UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: polaniec.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
° 2015r
° 2014r.
° 2013r.
° 2012r.
° 2011r.
° 2010r.
° 2009r.
° 2008r.
° 2007r.
° 2006r.
° 2005r.
° 2004r.
° 2003r.
° 2002r.
° poprzednie
° pozostałe
° zweryfikuj podpis
° przeglądarka aktów XML, LAPX
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2009r. strona główna 
Uchwała Nr XLVI/271/09
2010-01-05 12:12:09
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wydatków budżetu Miasta i Gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.  ...więcej

Uchwała Nr XLVI/270/09
2010-01-05 12:07:31
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2009 rok.  ...więcej

Uchwała Nr XLV/269/09
2009-12-22 10:50:10
Uchwała Nr XLV/269/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie sprzedaży terenów budowlanych położonych w Połańcu przy ulicy Kubika, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 6928/1 i 6928/2  ...więcej

Uchwała Nr XLV/268/09
2009-12-22 10:47:01
Uchwała Nr XLV/268/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie zamiany gruntów położonych na terenie osiedla "Południe" w Połańcu, stanowiących własność p. M, na grunty stanowiące własność Gminy Połaniec.  ...więcej

Uchwała Nr XLV/267/09
2009-12-22 10:44:18
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie nabycia gruntu pod budowę "Domu Wiejskiego" w miejscowości Kamieniec gm. Połaniec.  ...więcej

Uchwała Nr XLV/266/09
2009-12-22 10:42:29
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia programu dotyczącego realizacji zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia w 2010 roku.  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 91
następne