bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Uchwały Rady strona główna 
2015r
Uchwała Nr V/13/2015 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2015 - 2018

 Uchwała Nr V/13/2015
Obowiązuje od: 2015-01-29   Informację dodano 2015-02-04 12:37:01, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr V/14/2015 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok

V.14.2015.zipx

 Uchwała Nr V/14/2015
Obowiązuje od: 2015-01-29   Informację zaktualizowano 2015-02-04 12:43:21, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr V/15/2015 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/95/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia inkasenta i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej

V.15.2015.zipx

 Uchwała Nr V/15/2015
Informację dodano 2015-02-04 12:50:33, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr V/16/2015 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany rodzaju miejscowości i nadania nazwy

 Uchwała Nr V/16/2015
Obowiązuje od: 2015-01-29   Informację dodano 2015-02-04 12:53:34, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr V/17/2015 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Połaniec

V.17.2015.zipx

 Uchwała Nr V/17/2015
Informację dodano 2015-02-04 13:12:38, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr V/18/2015 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru "Brzozowa I"

zal.V.18.2015.pdf

 Uchwała Nr V/18/2015
Obowiązuje od: 2015-01-29   Informację dodano 2015-02-04 13:15:37, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr V/19/2015 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec

zal.1.V.19.2015.pdf

zal.2.V.19.2015.pdf

V.19.2015.zipx

 Uchwała Nr V/19/2015
Informację dodano 2015-02-04 13:57:25, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr V/20/2015 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Połańca (część I obejmująca północną część miasta Połańca do rzeki Czarnej)

zal.1.V.20.2015.pdf

zal.2.V.20.2015.pdf

zal.3.V.20.2015.pdf

V.20.2015.zipx

 Uchwała Nr V/20/2015
Informację dodano 2015-02-04 14:06:30, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr V/21/2015 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu

V.21.2015.zipx

 Uchwała Nr V/21/2015
Informację dodano 2015-02-04 14:14:04, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr V/22/2015 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Połaniec na lata 2015 - 2020

 Uchwała Nr V/22/2015
Obowiązuje od: 2015-01-29   Informację zaktualizowano 2015-02-04 15:03:36, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu
Uchwała Nr V/23/2015 

Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Połaniec darowizny działki numer 6110/2 o powierzchni 0,1276 ha położonej w Połańcu

 Uchwała Nr V/23/2015
Obowiązuje od: 2015-01-29   Informację dodano 2015-02-04 15:07:12, wprowadzający: Grażyna Dziarmakowska, autor: Rada Miejska w Połańcu

Zobacz:
 2015r .  2014r. .  2013r. .  2012r. .  2011r. .  2010r. .  2009r. .  2008r. .  2007r. .  2006r. .  2005r. .  2004r. .  2003r. .  2002r. .  poprzednie .  pozostałe .  zweryfikuj podpis .  przeglądarka aktów XML, LAPX . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl