Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
° Dane osobowe
° Narodziny
° Małżeństwo
° Akt zgonu
° Akta stanu cywilnego
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sprawy obywatelskie > Małżeństwo strona główna 
2012-10-24 12:51:32
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa poza granicami kraju wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej.Wymagane dokumenty: podanie (druk do pobrania w USC), dowód osobisty (do wglądu), odpis skrócony aktu urodz  ...więcej

2007-02-27 12:31:07
Zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od złożenia pisemnych oświadczeń. W uzasadnionych przypadkach z ważnych przyczyn Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie ma  ...więcej

2007-02-27 12:20:42
Zawarcie związku małżeńskiego przed osobą duchowną. Zdolność prawną do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi określa Kierownik USC miejsca zamieszkania jednej z osób pragnących zawrzeć małżeństwo. Ki  ...więcej

2007-02-27 12:11:44
Procedury zawarcia związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Połańcu.   Osoba zgłaszająca chęć zawarcia małżeństwa musi mieć ukończone 18 lat. Jeżeli kobieta nie ma ukończonych lat 18, powinna złożyć prawomocne p  ...więcej

Pokazano 1 - 4 z 4