UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: polaniec.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
° Ogłoszenia o naborze
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Tablica ogłoszeń strona główna 
Informacja.
2015-02-20 14:01:17
Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Połaniec, stanowiących własność Gminy Połaniec, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.  ...więcej

Obwieszczenie Budowa sieci ciepowniczej
2015-02-13 12:36:41
Obwieszczenie  o wydaniu decyzji celu publicznego dla inwestycji Budowa sieci ciepłowniczej przy ul. Ruszczańskiej w Polańcu  ...więcej

OBWIESZCZENIE
2015-02-11 14:20:00
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji demontażu pojazdów w Połańcu ul. Zrębińska 27".  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu obszar VII strefy inwestycyjnej B
2015-01-19 15:27:50
Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiacej własność Gminy Połaniec, położonej w Połańcu przy ulicy Wyzwolenia, oznaczonej w ewidencji gruntó  ...więcej

OBWIESZCZENIE
2015-01-16 14:27:42
Obwieszczenie o zwiadomieniu że  w toku prowadzonego postepowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji srodowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji demontażu pojazdów w Poła  ...więcej

OBWIESZCZENIE
2015-01-13 15:39:42
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn.:" Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej odbiorców ciepła  przy ul. Ruszczańskiej w Połańcu" zlokalizowana na działkach o nr ewid. 5312/2 i 5870/4 w pasie drogowym   ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 609
następne