UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: polaniec.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Planowanie przestrzenne strona główna 
Ogłoszenie o wyłożeniu projektu zmiany MPZP obszarów wsi: Brzozowa (...)
2011-09-23 12:54:20
Ogłoszenie o wyłożeniu projektu zmiany MPZP obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada  w gminie Połaniec  ...więcej

2011-09-23 12:44:30
  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
2011-04-21 13:26:45
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec.   ...więcej

obwieszczenie - budowa oswietlenia ulicznego
2011-04-01 12:04:26
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa odcinka wydzielonego oświetlenia kablowego w Połańcu przy ulicy Żapniowskiej na działkach oznaczonyc  ...więcej

Wyłożenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Południe w Połańcu
2010-10-27 14:27:28
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla Południe w Połańcu - rysunek infrastruktury technicznej Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Południe w Połańcu - rysunek nr 1 Miejscowy Plan Zagospodarow  ...więcej

2010-10-12 14:41:59
Ogłoszenie  Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Południe" w Połańcu  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 25
następne