Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
° Formularze wniosków o wpis do KRS
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Działalność gospodarcza strona główna 
Działalność gospodarcza
Uzyskanie licencji na taksówkę 

WYMAGANE DOKUMENTY:


1. Zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności osób o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.


2. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w w art. 5 ust 3 pkt 4 lub art. 6 ust. 1 pkt 2ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.


3. Dowód osobisty osobisty ( do wglądu) przedsiebiorcy osobiście wykonującego przewozy


4. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką potwierdzone zdanym egzaminem


5. Kopia świadectwa legalizacji urządzenia pomiarowego


6. Wykaz samochodów wraz z kopią dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu również dokument stwierdzający prawo do dysponowania


7. Dowód wniesienia opłaty ( przy odbiorze licencji)


na okres 2-15 lat         - opłata 200 zł


na okres 15-30 lat       - opłata 250 zł


na okres 30-50 lat       - opłata 300 zł


 


Miejsce złożenia i załatwienia sprawy:


Referat Spraw Obywatelskich


pokój 207,  I piętro tel. 15 8650-542

 wniosek o licencje na taksowkę.doc
Informację dodano 2013-01-17 12:21:48, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana

Zobacz:
 Formularze wniosków o wpis do KRS . 
wersja do druku
« powrót