UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: polaniec.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Podatki i opłaty lokalne strona główna 
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-03-28 13:24:17
  ...więcej

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
2013-03-06 13:13:03
Procedura:I. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE MAJĄTKOWYM MIESZKAŃCÓW1. Zaświadczenie wydaje się jeżeli:1) przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego,2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze  ...więcej

Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej
2013-03-06 13:06:34
Procedura:I. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE MAJĄTKOWYM MIESZKAŃCÓW1. Zaświadczenie wydaje się jeżeli:1) przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego,2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze  ...więcej

Deklaracje na podatek rolny, leśny, od nieruchomości
2007-12-05 10:37:56
  ...więcej

Uchwała Nr XVI/75/07 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie okreśłenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych
2007-12-05 10:30:58
  ...więcej

Uchwała Nr XVI/74/07 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie okreśłenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2007-12-05 10:28:29
  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 14
następne