Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
° Dane osobowe
° Narodziny
° Małżeństwo
° Akt zgonu
° Akta stanu cywilnego
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sprawy obywatelskie > Dane osobowe strona główna 
Udostępnienie danych osobowych
2012-04-24 08:38:16
Udostępnienie danych osobowych MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:  Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu ul. Ruszczańska 27, pokój 207, I piętro, telefon (015) 865 05 42 lub (015) 865 01 09. Godziny prac  ...więcej

Informacja dot. Rejestru Wyborców
2012-04-23 10:27:04
WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW Wyborca stale zamieszkały i przebywajacy na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały lub wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem niż stałe zameldowanie na własny wniosek wniesio  ...więcej

Informacja dot. wymiany dowodów osobistych
2012-01-23 09:49:44
informacja o konieczności wymiany dowodów osobistych wydanych w 2002 roku  ...więcej

2007-02-27 10:19:09
Nadanie numeru ewidencyjnego PESEL. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY: Referat Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Ruszczańska 27, telefon (015) 865 05 42 lub (015) 865 01 09, I piętro, pokój 207. Godziny pracy: ponie  ...więcej

2007-02-22 15:57:19
Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY: Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Ruszczańska 27, pokój 207, I piętro, tel. (015) 865 05 42 lub (015) 865 01 09.  Godziny p  ...więcej

2007-02-22 15:38:28
Zgłoszenie wymeldowania. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY: Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Ruszczańska 27, pokój 207, I piętro, telefon (015) 865 05 42 lub (015) 865 01 09. Godziny pracy:poniedziałek, środa, c  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 12
następne