Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
° Burmistrz
° Zastępca Burmistrza
° Sekretarz
° Skarbnik
- Referat Finansowo-Księgowy
- Zastępca Skarbnika
- Księgowość Budżetowa
- Księgowość Podatkowa
- Stanowisko d/s rachuby
- Stanowisko d/s likwidatury
- Kasa
- Stanowisko d/s planowania budżetowego
- Referat Organizacyjny
- Wieloosobowe stanowisko d/s administracyjno-gospodarczych
- Wieloosobowe stanowisko d/s obsługi interesantów
- Obsługa urzędu
- Goniec
- Kierowca
- Inspektor d/s uzależnień
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Urząd Miasta > Skarbnik > Księgowość Podatkowa strona główna 
Księgowość Podatkowa
 

Danuta Dzieciuch - Inspektor d/s Księgowości podatkowej pokój 107 telefon: 015 8650-434 lub 8650-305 wew. 307 e-mail: danuta.dzieciuch.@umig.polaniec.pl

Podstawowy zakres obowiązków:

1. Prowadzenie wymiaru podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pien. i podatku leśnego w mieście metodą komputerową.
2. Ksiegowanie podatku od nieruchomości, łącznego zob. pien. i podatku leśnego w mieście.
3. Sporządzanie protokołów o stanie majątkowym i rodzinnym osób ubiegających się o umorzenie i inne preferencje w zapłacie podatków.
4. Przygotowywanie decyzji w sprawach umorzeń i innych
5. Przygotowywanie postanowień o przerachowaniu przekazywanych po terminie wpłat.
6. Załatwianie odwołań od decyzji w sprawach objętych zakresem czynności.
7. Przygotowywanie postanowień w sprawach udzielania ulg w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody gminy a pobieranych przez Urząd Skarbowy.
8. Rozliczanie inkasenta z zebranych rat podatku od nieruchomości, łącznego zob. pien. i leśnego w mieście. 9. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w zapłacie podatków.
10. Załatwianie podań w sprawie pomocy publicznej dla przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez siebie ewidencji podatków

Małgorzata Sowińska - Inspektor d/s księgowości podatkowej pokój 107 telefon: 015 8650-434 lub 8650-305 wew. 307 e-mail: malgorzata.sowinska@umig.polaniec.pl

Podstawowy zakres obowiązków:

1. Księgowanie podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego na wsi
2. Drukowanie i rozliczanie kontokwitariuszy z poszczególnych sołectw i miasta.
3. Prowadzenie ewidencji księgowej podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób prawnych metodą komputerową.
4. Bieżąca kontrola terminowości wpłat podatków, analizowanie wykonania dochodów w tym zakresie, prowadzenie windykacji i egzekucji administracyjnej w zakresie prowadzonej ewidencji podatków.
5. Przyjmowanie i załatwianie podań w sprawie umorzeń i innych preferencji w zapłacie podatków w zakresie prowadzonej ewidencji podatków.
6. Przygotowywanie decyzji w sprawach jw
7. Przygotowywanie postanowień o przerachowaniu przekazywanych po terminie wpłat.
8. Załatwianie odwołań od decyzji.
9. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach .
10. Przygotowywanie i aktualizacja umów z sołtysami i inkasentami na inkaso podatków.
11. Wypisywanie pokwitowań na podatki i inne należności
12. Załatwianie podań w sprawie pomocy publicznej dla przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez siebie ewidencji podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Barbara Haliniak - Podinspektor d/s księgowości podatkowej pokój 107 telefon: 015 8650-434 lub 8650-305 wew. 307 e-mail: barbara.haliniak@umig.polaniec.pl

Podstawowy zakres obowiązków:

1. Prowadzenie wymiaru podatków od osób fizycznych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego we wszystkich sołectwach i w mieście oraz podatku od nieruchomości i podatku leśnego w sołectwach.
2. Wydawanie decyzji zmian korygujących decyzje wymiarowe w zakresie ww podatków.
3. Prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów w zakresie ww podatków.
4. Uaktualnianie kart gospodarstw - klas gruntów, wielkości gospodarstwa i zmian podatników.
5. Sporządzanie protokołów o stanie majątkowym i rodzinnym osób ubiegających się o umorzenie podatku.
6. Przygotowywanie decyzji w sprawach umorzeń i ulg podatkowych.
7. Załatwianie odwołań od decyzji.
8. Wydawanie zaświadczeń o przychodowości i obszarze gospodarstwa rolnego oraz zaświadczeń o stanie majątkowym.
9. Wystawianie indywidualnym rolnikom i członkom ich rodzin informacji dotyczących obszaru gospodarstwa i przychodowości rocznej na kwestionariuszach w sprawach przyjęcia do internatu, uzyskania stypendium itp.
10. prowadzenie windykacji i egzekucji administracyjnej w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej.
11. Rozlicznie bloczków opłaty targowej.

 
Informację zaktualizowano 2014-09-30 10:30:41, wprowadzający: Sławomir Mikina

Zobacz:
 Referat Finansowo-Księgowy .  Zastępca Skarbnika .  Księgowość Budżetowa .  Księgowość Podatkowa .  Stanowisko d/s rachuby .  Stanowisko d/s likwidatury .  Kasa .  Stanowisko d/s planowania budżetowego .  Referat Organizacyjny .  Wieloosobowe stanowisko d/s administracyjno-gospodarczych .  Wieloosobowe stanowisko d/s obsługi interesantów .  Obsługa urzędu .  Goniec .  Kierowca .  Inspektor d/s uzależnień . 
wersja do druku