UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: polaniec.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
° 2015r
° 2014r.
° 2013r.
° 2012r.
° 2011r.
° 2010r.
° 2009r.
° 2008r.
° 2007r.
° 2006r.
° 2005r.
° 2004r.
° 2003r.
° 2002r.
° poprzednie
° pozostałe
° zweryfikuj podpis
° przeglądarka aktów XML, LAPX
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2014r. strona główna 
Uchwała Nr III/12/12014
2014-12-23 12:28:04
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej  ...więcej

Uchwała Nr III/11/2014
2014-12-23 12:25:34
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec.  ...więcej

Uchwała Nr III/10/2014
2014-12-23 12:22:59
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok  ...więcej

Uchwała Nr III/9/2014
2014-12-23 12:20:16
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Połaniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku pub  ...więcej

Uchwała Nr III/8/2014
2014-12-23 12:16:30
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok  ...więcej

Uchwała Nr III/7/2014
2014-12-23 12:13:31
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2014 - 2018  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 89
następne