Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
° Formularze wniosków o wpis do KRS
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Działalność gospodarcza strona główna 
Działalność gospodarcza
Wadanie zezwolenia na wykonanie przewozów
regularnych w krajowym transporcie drogowym na
liniach komunikacyjnych na terenie gminy 

Podstawa prawna:


1. art. 18 ust 1 pkt 1 lit a-b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie  drogowym ( Dz.U z 2004 r. Nr 204 poz.2088 ze zmianami)


2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych ( Dz.U. Nr 235 poz. 1726 ze zmianami)


WYMAGANE DOKUMENTY:


1. wniosek o wydanie zezwolenia  na wykonanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na terenie gminy


2. zalączniki:


- kserokopia licencji


- proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazów środków transporto, długośc linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,


- schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczona linią komunikacyjną i przystankami


- potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami  lub zarządzającymi


- zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych


- cennik


- wykaz pojazdów z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy


OPŁATY:


- opłata administracyjna - za wydanie zewolenia ( w zależności od okresu ważności zezwolenia):


do 1 roku            100,00 zł


do 2 lat               150,00 zł


do 3 lat               200, 00 zł


do 4 lat               250,00 zł


do 5 lat               300, 00 zł


- za wydanie wypisu z zezwolenia - 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia( dla każdego pojazdu zgłoszonego w zezwoleniu)


UWAGA:


W przypadku wniosku o zmianę zezwolenia ponosi sie opłatę:


- za wydanie zezwolenia


10 % opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia


- za wydanie wypisu z zezwolenia


5%  opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia


- za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu


1 % opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia


Opłatę można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta i Gminyw Połańcu


Jednostka odpowiedzialna


Referat Spraw Obywatelskich - pokój 207 I piętro, telefon 15 8650-109

 
Informację dodano 2013-01-14 14:14:20, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana

Zobacz:
 Formularze wniosków o wpis do KRS . 
wersja do druku
« powrót