Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rada Miejska strona główna 
Rada Miejska
`Rada 

Województwo - świętokrzyskie
Powiat - staszowski
Gmina - Połaniec (gmina miejsko-wiejska)
Miejscowość - Połaniec
Ulica - Ulica RUSZCZAŃSKA
Numer domu - 27
Numer lokalu - 205

Kod pocztowy - 28-230 Połaniec
Telefon - (015) 865-03-05
E-mail: rada.miejska@umig.polaniec.pl

Godziny pracy

Godziny urzędowania

Wykaz radnych:

Stanisław Lolo - Przewodniczący Rady
Zdzisław Kwiatkowski - Wiceprzewodniczący
Andrzej Wawrzyniec - Wiceprzewodniczący

Radni:
Józef CICHOŃ
Małgorzata Magdalena DALMATA - KONWICKA
Marcin KACZMARCZYK
Tomasz Benedykt KICIŃSKI
Adam ŁAŃKA
Jerzy Łukasz MISIAK
Jolanta PARGIEŁA
Izabela Agnieszka PŁONKA
Zbigniew PORĘBSKI
Anna ŚMISTEK
Leszek Marek WALCZYK
Joanna Małgorzata WITEK

Komisje Rady

1. Komisja Rewizyjna
2. Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych
3. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu w składzie
4. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
5. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Komisje stałe

 
Informację zaktualizowano 2015-02-02 08:30:52, wprowadzający: Mieczysław Machulak
Rada Miejska w Połańcu (kadencja 2014-2018)  

        

Województwo - świętokrzyskie
Powiat - staszowski
Gmina - Połaniec (gmina miejsko-wiejska)
Miejscowość - Połaniec
Ulica - RUSZCZAŃSKA
Numer domu - 27
Numer lokalu - 205

Kod pocztowy - 28-230 Połaniec
Telefon - (015) 865-03-05
E-mail: rada.miejska@umig.polaniec.pl

Godziny pracy

Godziny urzędowania

Wykaz radnych:

Stanisław Zdzisław Lolo - Przewodniczący Rady
Zdzisław Kwiatkowski - Wiceprzewodniczący
Andrzej Wawrzyniec - Wiceprzewodniczący

Radni:
Józef Cichoń
Małgorzata Magdalena Dalmata-Konwicka
Marcin Kaczmarczyk

Tomasz Benedykt Kiciński

Adam Łańka

Jerzy Łukasz Misiak
Jolanta Pargieła
Izabela Agnieszka Płonka

Zbigniew Porębski
Anna Śmistek

Leszek Marek Walczyk


Joanna Małgorzata Witek

Komisje Rady

1. Komisja Rewizyjna
2. Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych
3. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu w składzie
4. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
5. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 
Informację zaktualizowano 2014-12-05 15:17:18, wprowadzający: Mieczysław Machulak
wersja do druku