Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Inne strona główna 
Inne
Rezolucja w sprawie zamierzonej budowy przeprawy
mostowej przez Wisłę koło Połańca 

Budowa Mostu na Wiśle koło Połańca - koncepcja

Rezolucja Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 grudnia 2003 roku

 
Obowiązuje od: 2003-12-30   Informację zaktualizowano 2004-01-14 13:21:58, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Umowa o wzajemnej współpracy i nadaniu statusu
"Miast Bliżniaczych". 

str. 2 umowy /Miast bliżniaczych/

umowa o wzajemnej współpracy i nadania statusu /Miast bliżniaczych/ Starej Lubovni i Połańca.

 
Obowiązuje od: 1995-01-19   Informację zaktualizowano 2005-03-17 09:17:09, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
wersja do druku