UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: polaniec.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
° 2015r
° 2014r.
° 2013r.
° 2012r.
° 2011r.
° 2010r.
° 2009r.
° 2008r.
° 2007r.
° 2006r.
° 2005r.
° 2004r.
° 2003r.
° 2002r.
° poprzednie
° pozostałe
° zweryfikuj podpis
° przeglądarka aktów XML, LAPX
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2013r. strona główna 
Uchwała Nr LII/338/13
2013-12-31 12:57:30
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec,  ...więcej

Uchwała Nr LI/337/13
2013-12-18 13:59:12
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/196/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na włączenie terenów położonych w Brzozowej gmina Połaniec w  ...więcej

Uchwała Nr L/336/13
2013-12-18 13:53:49
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie upoważnienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu do załatwiania spraw z zakresu przyznawania dodatków energetycznych.  ...więcej

Uchwała Nr L/335/13
2013-12-18 13:51:10
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie sprzedaży gruntów położonych w Połańcu przy ulicy Żapniowskiej w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych.  ...więcej

Uchwała Nr L/334/13
2013-12-18 13:48:21
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Połaniec z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o  ...więcej

Uchwała Nr L/333/13
2013-12-18 13:44:39
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie na uchwałę Rady Miejskiej w Połańcu Nr XX/127/11 z dnia 30 listopada  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 94
następne