Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Struktura urzędu strona główna 
Struktura urzędu
 
Struktura organizacyjna
Organ wykonawczy
Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
Wieloosobowe stanowisko d/s zamówień publicznych
Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Wieloosobowe stanowisko d/s urbanistyki i architektury
Wieloosobowe stanowisko d/s ochrony środowiska i rolnictwa
Zespół Doradców Prawnych
Referat ds. Pozyskiwania Środków Finansowych i Promocji
Wieloosobowe stanowisko d/s promocji, sportu i turystyki
Wieloosobowe stanowisko d/s informatyki i informacji publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej
Centrum Kultury i Sztuki
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty i Wychowania
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komnalnej
Szkoła Podstawowa w Połańcu
Gimnazjum Publiczne w Połańcu
Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy
Szkoła Podstawowa w Zrębinie
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Przedszkole Publiczne w Połańcu
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Elpoterm Sp z o.o.
 
Informację dodano 2009-03-02 17:52:15, wprowadzający: Sławomir Mikina
wersja do druku