UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: polaniec.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
° 2015r
° 2014r.
° 2013r.
° 2012r.
° 2011r.
° 2010r.
° 2009r.
° 2008r.
° 2007r.
° 2006r.
° 2005r.
° 2004r.
° 2003r.
° 2002r.
° poprzednie
° pozostałe
° zweryfikuj podpis
° przeglądarka aktów XML, LAPX
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2004r. strona główna 
Program ochrony środowiska Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie.
2006-07-11 11:01:48
  ...więcej

Plan Gospodarki odpadami dla Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami KOmunalnymi.
2006-07-11 10:44:31
  ...więcej

Uchwala nr XXIV/160/04 Rady Miejskiej w Połańcu w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do PGK.
2005-01-18 10:24:00
  ...więcej

U C H W A Ł A Nr XXIV/173/04
2005-01-18 09:12:28
U C H W A Ł A Nr XXIV/173/04 Rady Miejskiej w Połańcu, z dnia  29 listopada  2004 r. w sprawie  zamiany gruntów stanowiących własność Gminy Połaniec, na grunty stanowiące własność P. Marzeny R. zam. Rybitwy.  ...więcej

Uchwała Nr XXIV/172/04 Rady Miejskiej w Połańcu w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych
2005-01-18 09:06:29
  ...więcej

Uchwała nr XXIV/166/04 Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/205/01 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tyttułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa.
2005-01-04 09:06:59
  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 74
następne