UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: polaniec.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
° Formularze wniosków o wpis do KRS
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Działalność gospodarcza strona główna 
Działalność gospodarcza
Zezwolenia na wykonanie przewozów regularnych
specjalnych 

Podstawa prawna:

art.18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( tekst jednolity Dz.U. 2012r. poz. 1265)

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

- wniosek o wydanie zmianę/ przedłużenia terminu ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych  specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

- załączniki

kserokopia licencji na wykonywanie transportu drogowego osób,

informację określającą grupa osób, która będzie będzie uprawniona do korzystania z przewozu,

proponowany rozkład  jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami oraz liczbe pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,

schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,

potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi

kserokopia zezwolenia i dotychczas obowiązującego rozkładu jazdy( dot. zmiany zezwolenia)

Informacje o opłatach:

Opłata administracyjna:

- za wydanie zezwolenia na wykonanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowy, na obszar gminy Połaniec ( w zależności od okresu ważności zezwolenia  pobiera się opłatę w wysokości:

do 1 roku     50,00 zł

do 2 lat        75,00 zł

do 3 lat      100,00 zł

do 4 lat      125,00 zł

do 5 lat      150,00 zł

- za wydanie wypisu  z zezwolenia ( każdego pojazdu zgłoszonego w zezwoleniu) pobiera się opłatę w wysokosci 1% opłaty jak  za wydanie zezwolenia

 
Informację dodano 2013-01-14 14:59:21, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana

Zobacz:
 Formularze wniosków o wpis do KRS . 
wersja do druku
« powrót