bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Budownictwo i planowanie przestrzenne strona główna 
Budownictwo i planowanie przestrzenne
I. Procedura o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego  
 tokCP.doc
Informację zaktualizowano 2007-07-31 13:23:12, wprowadzający: Małgorzata Kruzel-Witek
II. Procedura o wydanie decyzji o warunkach
zabudowy  
 tokWZ.doc
Informację zaktualizowano 2007-07-31 13:23:23, wprowadzający: Małgorzata Kruzel-Witek
III. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 wypisplan.doc
Informację zaktualizowano 2007-07-31 15:16:47, wprowadzający: Elżbieta Nowak
IV. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium
UiKZP gminy Połaniec 
 wypisst.doc
Informację zaktualizowano 2007-07-31 15:17:06, wprowadzający: Elżbieta Nowak
V. Procedura o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia  
 tokDS1.doc
Informację zaktualizowano 2007-07-31 15:17:24, wprowadzający: Elżbieta Nowak
a) wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwziecia  
 wniosekDS1.doc
Informację dodano 2007-07-31 15:04:40, wprowadzający: Elżbieta Nowak
VI.wniosek o wydanie zaswiadczenia o położeniu
działek  
 wniosek1.doc
Informację zaktualizowano 2007-07-31 15:17:46, wprowadzający: Elżbieta Nowak
wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 

wniosek o wadenie decyzji o warunkach zabudowy

 wniosek o wydanie decyji o warunkach zabudowy.doc
Informację dodano 2009-11-04 09:58:50, wprowadzający: Elżbieta Nowak
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl