Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
° Burmistrz
° Zastępca Burmistrza
° Sekretarz
- Stanowisko d/s BHP
- Gminne Centrum Informacji
- Wieloosobowe stanowisko d/s prac interwencyjnych
- Referat Spraw Obywatelskich
- Urząd Stanu Cywilnego
- Wieloosobowe stanowisko d/s obronnych i przeciwpożarowych
- Stanowisko d/s ewidencji działalności gospodarczej i ewidencji ludności
- Wieloosobowe stanowisko d/s monitoringu
° Skarbnik
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Urząd Miasta > Sekretarz > Urząd Stanu Cywilnego strona główna 
Urząd Stanu Cywilnego
 

Alina Dudek- kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pokój 105, tel. (015) 865 03 24, e-mail: alina.dudek@umig.polaniec.pl

Podstawowy zakres obowiązków:

1.sporządzanie akt stanu cywilnego,

2.wydawanie z ksiąg stanu cywilnego odpisów aktów,

3.przygotowywanie wniosków na przyznanie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie,

4.prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

 5.przygotowywanie zezwoleń na zbiórki publiczne organizowane na terenie gminy,

6.przyjmowanie wniosków dotyczących zmiany imion i nazwisk oraz wydawanie decyzji w tych sprawach.

 
Obowiązuje od: 2007-09-07   Informację zaktualizowano 2009-08-19 15:12:43, wprowadzający: Sławomir Mikina, autor: Bogumiła Niespodziewana

Zobacz:
 Stanowisko d/s BHP .  Gminne Centrum Informacji .  Wieloosobowe stanowisko d/s prac interwencyjnych .  Referat Spraw Obywatelskich .  Urząd Stanu Cywilnego .  Wieloosobowe stanowisko d/s obronnych i przeciwpożarowych .  Stanowisko d/s ewidencji działalności gospodarczej i ewidencji ludności .  Wieloosobowe stanowisko d/s monitoringu . 
wersja do druku