Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
° 2015r
° 2014r.
° 2013r.
° 2012r.
° 2011r.
° 2010r.
° 2009r.
° 2008r.
° 2007r.
° 2006r.
° 2005r.
° 2004r.
° 2003r.
° 2002r.
° poprzednie
° pozostałe
° zweryfikuj podpis
° przeglądarka aktów XML, LAPX
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2008r. strona główna 
Uchwała Nr XXX/180/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Zdrowia w Połańcu z siedzibą przy ul. Ruszczańskiej 3.
2008-12-31 14:59:29
  ...więcej

Uchwała Nr XXX/179/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania zadań dotyczących działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych.
2008-12-31 14:49:39
  ...więcej

Uchwała Nr XXX/178/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miato i Gminę Połaniec oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2008-12-31 14:41:44
  ...więcej

Uchwała Nr XXX/177/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Połańcu Nr XXIX/164/08 z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych.
2008-12-31 14:27:31
  ...więcej

Uchwała Nr XXX/176/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie wydatków budżetu Miasta i Gminy, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2008-12-31 14:08:46
  ...więcej

Uchwała Nr XXX/175/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2008 rok.
2008-12-31 13:55:26
  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 88
następne