Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
° Formularze wniosków o wpis do KRS
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Działalność gospodarcza strona główna 
Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
2013-01-18 10:32:35
ZEZWOLENIE NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Zezwolenie wydane jest w formie decyzji administracyjnej. Wniosek o wydanie zezwolenia przedsiębiorca winien złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu ul. Ruszczańs  ...więcej

Uzyskanie licencji na taksówkę
2013-01-17 12:21:48
WYMAGANE DOKUMENTY: 1. Zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności osób o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. 2. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spe  ...więcej

Zezwolenia na wykonanie przewozów regularnych specjalnych
2013-01-14 14:59:21
Podstawa prawna: art.18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( tekst jednolity Dz.U. 2012r. poz. 1265) Dokumenty wymagane od wnioskodawcy: - wniosek o wydanie zmianę/ przedłużenia terminu ważności zezwolenia na  ...więcej

Wadanie zezwolenia na wykonanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na terenie gminy
2013-01-14 14:14:20
Podstawa prawna: 1. art. 18 ust 1 pkt 1 lit a-b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie  drogowym ( Dz.U z 2004 r. Nr 204 poz.2088 ze zmianami) 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości op  ...więcej

Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej
2012-04-23 13:45:08
ZMIANA WPISU W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Zgłoszenie zmiany wykonywania  działalności gospodarczej dokonuje się w formie pisemnej na podstawie wniosku CEIDG. Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o zmianę   ...więcej

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
2012-04-23 13:36:46
WZNOWIENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Zgłoszenie wznowienia wykonywania  działalności gospodarczej dokonuje się w formie pisemnej na podstawie wniosku CEIDG   Aby zgłosić wznowienie  wykonywania działalności g  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 11
następne