Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budownictwo i planowanie przestrzenne strona główna 
Budownictwo i planowanie przestrzenne
I. Procedura o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego  
 tokCP.doc
Informację zaktualizowano 2007-07-31 13:23:12, wprowadzający: Małgorzata Kruzel-Witek
II. Procedura o wydanie decyzji o warunkach
zabudowy  
 tokWZ.doc
Informację zaktualizowano 2007-07-31 13:23:23, wprowadzający: Małgorzata Kruzel-Witek
III. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 wypisplan.doc
Informację zaktualizowano 2007-07-31 15:16:47, wprowadzający: Elżbieta Nowak
IV. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium
UiKZP gminy Połaniec 
 wypisst.doc
Informację zaktualizowano 2007-07-31 15:17:06, wprowadzający: Elżbieta Nowak
V. Procedura o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia  
 tokDS1.doc
Informację zaktualizowano 2007-07-31 15:17:24, wprowadzający: Elżbieta Nowak
a) wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwziecia  
 wniosekDS1.doc
Informację dodano 2007-07-31 15:04:40, wprowadzający: Elżbieta Nowak
VI.wniosek o wydanie zaswiadczenia o położeniu
działek  
 wniosek1.doc
Informację zaktualizowano 2007-07-31 15:17:46, wprowadzający: Elżbieta Nowak
wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 

wniosek o wadenie decyzji o warunkach zabudowy

 wniosek o wydanie decyji o warunkach zabudowy.doc
Informację dodano 2009-11-04 09:58:50, wprowadzający: Elżbieta Nowak
wersja do druku