UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: polaniec.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
° 2015r
° 2014r.
° 2013r.
° 2012r.
° 2011r.
° 2010r.
° 2009r.
° 2008r.
° 2007r.
° 2006r.
° 2005r.
° 2004r.
° 2003r.
° 2002r.
° poprzednie
° pozostałe
° zweryfikuj podpis
° przeglądarka aktów XML, LAPX
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2011r. strona główna 
Uchwała Nr XXII/144/11
2012-01-03 15:19:42
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Połańcu.   ...więcej

Uchwała Nr XXII/143/11
2012-01-03 15:12:09
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Ośrodek Sportu i Rekreacji" w Połańcu.  ...więcej

Uchwała Nr XXII/142/11
2012-01-03 15:09:13
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Połaniec darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Połańcu. stanowiącej własność Fundacji Wspomagania Oświaty w Połańcu   ...więcej

Uchwała nr XXII/141/11
2012-01-03 15:04:52
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2012 rok.  ...więcej

Uchwała Nr XXII/140/11
2012-01-03 14:22:34
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012 - 2027.  ...więcej

Uchwała Nr XXII/139/11
2012-01-03 14:19:34
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2011 nie wygasają z upływem roku budżetowego.  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 134
następne