własność Skarbu Państwa - Urzędu Miasta i Gminy Połaniec, położonej w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:02:54, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IX/35/90 
 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia sołtysów za wystawianie i wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:03:01, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IX/36/90 
 w sprawie podjęcia czynności mających na celu wprowadzenie zmiany do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego polegajacej na lokalizacji i budowie stacji uzdatniania wody.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:08:48, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IX/37/90 
 w sprawie zabezpieczenia bazy lokalowej Szkoły Podstawowej w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:03:14, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IX/38/90 
 w sprawie zmiany w planie wykorzystania środków finansowych na inwestycje i remonty oraz popieranie czynów społecznych.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:03:20, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IX/39/90 
 w sprawie wyrażenia opinii o Urzędach Rejonowych.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:03:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IX/40/90 
 w sprawie przejęcia do realizacji pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:03:32, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IX/41/90 
 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:03:39, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr X/42/90 
 w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych -sołectw i osiedli na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:09:34, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr X/43/90 
 w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:03:55, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr X/44/90 
 w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia wyborów zarządu osiedli i przewodniczących.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:04:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr X/45/90 
 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania spraw indywidualnych z zakresu pomocy społecznej.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:04:11, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr X/46/90 
 w sprawie dokonania zamiany gruntów samorządowych na grunty stanowiące własność p. Apolonii i Jana Warchałowskich zam. w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:11:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr X/47/90 
 w sprawie dokonania zamiany gruntów samorządowych na grunty satnowiące własność p. Mieczysława Kwiatkowskiego zam. w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:11:37, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr X/48/90 
 w sprawie dokonania zamiany gruntów samorządowych na grunty stanowiące własnosc p.p. Ireneneusza Wyspiańskiego i Andrzeja Patalonga zam. w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:13:08, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr X/49/90 
 w sprawie przystąpienia do spółki EMiG z.o.o w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:04:42, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr X/50/90 
 w sprawie nie wydawania wskazań lokalizacyjknych na budowę obiektów handlowo-usługowych na osiedlu "Energetyk" w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:04:49, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XI/51/90 
 w sprawie ustalenia wykazu aktów prawa miejscowego.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:04:55, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XI/52/90 
 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:05:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XI/53/90 
 w sprawie ustalenia obsady etatowej zadania budżetowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:05:08, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XI/54/90 
 w sprawie wprowadzenia do budżetu dochodów ponadplanowych i ich rozdysponowanie.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:05:16, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XI/55/90 
 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 1990 rok poprzez przeniesienie kredytów pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami oraz udzielenia dotacji z budżetu na Fundusz Gospodarki Gruntami.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:05:24, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XI/56/90 
 w sprawie zmiany uchwały Nr X/50/90 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 listopada 1990 roku dotyczącej niewydawania wskazań lokalizacyjnych na budowę obiektów handlowo-usłygowych na osiedlu "Energetyk" w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:05:30, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XI/57/90 
 w sprawie ustalenia funkcji inwestora bezpośredniego dla rozbudowy Szkoły Podstawowej w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:05:38, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/58/91 
 w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień innych niż określonych w ustawie.
Informację dodano 2007-09-21 10:21:39, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/59/91 
 w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej.
Informację dodano 2007-09-21 10:22:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/60/91 
 w sprawie: inkasa należności pienieżnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, od podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Informację dodano 2007-09-21 10:24:41, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/61/91 
 w sprawie podwyższenia opłat rocznych za zarząd i użytkowanie gruntów stanowiacych własność Miata i Gminy w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-21 10:26:52, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/62/91 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec gruntów położonych na terenie wsi Zawada Gm. Połaniec, zajętych pod lokalizację budynku hotelowego "Zębiec" oraz poza lokalizacją.
Informację dodano 2007-09-21 10:31:25, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/63/91 
 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki budowlanej na rzecz małż. Marii i Józefa Szczerbiwilk zam. w Gliwicach.
Informację dodano 2007-09-21 10:38:00, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/64/91 
 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki budowlanej na rzecz p. Karbarza Roberta zam. w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-24 12:15:11, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/65/91 
 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki budowlanej na rzecz p. Kazimierza Zalińskiego zam. w Tuklęczu.
Informację zaktualizowano 2007-09-24 12:16:04, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/66/91 
 w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego zakładów gastronomicznych i usługowych.
Informację dodano 2007-09-21 10:42:42, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/67/91 
 w sprawie określenia miejsca na terenie Miasta i Gminy Połaniec gdzie dopuszczalne jest prowadzenie handlu, oraz ustalenia wyskosci dziennych stawek opłaty targowej.
Informację dodano 2007-09-21 10:46:50, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/68/91 
 w sprawie uchylenia uchwał: Nr X/50/90 z dnia 20 listopada 1990r. w sprawie nie wydawania wskazań lokalizacyjnych na budowę obiektów handlowo-usługowych na Osiedlu "Energetyk" w Połańcu i Nr XI/56/90 z dnia 27 grudnia 1990r. w sprawie nie wydawania wskazań na budowę obiektów handlowo-usługowych na Osiedlu "Energetyk" w Połańcu, z wyjątkiem gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-21 10:58:15, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/69/91 
 w sprawie organizacji i zakresu działania sołectw.
Informację dodano 2007-09-21 10:59:33, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/70/91 
 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwienia spraw indywidualnych z zakresu pomocy społecznej.
Informację dodano 2007-09-21 11:01:00, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIII/71/91 
 w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 11:03:19, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIV/72/91 
 w sprawie wybrania Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-21 11:04:32, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XV/73/91 
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1991 rok oraz upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w budżecie gminy i dysponowania rezerwą budżetową.
Informację dodano 2007-09-21 11:07:23, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XV/74/91 
 w sprawie przeznaczenia częsci wpływu podatku od nieruchomości do dyspozycji samorządów wiejskich.
Informację dodano 2007-09-21 11:08:41, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XV/75/91 
 w sprawie ustalenia odpłatnośći za pobyt dziecka w przedszkolach i żłobku.
Informację dodano 2007-09-21 11:10:19, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XV/76/91 
 w sprawie nabycia na własnośc Miasta i Gminy Połaniec gruntów położonych na terenie wsi Rybitwy gm. Połaniec, przeznaczonych pod zieleń parkową na osiedlu budownictwa jednorodzinnego "Południe" w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 08:44:45, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XV/77/91 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec gruntów położonych na terenie miasta Połaniec, przeznaczonych pod osiedle budownictwa wielorodzinnego "Energetyk" w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-24 09:03:36, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XV/78/91 
 w sprawie dokonania zamiany gruntów samorządowychna grunty stanowiące własność p. Bolesława Kołka zam. w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-24 09:02:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XV/79/91 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec działki nr 2421 o pow. 326 m. kw. położonej w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-24 09:03:58, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XV/80/91 
 w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta połańca zatwierdzonego uchwałą Nr XII/46/76 Gminnej Rady Narodowej w Połańcu z dnia 11 listopada 1976 r. wraz ze zmianami w miejscowym planie ogólnym zatwierdzonymi uchwałą Nr VII/28/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy Połaniec z dnia 3 maja 1989 r.
Informację zaktualizowano 2007-09-24 09:04:22, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XV/81/91 
 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 1990 rok, oraz przyjęcia sprawozdania z realizacji funduszy pozabudżetowych.
Informację zaktualizowano 2007-09-24 09:04:38, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVI/82/91 
 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 1990 rok.
Informację dodano 2007-09-24 09:01:27, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVI/83/91 
 w sprawie podjęcia czynności mających na celu wprowadzenie zmian do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Połańca polegających na lokalizacji i budowie stacji diagnostyki samochodowej wraz z usługami nieuciążliwymi związanymi z budową stacji oraz lokalizacji i budowie motelu - zajazdu.
Informację dodano 2007-09-24 09:09:11, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVI/84/91 
 w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów dla Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-24 14:47:23, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVI/85/91 
 w sprawie sprzedaży na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności w Tarnobrzegu 1 części działki nr 6515/1 z przeznaczeniem pod lokalizację ekspozytury w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 09:24:27, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVI/86/91 
 w sprawie sprzedaży na rzecz małż. Ireny i Janusza Wysockich zam. w Połańcu działki nr 4669/4 w pow. 90 m. kw. położonej na osiedlu "Energetyk" w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 09:26:48, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVI/87/91 
 w sprawie sprzedaży gruntów na rzecz Polskiego Związku Działkowców, Zarządu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu.
Informację zaktualizowano 2007-09-24 14:48:34, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVI/88/91 
 w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej.
Informację dodano 2007-09-24 09:30:42, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVI/89/91 
 w sprawie wyrażenia opinii o połączeniu miasta i gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-24 09:31:59, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVII/90/91 
 w sprawie sprzedaży działki budowlanej, położonej przy ulicy Ogrodowej w Połańcu, na rzecz p. Roberta Karbarza zam. w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 09:33:46, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVII/91/91 
 w sprawie sprzedaży działki budowlanej, położonej przy ulicy Ogrodowej w Połańcu na rzecz p. Tadeusza Grudzińskiego zam. w Staszowie i Chłodnickiego Wacława zam. w Staszowie.
Informację dodano 2007-09-24 09:35:54, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVII/92/91 
 w sprawie dokonania zamiany gruntów samorządowych, na grunty stanowiące współwłasność p. p. Irenenusza Wyspiańskiego i Andrzeja Patalonga zam. w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 09:37:52, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVII/93/91 
 w sprawie zamiany oraz nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec gruntów położonych na terenie wsi Zawada gm. Połaniec, zajętych pod lokalizację budynku hotelowego "Zębiec" Nr 7.
Informację dodano 2007-09-24 09:39:36, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVII/94/91 
 w sprawie dokonania zamiany gruntów samorządowych, na grunty stanowiące własność p. Bolesława Kołka zam. w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 09:41:09, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVII/95/91 
 w sprawie sprzedaży działek budowlanych, położonych na osiedlu "Północ" w Połańcu, stanowiących własność Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-24 09:42:37, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVII/96/91 
 w sprawie sprzedaży działki gruntu położonej na osiedlu "Energetyk" w Połańcu, stanowiącej własność Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-24 09:44:24, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVIII/97/91 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na 1991 rok.
Informację dodano 2007-09-24 09:45:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVIII/98/91 
 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 09:46:34, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVIII/99/91 
 w sprawie powołania zakładu budżetowego - Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Przedszkoli i Żłobka w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 09:48:03, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVIII/100/91 
 w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów.
Informację dodano 2007-09-24 09:49:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVIII/101/91 
 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/67/91 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 7 lutego 1991 roku w sprawie określenia miejsc na terenie Miasta i Gminy Połaniec gdzie dopuszczalne jest prowadzenie handlu, oraz ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Informację dodano 2007-09-24 09:50:58, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVIII/102/91 
 w sprawie dokonania zamiany gruntów samorządowych na grunty stanowiące własność pani Janiny Bobrowskiej zam. w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 09:52:05, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVIII/103/91 
 w sprawie dokonania zamiany gruntów samorządowych na grunty stanowiące własność p. Marianny Kołek zam. w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 09:53:56, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVIII/104/91 
 w sprawie sprzedaży działki gruntu położonej na terenia osiedla "Północ" w Połańcu stanowiącce własność Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-24 09:55:18, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVIII/105/91 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec gruntów objętych lokalizacją przetwórni owocowej w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 09:56:28, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała VIII/106/91 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec działek nr 549 i 550/4 o łącznej powierzchni 2,49 ha, położonych na terenie wsi Rybitwy gm. Połaniec.
Informację zaktualizowano 2007-09-24 10:04:54, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/107/91 
 w sprawie sprzedaży na rzecz Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Połaniec" w Połańcu, częsci działki nr 6040, położonej na terenie osiedla "Energetyk" w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 10:13:13, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XX/108/91 
 w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów, oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Informację dodano 2007-09-24 10:14:29, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XX/109/91 
 w sprawie dokonania zamiany gruntów samorządowych na grunty stanowiące własność p.p. Marka i Jadwigi małż. Bień.
Informację zaktualizowano 2007-09-24 15:30:08, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XX/110/91 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec gruntów objętych lokalizacją Stacji Uzdatniania Wody w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 10:17:37, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XX/111/91 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec działki nr 6245/2, stanowiącej własność p. Leokadii Fijałkowskiej zam. w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 10:33:16, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XX/112/91 
 w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolach w żłobku.
Informację dodano 2007-09-24 10:35:52, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XX/113/91 
 w sprawie zmiany w planie wykorzystania środków na inwestycje i remonty.
Informację dodano 2007-09-24 10:38:45, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXI/114/91  
 w sprawie ustalenia regulaminów targowisk na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
Informację zaktualizowano 2007-09-24 11:02:35, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXI/115/91 
 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Informację dodano 2007-09-24 11:09:17, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXI/116/91 
 w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska na bazie magazynowej Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" przy ul. Zrębińskiej nr 27 w Połańcu, udzielenia zezwolenia Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Połańcu na prowadzenie targowiska, oraz ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
Informację zaktualizowano 2007-09-24 11:14:14, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/117/91 
 w sprawie ustalenia regulaminów targowisk na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-24 11:13:43, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/118/91 
 w sprawie sprzedaży na rzecz Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Połaniec" w Połańcu działki gruntu oznaczonej nr ewid. 4886, o powierzchni 0,1282 ha, położonej na terenie osiedla "Energetyk" w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 11:16:05, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/119/91 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec działki Nr 389 położonej w Ruszczy, stanowiącej współwłasność P. Marii Czernik, p. Zofii Czernik, p. Grażyny Dach i p. Mazur Stanisława,
Informację zaktualizowano 2007-09-24 15:32:47, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/120/91 
 w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej -sołectwa Ruszcza-Kępa na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
Informację zaktualizowano 2007-09-24 15:33:36, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/121/91 
 w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów dla Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 11:20:18, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/122/91 
 w sprawie sprzedaży na rzecz Spółdzielni Budowy Garaży w Połańcu działki nr 4531/2 o powierzchni 0,2434 ha, położonej w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 11:22:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/123/91 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec gruntów pod lokalizację oczyszczalni ścieków.
Informację dodano 2007-09-24 11:23:04, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/124/91 
 w sprawie sprzedaży działki nr 963 o pow. 0,2778 ha, położonej przy ul. Osieckiej w Połańcu, stanowiącej własność Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-24 11:24:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/125/91 
 w sprawie wskazania banku prowadzącego usługe kasową gminy.
Informację dodano 2007-09-24 11:25:22, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIII/126/91 
 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia ulg i zwolnień innych niż określone w ustawie.
Informację dodano 2007-09-24 11:26:39, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/127/92 
 w sprawie organizacji i zakresu działania sołectwa Ruszcza-Kępa i Osiedla Nr 2 w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 11:28:01, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/128/92 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec działki nr 6140 o pow. 986 m2 położonej na terenie m. Połaniec.
Informację dodano 2007-09-24 11:29:24, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/129/92 
 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działek budowlanych na rzecz Spółdzielni Budowy Domków Jednorodzinnych w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 11:30:35, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/130/92 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec działki nr 6193/2 o powierzchni 0,1970 ha, położonej w Połańcu a stanowiącej własność Spółdzielni Budowy Garaży w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 11:32:17, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/131/92 
 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Połańcu Nr XII/60/91 z dnia 7 lutego 1991 r. w sprawie inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Informację zaktualizowano 2007-09-24 15:36:54, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/132/92 
 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Połańcu Nr XVIII/101/91 z dnia 19 lipca 1991 roku w części dotyczącej wynagrodzenia dla inkasenta opłaty targowej.
Informację dodano 2007-09-24 11:36:34, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/133/92 
 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XII/66/91 z dnia 7 lutego 1991 roku w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego zakładów gastronomicznych i usługowych.
Informację dodano 2007-09-24 11:38:16, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXV/134/92 
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1992 rok i upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w budżecie gminy.
Informację dodano 2007-09-24 11:39:35, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXV/135/92 
 w sprawie ustalenia udziału rodziców w kosztach przygotowania posiłków dla dzieci w przedszkolach.
Informację dodano 2007-09-24 11:40:37, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXV/136/92 
 w sprawie ustalenia udziału rodziców w kosztach przygotowania posiłków dla dzieci w żłobku.
Informację dodano 2007-09-24 11:42:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXV/137/92 
 w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dla sołtysów na terenie gminy.
Informację dodano 2007-09-24 11:42:53, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVI/138/92 
 w sprawie odwołania Dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 11:44:00, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVI/139/92 
 w sprawie ustalenia funkcji inwestora bezpośredniego dla budowy (rozbudowy) szkoły średniej w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 11:45:09, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVI/140/92 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec działek nr 6238, 6239, 6242, 6244 i 6264 położonych w Połańcu, stanowiących własność p.p. Stanisławy i Tadeusza Wójcikowskich zam. w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 11:47:46, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVI/141/92 
 w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/30/90 z dnia 6 września 1990r. w sprawie ustalenia diet dla radnych i miesięcznego limitu kilometrów dla Przewodniczącego Rady.
Informację dodano 2007-09-24 11:49:15, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/142/92 
 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 1991 rok.
Informację dodano 2007-09-24 11:50:33, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/143/92 
 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 1991 rok.
Informację dodano 2007-09-24 11:51:48, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/144/92 
 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-24 11:53:27, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/145/92 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec działek gruntu oznaczonych numerami 6417 i 5559, położonych w Połańcu przy ul. Partyzantów, stanowiących własność p. Stanisława Laski zam. w Szewcach gm. Samborzec.
Informację dodano 2007-09-24 11:59:13, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/146/92 
 w sprawie oceny realizacji i dokonania zmian w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego miasta Połańca skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego przy ulicy Żapniowskiej w Połańcu zatwierdzonym uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Połańcu z dnia 3 maja 1989 roku Nr VII/29/89
Informację dodano 2007-09-24 12:01:47, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVIII/147/92 
 w sprawie powołania Dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 12:03:13, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVIII/148/92 
 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 12:04:18, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVIII/149/92 
 w sprawie utworzenia i nadania Statutu Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 12:05:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVIII/150/92 
 w sprawie utworzenia i nadania Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-24 15:41:09, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVIII/151/92 
 w sprawie wydzierżawienia na rzecz Spółdzielni Inwalidów "Jedność" w Staszowie działek nr 169/8, 169/9, 168/10 i 168/11 położonych w Zawadzie gm. Połaniec, stanowiących własność Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-25 10:50:07, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIX/152/92 
 w sprawie zmian w budżecie.
Informację dodano 2007-09-25 10:52:36, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIX/153/92 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec gruntów położonych przy ul. Żapniowskiej w Połańcu, niezbędnych do realizacji budowy tej ulicy.
Informację dodano 2007-09-25 10:54:13, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIX/154/92 
 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Połańcu.
Informację dodano 2007-09-25 10:55:56, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIX/155/92 
 w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych miasta i gminy.
Informację dodano 2007-09-25 10:57:20, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIX/156/92 
 w sprawie ustalenia opłąt za ścieki odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.
Informację zaktualizowano 2007-09-25 14:39:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIX/157/92 
 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/67/91 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 7 lutego 1991 roku w sprawie określenia miejsc na terenie Miasta i Gminy Połaniec gdzie dopuszczalne jest prowadzenie handlu, oraz ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Informację zaktualizowano 2007-09-25 12:34:33, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIX/158/92 
 w sprawie zatwierdzenia herbu Gminie Połaniec.
Informację dodano 2007-09-25 12:36:30, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIX/159/92 
 w sprawie wystąpienia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością -Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "EMiG" w Połańcu i zbycia udziałów wniesionych do w/w spółki.
Informację zaktualizowano 2007-09-25 14:41:57, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXX/160/92 
 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-25 12:39:59, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXX/161/92 
 w sprawie zatwierdzenia Programu najważniejszych zamierzeń inwestycyjnych na najbliższe lata na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-25 12:41:19, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXX/162/92 
 w sprawie sprzedaży działek nr. nr. 6610/5, 6610/6 i 6609/36 oraz 6609/35 położonych przy ulicy Żapniowskiej w Połańcu stanowiących własność Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-25 13:07:49, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXX/163/92 
 w sprawie sprzedaży na rzecz Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Połaniec" w Połańcu, gruntów położonych na terenie zad. IV-tego Oś. Energetyk w Połańcu, stanowiących własność Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-25 13:09:24, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXX/164/92 
 w sprawie sprzedaży działki budowlanej położonej przy ul. Czarneckiego w Połańcu, stanowiącej własność Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-25 13:10:57, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXX/165/92 
 w sprawie sprzedaży działki Nr 2677 o pow. 1,3950 ha, położonej w Połańcu, stanowiącej własność Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-25 13:26:56, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXX/166/92 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec gruntu położonego na terenie zadania V-tego Osiedla Energetyk w Połańcu z przeznaczeniem na zasoby gruntów.
Informację dodano 2007-09-25 13:28:20, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXX/167/92 
 w sprawie nabycia na włąsność Miasta i Gminy Połaniec gruntów położonych w rejonie ulic: Ruszczańskiej i Krakowskiej w Połańcu, objętych lokalizacją bazy PGK i M w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-25 13:30:11, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXX/168/92 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec gruntów pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne Osiedla Północ II w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-25 13:31:33, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXX/169/92 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec gruntów położonych przy skrzyżowaniu ulic: Kazimierza Wielkiego i Jędrusiów w Połańcu z przeznaczeniem pod poszerzenie trójkąta widoczności tych ulic.
Informację dodano 2007-09-25 13:33:36, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXX/170/92 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec gruntu położonego przy ulicy Żapniowskiej w Połańcu, stanowiącego własność Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Połaniec" w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-25 13:35:20, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXX/171/92 
 w sprawie powołania Pełnomocnika Gminy d/s wdrażania ustawy w zakładach opieki zdrowotnej.
Informację dodano 2007-09-25 13:36:41, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXI/172/92 
 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Połaniec do Rady Nadzorczej Szpitala Rejonowego w Staszowie.
Informację dodano 2007-09-25 13:37:56, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXI/173/92 
 w sprawie sprzedaży działki budowlanej położonej przy ul. Żapniowskiej w Połańcu stanowiącej własność Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-25 13:39:23, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXI/174/92 
 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/163/92 z dnia 27 września 1992r. Rady Miejskiej w Połańcu dotyczącej sprzedaży na rzecz Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Połaniec" w Połańcu, gruntów położonych na terenie zadania IV-tego Oś. Energetyk w Połańcu, stanowiących własność Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-25 13:42:38, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXI/175/92 
 w sprawie sprzedaży na rzecz Zakłądowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Połaniec" w Połańcu, gruntów położonych na terenie zad. IV-tego Oś. Energetyk w Połańcu, stanowiących własność Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-25 13:44:28, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXII/176/92 
 w sprawie utworzenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej zwanego Przychodnią Zdrowia w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-25 13:45:41, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXII/177/92 
 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Przychodni Zdrowia w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-25 13:46:44, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXII/178/92 
 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania spraw indywidualnych z zakresu pomocy społecznej.
Informację dodano 2007-09-25 13:48:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXII/179/92 
 w sprawie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze.
Informację dodano 2007-09-25 13:49:08, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXII/180/92 
 w sprawie przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Połańcu w jednoosobową spółkę gminy z ograniczoną odpowiedzialnością.
Informację dodano 2007-09-25 13:50:50, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXII/181/92 
 w sprawie przystapienia do Agencji Rozwoju Regionalnego w Tarnobrzegu.
Informację dodano 2007-09-25 13:51:43, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXII/182/92 
 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Zawadzie Gm. Połaniec, stanowiących własność Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-25 13:53:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXII/183/92 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy połaniec działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 4706, położonej przy ulicy Zrębińskiej w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-25 14:45:51, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXII/184/92 
 w sprawie ustalenia opłat adiacenckich na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-25 14:04:47, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXII/185/92 
 w sprawie wprowadzenia zmian do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Połańca.
Informację zaktualizowano 2007-09-25 14:46:52, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXII/186/92 
 w sprawie dokonania zmian w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego dla terenu skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego przy ul. Żapniowskiej w Połańcu zatwierdzonym uchwałą Rady Narodowej Miasta I Gminy w Połańcu nr VII/29/89 z dnia 3 maja 1989r.
Informację dodano 2007-09-25 14:13:25, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXII/187/92 
 w sprawie zmian w budżecie.
Informację dodano 2007-09-25 14:14:15, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXII/188/92 
 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia ulg i zwolnień innych niż określone w ustawie.
Informację dodano 2007-09-25 14:15:37, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXII/189/92 
 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
Informację dodano 2007-09-25 14:16:17, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXIII/190/92 
 w sprawie zatwierdzenia Statutu Przychodni Zdrowia w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-25 14:17:19, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXIII/191/92 
 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-25 14:18:04, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXIII/192/92 
 w sprawie wprowadzenia zmian w Załączniku do Uchwały Nr VIII/28/90 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 6 września 1990 r. w sprawie powołania Komisji Rady.
Informację dodano 2007-09-25 14:19:39, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXIV/193/93 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec działek nr 6235, 6240 o łącznej pow. 0,2657 ha położonych w Połańcu stanowiących własność osób fizycznych.
Informację zaktualizowano 2007-09-25 14:23:56, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXIV/194/93 
 w sprawie sprzedaży na rzecz Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Połaniec" w Połańcu, gruntów położonych na terenie zad. IV-tego os. Energetyk w Połańcu stanowiących własność Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-25 14:23:19, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXIV/195/93 
 w sprawie sprzedaży gruntu położonego w Połańcu Osiedle Północ I, na rzecz p. Zbigniewa Łodkowskiego.
Informację dodano 2007-09-25 14:25:59, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXIV/196/93 
 w sprawie sprzedaży gruntu położonego w Tursku Małym gm. Połaniec, na rzecz p. Kazimierza Foldy.
Informację dodano 2007-09-25 14:27:53, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXIV/197/93 
 w sprawie zasad dokonywania oceny pracowników samorządowych mianowanych.
Informację dodano 2007-09-25 14:28:59, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXIV/198/93 
 w sprawie zmiany wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Informację dodano 2007-09-25 14:30:01, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXIV/199/93 
 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXXII/176/92 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 1992 roku w sprawie utworzenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej zwanego Przychodnią Zdrowia w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-25 14:50:01, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXIV/200/93 
 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/190/92 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 1992 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Przychodni Zdrowia w Połancu.
Informację dodano 2007-09-25 14:35:09, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIV/201/93 
 w sprawie likwidacji przedszkola Nr 4 w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-27 09:32:04, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIV/202/93 
 w sprawie utworzenia grup przedszkolnych w Żłobku.
Informację dodano 2007-09-27 09:33:12, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIV/203/93 
 w sprawie ustalenia udziału rodziców w kosztach przygotowania posiłków dla dzieci w Przedszkolach.
Informację dodano 2007-09-27 09:34:27, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIV/204/93 
 w sprawie ustalenia udziału rodziców w kosztach przygotowania posiłków dla dzieci w Żłobku.
Informację dodano 2007-09-27 09:35:39, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIV/205/93 
 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia pdatku rolnego na obszarze gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-27 09:37:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/206/93 
 w sprawie dokonania zamiany gruntów samorządowych, na grunty stanowiące własność p. Kosowicza Antoniego zam. w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-27 09:38:55, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/207/93 
 w sprawie ustalenia opłat za wodę pobraną z urządzeń wodociągowych miasta i gminy.
Informację dodano 2007-09-27 09:40:07, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/208/93 
 w sprawie ustalenia opłat za ścieki odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych.
Informację dodano 2007-09-27 09:41:23, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/209/93 
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1993 rok i upoważnienie Zarządu do dokonywania zmian w budżecie gminy.
Informację dodano 2007-09-27 09:43:21, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/210/93 
 w sprawie wyboru wariantu i uchwalenia założeń do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Połańca.
Informację dodano 2007-09-27 09:45:39, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/211/93 
 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 1992 rok.
Informację dodano 2007-09-27 09:46:58, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/212/93 
 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 1992 rok.
Informację dodano 2007-09-27 09:55:58, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/213/93 
 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-27 09:57:17, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/214/93 
 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/67/91 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 7 lutego 1991 roku w sprawie określenia miejsc na terenie Miasta i Gminy Połaniec, gdzie dopuszczalne jest prowadzenie handlu oraz ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Informację dodano 2007-09-27 09:59:30, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/215/93 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec działki nr 6137 położonej przy ulicy Żapniowskiej w Połańcu, stanowiącej własność p. Jerzego Warchałowskiego zam. w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-27 10:01:34, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/216/93 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec zabudowanej nieruchomośći położonej w Połańcu, stanowiącej współwłasność p.p. Jadwigi Kamińskiej i Józefa Kieszkowskiego, zam. w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-27 10:03:34, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVII/217/93 
 w sprawie powołania Kierownika Przychodni Zdrowia w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-27 10:04:43, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVII/218/93 
 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę oczyszczalni ścieków w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-27 10:05:56, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVII/219/93 
 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-27 10:07:12, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVII/220/93 
 w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-27 10:08:03, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVII/221/93 
 w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów, oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Informację dodano 2007-09-27 10:09:27, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVII/222/93 
 w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Informację dodano 2007-09-27 10:10:43, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVII/223/93 
 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
Informację dodano 2007-09-27 10:13:04, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVII/224/93 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec działek gruntu oznaczonych numerami 5855 i 5857 położonych przy ulicy Krakowskiej w Połańcu stanowiących własność p. Izabeli Laska, zam. w Mielcu.
Informację dodano 2007-09-27 10:15:36, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVII/225/93 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec gruntów objętych lokalizacją Zadania V-tego osiedla budownictwa wielorodzinnego "Energetyk" w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-27 10:17:17, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVII/226/93 
 w sprawie ustalenia wielkośći gruntów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych.
Informację dodano 2007-09-27 10:18:40, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVII/227/93 
 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntu oznaczonej nr ewidencyjnym 5881/63 o pow. 125m. kw. położonej w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-27 10:20:51, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVII/228/93 
 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntu oznaczonej nr ewidencyjnym 5881/61 o pow. 69 m. kw. położonej w Połańcu stanowiącej własność Gminy Połaniec.
Informację zaktualizowano 2007-09-27 13:06:31, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVII/229/93 
 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntu oznaczonej nr ewid. 6406/1 o pow. ok. 80 m. kw. położonej w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec.
Informację zaktualizowano 2007-09-27 13:07:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVII/230/93 
 w sprawie sprzedaży zabudowanej działki Nr 5881/62 o pow. 210 m. kw. położonej przy ul. H. Kołłątaja w Połańcu oraz zabudowanych działek Nr 6406/2 o pow. ok. 80 m. kw., Nr 6406/3 o pow. ok. 65 m. kw. położonych przy ulicy B. Głowackiego w Połańcu, stanowiących własność Gminy Połaniec.
Informację zaktualizowano 2007-09-27 13:07:23, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVII/231/93 
 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
Informację zaktualizowano 2007-09-27 13:07:41, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/232/93 
 w sprawie zmian w budżecie na 1993 rok.
Informację zaktualizowano 2007-09-27 13:08:24, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/233/93 
 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jak podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Połaniec.
Informację zaktualizowano 2007-09-27 13:12:41, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/234/93 
 w sprawie zatwierdzenia projektu planu gospodarowania na gruntach położonych w strefie ochronnej składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni im. T. Kościuszki w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-27 13:13:01, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/235/93 
 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki budowlanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 5038 o pow. 355 m. kw. położonej na osiedlu "Północ I" w Połańcu, stanowiącej własność Miasta i Gminy Połaniec.
Informację zaktualizowano 2007-09-27 13:13:27, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/236/93 
 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki budowlanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 588/66, położonej w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec.
Informację zaktualizowano 2007-09-27 13:13:47, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/237/93 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec zabudowanej nieruchomości położonej w Połańcu, stanowiącej własność p. Joanny Nowak zam. w Żorach.
Informację zaktualizowano 2007-09-27 13:14:05, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/238/93 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec zabudowanej działki oznaczonej Nr 5309 o pow. 655 m. kw. położonej przy ulicy Ruszczańskiej w Połańcu, stanowiącej własność p. Mieczysława Warchałowskiego, zam. w Staszowie.
Informację zaktualizowano 2007-09-27 13:14:23, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/239/93 
 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Połańcu nr XII/66/91 z dnia 7 lutego 1991 roku w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych.
Informację zaktualizowano 2007-09-27 13:14:42, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/240/93 
 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze objętych projektem Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego miasta Połaniec.
Informację zaktualizowano 2007-09-27 13:15:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/241/93 
 w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Połańca oraz zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Połaniec i w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego osiedla "Północ" w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-27 13:15:25, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/242/93 
 w sprawie procedury uchwalenia budżetu Gminy Połaniec oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Informację zaktualizowano 2007-09-27 13:15:47, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/243/93 
 w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji.
Informację zaktualizowano 2007-09-27 13:16:09, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/244/93 
 w sprawie sprzedaży części działki Nr 6148 położonej przy ul. Kubika w Połańcu, stanowiacej własność Gminy Połaniec.
Informację zaktualizowano 2007-09-27 13:16:28, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/245/93 
 w sprawie zniesienia współwłasnośći nieruchomości, których współwłaścicielami są Gmina Połaniec oraz p. Władysław Tatara zam. w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-27 13:16:49, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/246/93 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntów położonych przy ulicy Krakowskiej Dużej w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-27 13:17:07, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/247/93 
 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.
Informację dodano 2007-09-27 12:55:50, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XL/248/93 
 w sprawie nieprzejęcia prowadzenia szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-27 13:02:13, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XL/249/93 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntu położonego przy ulicy Krakowskiej w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-27 13:03:15, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XL/250/93 
 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/216/93 z dnia 29 kwietnia 1993 r. Rady Miejskiej w Połańcu, dotyczącej nabycia na własnosć Miasta i Gminy Połaniec zabudowanej nieruchomości położonej w Połańcu, stanowiącej współwłasność p.p. Jadwigi Kamińskiej i Józefa Kieszkowskiego zam. w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-27 13:05:49, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XL/251/93 
 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki Nr 6047/7, położonej w Połańcu na rzecz Fundacji Wspomagania Oświaty w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-28 09:56:57, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XL/252/93 
 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działek Nr 5434 i 5445 położonych w Połańcu oraz przeniesienie własności znajdujących się na nich budynków, na rzecz Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-28 09:58:56, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XL/253/93 
 w sprawie podjęcia czynności mających na celu dokonanie analizy i oceny aktualności Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Połaniec, zmiany granic administracyjnych miasta Połańca oraz opracowania Miejscowego planu szczegółowego osiedla Południe w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-28 10:01:51, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XL/254/93 
 w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
Informację dodano 2007-09-28 10:02:58, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XL/255/93 
 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-28 10:04:05, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XL/256/93 
 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia ulg i zwolnień innych niż określone w ustawie,
Informację dodano 2007-09-28 10:05:30, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XL/257/93 
 w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych.
Informację dodano 2007-09-28 10:06:50, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XL/258/93 
 w sprawie ustalenia diet dla radnych i członków Komisji spoza Rady.
Informację dodano 2007-09-28 10:07:59, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XL/259/93 
 w sprawie zmian w budżecie na 1993 rok.
Informację dodano 2007-09-28 10:08:45, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XL/260/93 
 w sprawie utworzenia środka specjalnego.
Informację dodano 2007-09-28 10:09:38, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XL/261/93 
 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/243/93 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 listopada 1993 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji.
Informację zaktualizowano 2007-10-02 15:15:41, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/262/94 
 w sprawie ustalenia opłat za wodę pobraną z urządzeń wodociągowych miasta i gminy.
Informację dodano 2007-09-28 10:21:21, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/263/94 
 w sprawie ustalenia opłat za ścieki odprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych.
Informację dodano 2007-09-28 10:22:25, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/264/94 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntów objętych lokalizacją zbiornika wodnego na rz. Wschodniej w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-28 10:36:08, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/265/94 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntów pod poszerzenie niebezpiecznego zakrętu w Rybitwach, gm. Połaniec.
Informację dodano 2007-09-28 10:48:41, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/266/94 
 w sprawie zamiany gruntów położonych przy skrzyżowaniu ulic Osieckiej, Kazimierza Wielkiego i Jędrusiów w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-28 10:50:10, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/267/94 
 w sprawie zmiany wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Informację dodano 2007-09-28 10:50:57, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/268/94 
 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-28 10:52:13, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/269/94 
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1994 rok i upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w budżecie gminy.
Informację dodano 2007-09-28 10:53:29, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/270/94 
 w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 1994 rok.
Informację dodano 2007-09-28 10:55:01, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLIII/271/94 
 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 1993 rok.
Informację dodano 2007-09-28 10:56:42, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLIII/272/94 
 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 1993 rok.
Informację dodano 2007-09-28 10:58:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLIII/273/94 
 w sprawie zmian w budżecie na 1994 rok.
Informację dodano 2007-09-28 10:59:01, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLIII/274/94 
 w sprawie uchwalenia założeń do miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla "Południe" w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-28 11:05:50, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLIV/275/94 
 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Połańca.
Informację dodano 2007-09-28 11:07:04, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLIV/276/94 
 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Połańca
Informację dodano 2007-09-28 11:08:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLIV/277/94 
 w sprawie przyznania darowizny Pani Stanisławie Warchałowskiej zam. w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-28 11:09:37, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLIV/278/94 
 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/274/94 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28-04-1994r. w sprawie uchwalenia założeń do miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego oś. "Południe" w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-28 11:17:29, wprowadzający: Przemysław Kamionka

Zobacz:
 kadencja 1998-2002 .  kadencja 1994-1998 .  kadencja 1990-1994 . 
wersja do druku