Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
° Formularze wniosków o wpis do KRS
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Działalność gospodarcza strona główna 
Działalność gospodarcza
Zmiana wpisu w ewidencji działalności
gospodarczej 

ZMIANA WPISU W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


Zgłoszenie zmiany wykonywania  działalności gospodarczej dokonuje się w formie pisemnej na podstawie wniosku CEIDG.


Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany danych na druku CEIDG-1


 


Aby zgłosić zmianę danych w ewidencji działalności gospodarczej  można wybrać jeden z trybów postępowania:


 


 - zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie ( osoby  


    posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany)


-  zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do


    wybranego urzędu gminy


-  bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do


    wybranego urzędu gminy


-  pobrać , wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy – gmina


   przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG)


-  przesłać wniosek listem polecony do wybranej gminy – podpis na wniosku musi być


   potwierdzony notarialnie


 


Wniosek  można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Połańcu ul. Ruszczańska 27 pokój 207


telefon 15 8650-109


 


Podstawa prawna


Ustawa z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 Nr 220,poz.1447 z późniejszymi zmianami)


 

 wniosek--CEIDG--1.pdf
Informację zaktualizowano 2012-04-23 15:18:22, wprowadzający: Bogumiła Niespodziewana

Zobacz:
 Formularze wniosków o wpis do KRS . 
wersja do druku
« powrót