UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: polaniec.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Pożytek publiczny i wolontariat strona główna 
OGŁOSZENIE
2015-02-11 14:26:18
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku.   ...więcej

Protokół
2015-01-29 13:23:05
z zebrania Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem nr 2/2015 Burmistrza Miasta i gminy Połaniec z dnia 19 stycznia 2015 roku do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015  ...więcej

OGŁOSZENIE
2014-12-29 15:21:13
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku.  ...więcej

KOMUNIKAT
2014-10-21 15:55:59
W sprawie konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.  ...więcej

Protokół
2014-05-30 15:29:18
z zebrania Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 48/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 26 maja 2014 roku  do przeprowadzenia otwartego koknursu ofertna realizację zadań publicznych w roku 2014 przez organizacje pozarząd  ...więcej

OGŁOSZENIE
2014-05-02 08:09:40
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku.  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 23
następne