Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
° 2015r
° 2014r.
° 2013r.
° 2012r.
° 2011r.
° 2010r.
° 2009r.
° 2008r.
° 2007r.
° 2006r.
° 2005r.
° 2004r.
° 2003r.
° 2002r.
° poprzednie
° pozostałe
° zweryfikuj podpis
° przeglądarka aktów XML, LAPX
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2002r. strona główna 
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 2002r
2004-04-02 10:06:14
  ...więcej

UCHWAŁA NR IV/15/02 RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU z dnia 30 grudnia 2002 roku
2003-07-07 20:15:14
  ...więcej

UCHWAŁA NR IV/16/02 RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU z dnia 30 grudnia 2002 roku
2003-07-07 20:13:13
  ...więcej

Uchwała Nr II / 5 / 02 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2002 roku
2003-07-07 17:56:09
  ...więcej

U C H W A Ł A NR IV /17/ 02 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 grudnia 2002 roku
2003-07-07 17:51:54
  ...więcej

U C H W A Ł A Nr III/12/02 Rady Miejskiej w P o ł a ń c u z dnia 6 grudnia 2002 r.
2003-07-07 17:48:48
  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 11
następne