UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: polaniec.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
° Formularze wniosków o wpis do KRS
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Działalność gospodarcza > Formularze wniosków o wpis do KRS strona główna 
Formularze wniosków o wpis do KRS
Rejestracja podmiotu w rejestrze przedsiębiorców 
Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa (KRS-W1)  KRS_form_W1.pdf
Obowiązuje od: 2001-01-01   Informację zaktualizowano 2007-10-23 11:36:45, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana, autor: Bogumiła Niespodziewana
Zmiana danych podmiotu w rejestrze
przedsiębiorców 
Wzór formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska (KRS-Z1)  KRS_form_Z1.pdf
Obowiązuje od: 2001-01-01   Informację zaktualizowano 2007-12-05 09:46:16, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana, autor: Bogumiła Niespodziewana
Sprawozdania finansowe i inne dokumenty 
Wzór formularza o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - sprawozdania finansowe i inne dokumenty (KRS-Z30)  KRS_form_Z30.pdf
Obowiązuje od: 2001-01-01   Informację zaktualizowano 2007-10-23 11:37:45, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana, autor: Bogumiła Niespodziewana
Zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS 
Wzór formularza wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS (KRS-Z40)  KRS_form_Z40.pdf
Obowiązuje od: 2001-01-01   Informację zaktualizowano 2007-10-23 11:38:32, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana, autor: Bogumiła Niespodziewana
Zmiana wpisu w KRS - wierzytelność 
Wzór formularza wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzytelność (KRS-Z41)  KRS_form_Z41.pdf
Obowiązuje od: 2001-01-01   Informację zaktualizowano 2007-10-23 11:38:52, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana, autor: Bogumiła Niespodziewana
Zmina wpisu w KRS - wierzyciel - zmiana 
Wzór formularza wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciel - zmiana (KRS-Z42) KRS_form_Z42.pdf
Obowiązuje od: 2001-01-01   Informację dodano 2007-10-23 11:01:38, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana, autor: Bogumiła Niespodziewana
Likwidacja, rozwiązanie/unieważnienie 

Wzór formularza wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidacja, rozwiązanie/unieważnienie (KRS-Z61)

 KRS_form_Z61.pdf
Obowiązuje od: 2001-01-01   Informację zaktualizowano 2007-10-23 11:39:25, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana, autor: Bogumiła Niespodziewana
Postępowanie układowe 
Wzór formularza wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie układowe (KRS-Z67)  KRS_form_Z67.pdf
Obowiązuje od: 2001-01-01   Informację zaktualizowano 2007-10-23 11:39:45, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana, autor: Bogumiła Niespodziewana
Wykreślenie podmiotu z KRS 
Wzór formularza wniosku o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS-X2)  KRS_form_X2.pdf
Obowiązuje od: 2001-01-01   Informację dodano 2007-10-23 11:10:47, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana, autor: Bogumiła Niespodziewana
Postępowanie naprawcze 
Wzór formularza wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie naprawcze (KRS-Z68)  KRS_form_Z68.pdf
Obowiązuje od: 2001-01-01   Informację dodano 2007-10-23 11:14:03, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana, autor: Bogumiła Niespodziewana
Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne 
Wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne (KRS-WA)  KRS_form_WA.pdf
Obowiązuje od: 2001-01-01   Informację zaktualizowano 2007-10-23 11:35:44, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana, autor: Bogumiła Niespodziewana
Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze
spółki komandytowo-akcyjnej 
Wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej (KRS-WB)  KRS_form_WB.pdf
Obowiązuje od: 2002-01-01   Informację zaktualizowano 2007-10-23 11:33:44, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana, autor: Bogumiła Niespodziewana
Sposób powstawania podmiotu 
Wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - sposób powstawania podmiotu (KRS-WH)  KRS_form_WH.pdf
Obowiązuje od: 2001-01-01   Informację zaktualizowano 2007-10-23 11:40:14, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana, autor: Bogumiła Niespodziewana
Organy podmiotu/ wspólnicy uprawnieni do
reprezentowania spółki  
Wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki (KRS-WK) KRS_form_WK.pdf
Obowiązuje od: 2001-01-01   Informację dodano 2007-10-23 11:31:58, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana, autor: Bogumiła Niespodziewana
Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni,
przedsiębiorstwa państwowego, jednostki
badawczo-rozwojowej 
Wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, jednostki badawczo-rozwojowej (KRS-WL)  KRS_form_WL.pdf
Obowiązuje od: 2002-01-01   Informację zaktualizowano 2007-12-05 09:45:50, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana, autor: Bogumiła Niespodziewana
Przedmiot działalności 
Wzór formularza załącznika do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedmiot działalności (KRS-WM)   KRS_form_WM.pdf
Obowiązuje od: 2001-01-01   Informację zaktualizowano 2007-10-23 12:33:03, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana, autor: Bogumiła Niespodziewana
Zmiana - oddziały, terenowe jednostki
organizacyjne 

Wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne (KRS-ZA)

 KRS_form_ZA.pdf
Obowiązuje od: 2001-01-01   Informację zaktualizowano 2007-10-23 12:33:20, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana, autor: Bogumiła Niespodziewana
Zmiana - wspólnicy spółki jawnej,
komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej 
Wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej (KRS-ZB)  KRS_form_ZB.pdf
Obowiązuje od: 2001-01-01   Informację zaktualizowano 2007-10-23 12:33:53, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana, autor: Bogumiła Niespodziewana
Zmiana - połączenie, podział spółki 
Wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - połączenie, podział spółki (KRS-ZH)  KRS_form_ZH.pdf
Obowiązuje od: 2001-01-01   Informację zaktualizowano 2007-10-23 12:34:11, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana, autor: Bogumiła Niespodziewana
Zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do
reprezentowania spółki 
Wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki (KRS-ZK)  KRS_form_ZK.pdf
Obowiązuje od: 2001-01-01   Informację zaktualizowano 2007-10-23 12:34:37, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana, autor: Bogumiła Niespodziewana
Zmiana - prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni,
przedsiębiorstwa państwowego, jednostki
badawczo-rozwojowej 
Wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, jednostki badawczo-rozwojowej (KRS-ZL) KRS_form_ZL.pdf
Obowiązuje od: 2001-01-01   Informację dodano 2007-10-23 12:11:45, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana, autor: Bogumiła Niespodziewana
Zmiana - przedmiot działalności 
Wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - przedmiot działalności (KRS-ZM)  KRS_form_ZM.pdf
Obowiązuje od: 2001-01-01   Informację zaktualizowano 2007-10-23 12:34:55, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana, autor: Bogumiła Niespodziewana
Wpis/zmiana danych w rejestrze przedsiębiorców -
sprawozdania finansowe i inne dokumenty 
Wzór formularza załącznika do wniosku o wpis/zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - sprawozdania finansowe i inne dokumenty (KRS-ZN)  KRS_form_ZN.pdf
Obowiązuje od: 2001-01-01   Informację zaktualizowano 2007-10-23 12:35:18, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana, autor: Bogumiła Niespodziewana
Zmiana danych w KRS - zmiana - połączenie,
podział, przekształcenie 
Wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - połączenie, podział, przekształcenie (KRS ZS)  KRS_form_ZS.pdf
Obowiązuje od: 2001-01-01   Informację zaktualizowano 2007-10-23 12:35:37, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana, autor: Bogumiła Niespodziewana
Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji
podatkowej NIP 
Wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym - numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP (KRS-ZY)  KRS_form_ZY.pdf
Obowiązuje od: 2001-01-01   Informację zaktualizowano 2007-10-23 12:35:59, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana, autor: Bogumiła Niespodziewana
Wierzyciele 
Wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciele (KRS-ZP)  KRS_form_ZP.pdf
Obowiązuje od: 2001-01-01   Informację zaktualizowano 2007-10-23 12:36:13, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana, autor: Bogumiła Niespodziewana
Likwidator, zarządca, przedstawiciel/reprezentant
upadłego 
Wzór formularza załącznika do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidator, zarządca, przedstawiciel/reprezentant upadłego (KRS-ZR)  KRS_form_ZR.pdf
Obowiązuje od: 2001-01-01   Informację zaktualizowano 2007-10-23 12:36:33, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana, autor: Bogumiła Niespodziewana
wersja do druku