Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
° Formularze wniosków o wpis do KRS
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Działalność gospodarcza strona główna 
Działalność gospodarcza
Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów
alkoholowych 

ZEZWOLENIE NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH


Zezwolenie wydane jest w formie decyzji administracyjnej. Wniosek o wydanie zezwolenia przedsiębiorca winien złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu ul. Ruszczańska 27 pokój 207, telefon 15 8650-109.


Termin załatwienia sprawy do 30 dni.


Wymagane dokumenty:


1.Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


2.Załączniki:


- posiadane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dokonaną opłatą za jego korzystanie - kserokopia


- pisemna zgoda  organizatora imprezy


- kserokopia opłaty za wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych


Dodatkowe informacje:


1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, organ zezwalający wydaje  po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych  o zgodności lokalizacji oraz ustalonego limitu punktu sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu


2. Zezwolenie wydaje się na okres do 2 dni


3. Zezwolenia mogą być wydawane przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na przedaż napojów  alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych


OPŁATA


Przedsiebiorca za wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż  napojów alkoholowych wnosi opłatę na rachunek gminy


Nr 42942500080000234920060013 do Banku Spółdzielczego w Połańcu przed wydaniem zezwolenia w wysokości:


- 43,75 zł za sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa


- 43,75 zł  na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5 % do 18% alkoholu


- 175,00 zł  na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu

 zewolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu.doc
Informację dodano 2013-01-18 10:32:35, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana

Zobacz:
 Formularze wniosków o wpis do KRS . 
wersja do druku
« powrót