UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: polaniec.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw strona główna 
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 

          Korespondencja wpływająca do biura podawczego (punktu obsługi interesanta) lub do sekretariatu w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu podlega rejestracji, a następnie, po zadekretowaniu, przekazywana jest do odpowiednich komórek organizacyjnych.


 


          Czynności sekretariatu określają przepisy ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 1999 r. zm. Dz. U. Nr 69, poz. 636 z 2003r, Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z 2006r)


 


          Zasady prowadzenia postępowań w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu regulują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

 
Informację zaktualizowano 2007-12-04 14:39:23, wprowadzający: Sławomir Mikina
wersja do druku