UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: polaniec.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
° 2015r
° 2014r.
° 2013r.
° 2012r.
° 2011r.
° 2010r.
° 2009r.
° 2008r.
° 2007r.
° 2006r.
° 2005r.
° 2004r.
° 2003r.
° 2002r.
° poprzednie
° pozostałe
° zweryfikuj podpis
° przeglądarka aktów XML, LAPX
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > pozostałe strona główna 
pozostałe
Uchwała w sprawie wzoru chrągwi Miasta i Gminy
Połaniec 

Uchwała w sprawie wzoru chorągwi

Załącznik do uchwały w sprawie zasad używania chorągwi

Załącznik do uchwały - wzór chorągwi

 
Obowiązuje od: 1998-05-28   Informację zaktualizowano 2003-07-22 12:59:50, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
Uchwała nr XXIX/158/92 w sprawie zatwierdzenia
herbu 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia herbu Miasta i Gminy Połaniec

Uchwała XLI/332/98 w sprawie zmiany uchwały XXIX/158/92

Załącznik do uchwały XXIX/158/92 - wzór herbu

 
Obowiązuje od: 1992-08-13   Informację zaktualizowano 2003-07-22 13:28:17, wprowadzający: Sławomir Mikina (um-polaniec), autor: Sławomir Mikina (um-polaniec)
Uchwala w sprawie przystąpienia miasta Połaniec
do Związku Miast Polskich 

w sprawie przystąpienia miasta Połaniec do Związku Miast Polskich

 
Obowiązuje od: 1997-03-25   Informację zaktualizowano 2003-11-04 09:44:15, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXVI/217/97 

uchwała w sprawie przystąpienia miasta Połaniec do Związku Miast Polskich

 
Obowiązuje od: 1997-03-25   Informację zaktualizowano 2003-11-05 09:24:55, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXVI/217/97 Rady Miejskiej w Połańcu
w sprawie przystąpienia Miasta Połaniec do
Związku Miast Polskich 

Rady Miejskiej w Połańcu w sprawie przystąpienia miasta Połaniec do Związku MIast Polskich

 
Obowiązuje od: 1997-03-25   Informację zaktualizowano 2003-11-27 07:58:02, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
uchwała w sprawie likwidacji oddziału
przedszkolnego w Okrągłej 

w sprawie likwidacji oddziału przedszkolnego w Okrągłej będącego filią Przedszkola Publicznego nr 2 przy ulicy Kościelnej 9 w Połańcu

 
Obowiązuje od: 2004-02-19   Informację zaktualizowano 2004-03-05 09:34:57, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXVI/217/97 

uchwała w sprawie przystąpienia gminy Połaniec do Związku Miast Polskich.

 
Obowiązuje od: 1997-03-25   Informację zaktualizowano 2005-03-09 08:14:22, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała nr XXXV/215/01 w sprawie nawiązania
współpracy między Miastem i Gminą Połaniec i
Samorządem Rejonu Solecznickiego /Litwa/. 

uchwała wsprawie nawiązania współpracy między Miastem i Gminą Połaniec i Samorządzem Rejonu Solecznickiego /Litwa/.

 
Obowiązuje od: 2001-09-20   Informację zaktualizowano 2005-03-15 09:14:43, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwala nr XXXV/215/01 w sprawie nawiązania
współpracy między Miastem i Gminą Połaniec i
Samorządem Rejonu Solecznickiego/Litwa/. 

str 2 umowy z Solecznikami

uchwała w sprawie nawiązania współpracy z Solecznikami

umowa z Solecznikami

 
Obowiązuje od: 2001-09-20   Informację zaktualizowano 2005-03-17 08:55:36, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XIII/81/99 w sprawie nawiązania
partnerskich stosunków między gminami Połaniec
i Stara Lubovna. 

uchwała w sprawie nawiązania partnerskich stosunków międzxy gminami Połaniec i Stara Lubovna.

 
Obowiązuje od: 1999-10-21   Informację zaktualizowano 2005-03-17 09:26:24, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XIX/105/2000 w sprawie przystąpienia
Gminy Połaniec do Ekologicznego Związku
Gospodarki Odpadami KOmunalnymi z siedzibą w
Rzędowie. 

przystąpienie gminy do Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie.

 
Obowiązuje od: 2000-04-06   Informację zaktualizowano 2005-03-17 11:02:01, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XXVI/151/2000 w sprawie przystąpienia
Miasta i Gminy Połaniec do stowarzyszenia pod
nazwą Związek Miast i Gmin Regionu
Świętokrzyskiego. 

przystąpienie Miasta i Gminy POłaniec do stowarzyszenia pod nazwą Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego.

 
Obowiązuje od: 2000-11-30   Informację zaktualizowano 2005-03-17 11:10:23, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr XXXV/215/01 w sprawie nawiązania
współpracy między Miastem i Gminą Połaniec i
Samorządem Rejonu Solecznickiego/Litwa/. 

Uchwała w sprawie nawiązania współpracy między Miastem i Gminą Połaniec i Samorządem Rejonu Solecznickiego /Litwa/.

 
Obowiązuje od: 2001-09-20   Informację zaktualizowano 2005-03-17 11:19:17, wprowadzający: Jadwiga Pruska (pruskaj), autor: Jadwiga Pruska (pruskaj)
Uchwała Nr 117/2000 Rady Miejskiej w Połańcu z
dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie procedury
uchwalania budżetu Miasta i Gminy Połaniec oraz
rodzaju i szczegółowości materiałów
informacyjnych towarzyszących projektowio
budżetu 

 uchwalanr117.doc
Informację zaktualizowano 2008-09-30 14:41:58, wprowadzający: Henryk Błąd, autor: Henryk Błąd
wersja do druku