UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: polaniec.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
° 2015r
° 2014r.
° 2013r.
° 2012r.
° 2011r.
° 2010r.
° 2009r.
° 2008r.
° 2007r.
° 2006r.
° 2005r.
° 2004r.
° 2003r.
° 2002r.
° poprzednie
° pozostałe
° zweryfikuj podpis
° przeglądarka aktów XML, LAPX
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2007r. strona główna 
Uchwała Nr XVII/92/07 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Połańcu Nr VI/18/07 z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności Miasta i Gminy Połaniec oraz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Połaniec, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
2008-01-03 14:39:15
  ...więcej

Uchwała Nr XVII/91/07 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Połańcu Nr XVI/75/07 z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych.
2008-01-03 14:31:52
  ...więcej

Uchwała Nr XVII/90/07 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu Miasta i Gminy, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2008-01-03 14:27:13
  ...więcej

Uchwała Nr XVII/89/07 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2007 rok
2008-01-03 14:23:02
  ...więcej

Uchwała Nr XVI/88/07 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zamiaru przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa Kina "Pegaz" w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia" zgłoszonego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.
2007-12-17 13:59:59
  ...więcej

Uchwała Nr XVI/87/07 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zamiany gruntów stanowiących własność Gminy Połaniec, na grunty stanowiące własność Elektrowni Połaniec S. A. -Grupa Electrabel Polska oraz własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Elektrowni Połaniec S. A. -Grupa Electrabel Polska.
2007-12-07 11:09:03
  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 70
następne