bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw strona główna 
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 

          Korespondencja wpływająca do biura podawczego (punktu obsługi interesanta) lub do sekretariatu w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu podlega rejestracji, a następnie, po zadekretowaniu, przekazywana jest do odpowiednich komórek organizacyjnych.


 


          Czynności sekretariatu określają przepisy ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 1999 r. zm. Dz. U. Nr 69, poz. 636 z 2003r, Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z 2006r)


 


          Zasady prowadzenia postępowań w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu regulują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

 
Informację zaktualizowano 2007-12-04 14:39:23, wprowadzający: Sławomir Mikina
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl