Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
° Dane osobowe
° Narodziny
° Małżeństwo
° Akt zgonu
° Akta stanu cywilnego
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sprawy obywatelskie strona główna 
Sprawy obywatelskie
Stan ludności na 31.12.2007r. 

Stan ludność w mieście Połaniec wg stanu na 31.12.2007 roku

 stan_ludnosci_miasto.doc
Obowiązuje od: 2007-12-31   Informację zaktualizowano 2014-01-08 09:14:34, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana, autor: Bogumiła Niespodziewana
Stan ludności na 31.12.2007r. 

Stan ludność w gminie Połaniec wg stanu na 31.12.2007 roku.

 stan_ludnosci_gmina.doc
Obowiązuje od: 2007-12-31   Informację zaktualizowano 2014-01-08 09:14:56, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana, autor: Bogumiła Niespodziewana
Stan ludności na 31.12.2008r. 

Stan ludności w Mieście i Gminie Połaniec na dzień 31.12.2008r.

 stan ludności.doc
Informację zaktualizowano 2014-01-08 09:15:46, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
Stan ludności na 31.12.2009r. 

Stan Ludności w Mieście i Gminie Połaniec na 31.12.2009r.

 Stan ludności 2009.doc
Informację zaktualizowano 2014-01-08 09:16:25, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
Stan ludności na 31.12.2010r. 

Stan ludności w Mieście i Gminie Połaniec na 31.12.2010r.

 stanludnoscina31.12.2010.doc
Informację zaktualizowano 2014-01-08 09:16:56, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
Stan ludności na 31.12.2011r. 

Stan Ludności w Mieście i Gminie Połaniec na 31.12.2011r.

 stanludnosci.doc
Informację zaktualizowano 2014-01-08 09:17:27, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
Wykaz nazw ulic  

Wykaz nazw ulic

 Wykaz_nazw_ulic_w_miescie_i_gminie_Polaniec.doc
Informację zaktualizowano 2014-01-08 09:17:48, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
Stan ludności na 31.12.2012r. 

Stan ludności w Mieście i Gminie Połaniec na 31.12.2012r.

 stan ludności 31.12.2012.doc
Informację zaktualizowano 2014-01-08 09:18:37, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
Stan ludności na 31.12.2013r. 

Stan ludności w Mieście i Gminie Połaniec na 31.12.2013r.

 stan ludnosci 31.12.2013.doc
Informację zaktualizowano 2014-01-08 09:19:10, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana
Stan ludności na 30.06.2014r. 

Stan Ludności w Mieście i Gminie Połaniec na 30.06.2014 roku.

 stan ludności 30.06.2014.doc
Informację dodano 2014-07-16 16:31:35, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana

Zobacz:
 Dane osobowe .  Narodziny .  Małżeństwo .  Akt zgonu .  Akta stanu cywilnego . 
wersja do druku