bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Urząd Miasta > Księgowość Podatkowa strona główna 
Księgowość Podatkowa
 

Danuta Dzieciuch - Inspektor d/s Księgowości podatkowej pokój 107 telefon: 015 8650-434 lub 8650-305 wew. 307 e-mail: danuta.dzieciuch.@umig.polaniec.pl

Podstawowy zakres obowiązków:

1. Prowadzenie wymiaru podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pien. i podatku leśnego w mieście metodą komputerową.
2. Ksiegowanie podatku od nieruchomości, łącznego zob. pien. i podatku leśnego w mieście.
3. Sporządzanie protokołów o stanie majątkowym i rodzinnym osób ubiegających się o umorzenie i inne preferencje w zapłacie podatków.
4. Przygotowywanie decyzji w sprawach umorzeń i innych
5. Przygotowywanie postanowień o przerachowaniu przekazywanych po terminie wpłat.
6. Załatwianie odwołań od decyzji w sprawach objętych zakresem czynności.
7. Przygotowywanie postanowień w sprawach udzielania ulg w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody gminy a pobieranych przez Urząd Skarbowy.
8. Rozliczanie inkasenta z zebranych rat podatku od nieruchomości, łącznego zob. pien. i leśnego w mieście. 9. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w zapłacie podatków.
10. Załatwianie podań w sprawie pomocy publicznej dla przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez siebie ewidencji podatków

Małgorzata Sowińska - Inspektor d/s księgowości podatkowej pokój 107 telefon: 015 8650-434 lub 8650-305 wew. 307 e-mail: malgorzata.sowinska@umig.polaniec.pl

Podstawowy zakres obowiązków:

1. Księgowanie podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego na wsi
2. Drukowanie i rozliczanie kontokwitariuszy z poszczególnych sołectw i miasta.
3. Prowadzenie ewidencji księgowej podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób prawnych metodą komputerową.
4. Bieżąca kontrola terminowości wpłat podatków, analizowanie wykonania dochodów w tym zakresie, prowadzenie windykacji i egzekucji administracyjnej w zakresie prowadzonej ewidencji podatków.
5. Przyjmowanie i załatwianie podań w sprawie umorzeń i innych preferencji w zapłacie podatków w zakresie prowadzonej ewidencji podatków.
6. Przygotowywanie decyzji w sprawach jw
7. Przygotowywanie postanowień o przerachowaniu przekazywanych po terminie wpłat.
8. Załatwianie odwołań od decyzji.
9. Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach .
10. Przygotowywanie i aktualizacja umów z sołtysami i inkasentami na inkaso podatków.
11. Wypisywanie pokwitowań na podatki i inne należności
12. Załatwianie podań w sprawie pomocy publicznej dla przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez siebie ewidencji podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Barbara Haliniak - Podinspektor d/s księgowości podatkowej pokój 107 telefon: 015 8650-434 lub 8650-305 wew. 307 e-mail: barbara.haliniak@umig.polaniec.pl

Podstawowy zakres obowiązków:

1. Prowadzenie wymiaru podatków od osób fizycznych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego we wszystkich sołectwach i w mieście oraz podatku od nieruchomości i podatku leśnego w sołectwach.
2. Wydawanie decyzji zmian korygujących decyzje wymiarowe w zakresie ww podatków.
3. Prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów w zakresie ww podatków.
4. Uaktualnianie kart gospodarstw - klas gruntów, wielkości gospodarstwa i zmian podatników.
5. Sporządzanie protokołów o stanie majątkowym i rodzinnym osób ubiegających się o umorzenie podatku.
6. Przygotowywanie decyzji w sprawach umorzeń i ulg podatkowych.
7. Załatwianie odwołań od decyzji.
8. Wydawanie zaświadczeń o przychodowości i obszarze gospodarstwa rolnego oraz zaświadczeń o stanie majątkowym.
9. Wystawianie indywidualnym rolnikom i członkom ich rodzin informacji dotyczących obszaru gospodarstwa i przychodowości rocznej na kwestionariuszach w sprawach przyjęcia do internatu, uzyskania stypendium itp.
10. prowadzenie windykacji i egzekucji administracyjnej w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej.
11. Rozlicznie bloczków opłaty targowej.

 
Informację zaktualizowano 2014-09-30 10:30:41, wprowadzający: Sławomir Mikina

Zobacz:
 Burmistrz .  Zastępca Burmistrza .  Sekretarz .  Skarbnik . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl