UWAGA! Strona archiwalna. Aktualny adres: polaniec.bip.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
° 2015r
° 2014r.
° 2013r.
° 2012r.
° 2011r.
° 2010r.
° 2009r.
° 2008r.
° 2007r.
° 2006r.
° 2005r.
° 2004r.
° 2003r.
° 2002r.
° poprzednie
° pozostałe
° zweryfikuj podpis
° przeglądarka aktów XML, LAPX
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2012r. strona główna 
Uchwała Nr XXXVIII/244/12
2013-01-04 13:04:47
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta i Gminy Połaniec.  ...więcej

Uchwała Nr XXXVIII/243/12
2013-01-04 13:02:34
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta i Gminy Połaniec.  ...więcej

Uchwała Nr XXXVII/242/12
2012-12-20 13:28:02
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze dla nauczy  ...więcej

Uchwała Nr XXXVII/241/12
2012-12-20 13:23:54
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/195/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagro  ...więcej

Uchwała Nr XXXVII/240/12
2012-12-20 13:16:25
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Połaniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.  ...więcej

Uchwała Nr XXXVII/239/12
2012-12-20 13:12:49
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 100
następne