bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Działalność gospodarcza strona główna 
Działalność gospodarcza
Wadanie zezwolenia na wykonanie przewozów
regularnych w krajowym transporcie drogowym na
liniach komunikacyjnych na terenie gminy 

Podstawa prawna:


1. art. 18 ust 1 pkt 1 lit a-b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie  drogowym ( Dz.U z 2004 r. Nr 204 poz.2088 ze zmianami)


2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych ( Dz.U. Nr 235 poz. 1726 ze zmianami)


WYMAGANE DOKUMENTY:


1. wniosek o wydanie zezwolenia  na wykonanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na terenie gminy


2. zalączniki:


- kserokopia licencji


- proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazów środków transporto, długośc linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,


- schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczona linią komunikacyjną i przystankami


- potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami  lub zarządzającymi


- zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych


- cennik


- wykaz pojazdów z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy


OPŁATY:


- opłata administracyjna - za wydanie zewolenia ( w zależności od okresu ważności zezwolenia):


do 1 roku            100,00 zł


do 2 lat               150,00 zł


do 3 lat               200, 00 zł


do 4 lat               250,00 zł


do 5 lat               300, 00 zł


- za wydanie wypisu z zezwolenia - 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia( dla każdego pojazdu zgłoszonego w zezwoleniu)


UWAGA:


W przypadku wniosku o zmianę zezwolenia ponosi sie opłatę:


- za wydanie zezwolenia


10 % opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia


- za wydanie wypisu z zezwolenia


5%  opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia


- za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu


1 % opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia


Opłatę można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta i Gminyw Połańcu


Jednostka odpowiedzialna


Referat Spraw Obywatelskich - pokój 207 I piętro, telefon 15 8650-109

 
Informację dodano 2013-01-14 14:14:20, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana

Zobacz:
 Formularze wniosków o wpis do KRS . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl