Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
° 2015r
° 2014r.
° 2013r.
° 2012r.
° 2011r.
° 2010r.
° 2009r.
° 2008r.
° 2007r.
° 2006r.
° 2005r.
° 2004r.
° 2003r.
° 2002r.
° poprzednie
° pozostałe
° zweryfikuj podpis
° przeglądarka aktów XML, LAPX
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2005r. strona główna 
Uchwala nr XXXVII/266/05 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec.
2006-01-24 13:12:33
  ...więcej

Uchwała nr XXXVII/265/05 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2006 rok.
2006-01-24 13:02:39
  ...więcej

Uchwala nr XXXVII/264/05 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2006-01-24 12:44:24
  ...więcej

Uchwała nr XXXVII/263/05 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Połańcu nr XXXVI/256/05 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportu.
2006-01-24 12:38:39
  ...więcej

Uchwała nr XXXVII/262/05 w sprawie wydatków budżetu Miasta i Gminy, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2006-01-24 09:15:45
  ...więcej

Uchwała nr XXXVII/262/05 w sprawie wydatków budżetu Miasta i Gminy, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2006-01-24 08:56:11
  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 77
następne