Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
° 2015r
° 2014r.
° 2013r.
° 2012r.
° 2011r.
° 2010r.
° 2009r.
° 2008r.
° 2007r.
° 2006r.
° 2005r.
° 2004r.
° 2003r.
° 2002r.
° poprzednie
° pozostałe
° zweryfikuj podpis
° przeglądarka aktów XML, LAPX
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2010r. strona główna 
Uchwała Nr IV/10/10
2011-01-04 15:29:13
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.  ...więcej

Uchwała Nr IV/9/10
2011-01-04 15:26:17
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec.  ...więcej

Uchwała Nr IV/8/10
2011-01-04 15:23:38
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/359/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  ...więcej

Uchwała Nr IV/7/10
2011-01-04 15:20:02
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2010 nie wygasają z upływem roku budżetowego.  ...więcej

Uchwała Nr IV/6/10
2011-01-04 15:15:39
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok.  ...więcej

Uchwała Nr IV/5/10
2011-01-04 15:09:52
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Południe w Połańcu.  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 115
następne