Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
° Burmistrz
° Zastępca Burmistrza
- Wieloosobowe stanowisko d/s zamówień publicznych
- Referat Techniczno - Inwestycyjny ( TI ) ----- Kierownik
- Wieloosobowe stanowisko d/s inwestycji i remontów budowlanych
- Wieloosobowe stanowisko d/s inwestycji i remontów drogowych
- Wieloosobowe stanowisko d/s infrastruktury komunalnej
- Referat Mienia Komunalnego
- Stanowisko d/s regulacji st. prawnych nier. gminnych
- Wieloosobowe stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami
- Wieloosobowe stanowisko d/s mienia komunalnego
- Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
- Wieloosobowe stanowisko d/s urbanistyki i architektury
- Wieloosobowe stanowisko ds ochrony środowiska i rolnictwa
° Sekretarz
° Skarbnik
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Urząd Miasta > Zastępca Burmistrza > Referat Mienia Komunalnego strona główna 
Referat Mienia Komunalnego
 

Teresa Parcheta - Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa (GK) pok. 123 e-mail: teresa.parcheta@umig.polaniec.pl tel. (015) 865-03-73 tel. cent. (015) 865-03-05 wew. 323 fax. (015)865-03-28

ZAKRES REALIZOWANYCH SPRAW

Z zakresu USTAWY z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:
1. Przekazuje tereny stanowiące własność osobom prawnym lub fizycznym w użytkowanie wieczyste.
2. Dokonuje zmiany gruntów samorządowych na grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, osób prawnych lub fizycznych.
3. Ogłasza, organizuje i przeprowadza przetargi Art. 38.
4. Przed ogłoszeniem o przetargu rozpatruje wnioski osób uprawnionych do nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
5. Dokonuje sprzedaży gruntów samorządowych, nieruchomości zabudowanych oraz domów i lokali.
6. Zawiera umowy notarialne w zakresie prowadzonych spraw.
7. Nabywanie gruntów na własność gminy w drodze cywilno - prawnej.
8. Nabywanie, sprzedaż i zamiana nieruchomości gminnych na nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Art. 14.
9. Tworzy gminne zasoby nieruchomości, Art. 20.
10.Przygotowuje decyzje i rozwiązania z zakresu zarządzania gminnym zasobem nieruchomości. Art. 25.
11. Przestrzega stosowania prawa pierwokupu na terenie miasta i gminy.
12. Wykonuje prawo pierwokupu przez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego u notariusza.
13. Realizacja zadań zakresu USTAWY z dnia 6 maja 1981 r.o pracowniczych ogrodach działkowych. (tekst pierwotny: Dz. U. 1981 r. Nr 12 poz. 58) (tekst jednolity: Dz. U. 1996 r. Nr 85 poz. 390) poprzez zabezpieczanie terenów pod pracownicze ogrody działkowe.

 
Informację zaktualizowano 2012-02-15 15:16:10, wprowadzający: Sławomir Mikina

Zobacz:
 Wieloosobowe stanowisko d/s zamówień publicznych .  Referat Techniczno - Inwestycyjny ( TI ) ----- Kierownik .  Wieloosobowe stanowisko d/s inwestycji i remontów budowlanych .  Wieloosobowe stanowisko d/s inwestycji i remontów drogowych .  Wieloosobowe stanowisko d/s infrastruktury komunalnej .  Referat Mienia Komunalnego .  Stanowisko d/s regulacji st. prawnych nier. gminnych .  Wieloosobowe stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami .  Wieloosobowe stanowisko d/s mienia komunalnego .  Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska .  Wieloosobowe stanowisko d/s urbanistyki i architektury .  Wieloosobowe stanowisko ds ochrony środowiska i rolnictwa . 
wersja do druku