Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
° 2015r
° 2014r.
° 2013r.
° 2012r.
° 2011r.
° 2010r.
° 2009r.
° 2008r.
° 2007r.
° 2006r.
° 2005r.
° 2004r.
° 2003r.
° 2002r.
° poprzednie
° pozostałe
° zweryfikuj podpis
° przeglądarka aktów XML, LAPX
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2015r strona główna 
2015r
Uchwała Nr V/13/2015 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2015 - 2018

 Uchwała Nr V/13/2015
Obowiązuje od: 2015-01-29   Informację dodano 2015-02-04 12:37:01, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr V/14/2015 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok

V.14.2015.zipx

 Uchwała Nr V/14/2015
Obowiązuje od: 2015-01-29   Informację zaktualizowano 2015-02-04 12:43:21, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr V/15/2015 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/95/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia inkasenta i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej

V.15.2015.zipx

 Uchwała Nr V/15/2015
Informację dodano 2015-02-04 12:50:33, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr V/16/2015 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany rodzaju miejscowości i nadania nazwy

 Uchwała Nr V/16/2015
Obowiązuje od: 2015-01-29   Informację dodano 2015-02-04 12:53:34, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr V/17/2015 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec

V.17.2015.zipx

 Uchwała Nr V/17/2015
Informację dodano 2015-02-04 13:12:38, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr V/18/2015 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru "Brzozowa I"

zal.V.18.2015.pdf

 Uchwała Nr V/18/2015
Obowiązuje od: 2015-01-29   Informację dodano 2015-02-04 13:15:37, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr V/19/2015 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec

zal.1.V.19.2015.pdf

zal.2.V.19.2015.pdf

V.19.2015.zipx

 Uchwała Nr V/19/2015
Informację dodano 2015-02-04 13:57:25, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr V/20/2015 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Połańca (część I obejmująca północną część miasta Połańca do rzeki Czarnej)

zal.1.V.20.2015.pdf

zal.2.V.20.2015.pdf

zal.3.V.20.2015.pdf

V.20.2015.zipx

 Uchwała Nr V/20/2015
Informację dodano 2015-02-04 14:06:30, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr V/21/2015 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu

V.21.2015.zipx

 Uchwała Nr V/21/2015
Informację dodano 2015-02-04 14:14:04, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr V/22/2015 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Połaniec na lata 2015 - 2020

 Uchwała Nr V/22/2015
Obowiązuje od: 2015-01-29   Informację zaktualizowano 2015-02-04 15:03:36, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr V/23/2015 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Połaniec darowizny działki numer 6110/2 o powierzchni 0,1276 ha położonej w Połańcu

 Uchwała Nr V/23/2015
Obowiązuje od: 2015-01-29   Informację dodano 2015-02-04 15:07:12, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
wersja do druku