bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Urząd Miasta > Referat Mienia Komunalnego strona główna 
Referat Mienia Komunalnego
 

Teresa Parcheta - Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa (GK) pok. 123 e-mail: teresa.parcheta@umig.polaniec.pl tel. (015) 865-03-73 tel. cent. (015) 865-03-05 wew. 323 fax. (015)865-03-28

ZAKRES REALIZOWANYCH SPRAW

Z zakresu USTAWY z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:
1. Przekazuje tereny stanowiące własność osobom prawnym lub fizycznym w użytkowanie wieczyste.
2. Dokonuje zmiany gruntów samorządowych na grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, osób prawnych lub fizycznych.
3. Ogłasza, organizuje i przeprowadza przetargi Art. 38.
4. Przed ogłoszeniem o przetargu rozpatruje wnioski osób uprawnionych do nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
5. Dokonuje sprzedaży gruntów samorządowych, nieruchomości zabudowanych oraz domów i lokali.
6. Zawiera umowy notarialne w zakresie prowadzonych spraw.
7. Nabywanie gruntów na własność gminy w drodze cywilno - prawnej.
8. Nabywanie, sprzedaż i zamiana nieruchomości gminnych na nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Art. 14.
9. Tworzy gminne zasoby nieruchomości, Art. 20.
10.Przygotowuje decyzje i rozwiązania z zakresu zarządzania gminnym zasobem nieruchomości. Art. 25.
11. Przestrzega stosowania prawa pierwokupu na terenie miasta i gminy.
12. Wykonuje prawo pierwokupu przez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego u notariusza.
13. Realizacja zadań zakresu USTAWY z dnia 6 maja 1981 r.o pracowniczych ogrodach działkowych. (tekst pierwotny: Dz. U. 1981 r. Nr 12 poz. 58) (tekst jednolity: Dz. U. 1996 r. Nr 85 poz. 390) poprzez zabezpieczanie terenów pod pracownicze ogrody działkowe.

 
Informację zaktualizowano 2012-02-15 15:16:10, wprowadzający: Sławomir Mikina

Zobacz:
 Burmistrz .  Zastępca Burmistrza .  Sekretarz .  Skarbnik . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl