Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Gospodarka mieniem strona główna 
Informacja.
2014-04-03 10:39:46
Infprmacja o stanie mienia komunalnego 2013 rok.  ...więcej

Informacja.
2014-04-03 10:39:30
Informacja o stanie mienia komunalnego 2012 rok.  ...więcej

Informacja.
2012-04-02 09:00:27
Informacja o stanie mienia komunalnego 2011 rok.  ...więcej

Informacja.
2011-08-10 12:20:46
Informacja o stanie mienia komunalnego 2010 rok.  ...więcej

Informacja.
2010-05-06 13:34:20
Informacja o stanie mienia komunalnego 2009 rok.  ...więcej

Informacja.
2010-05-06 13:33:03
Informacja o stanie mienia komunalnego 2008 rok.  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 6