Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
° 2015r
° 2014r.
° 2013r.
° 2012r.
° 2011r.
° 2010r.
° 2009r.
° 2008r.
° 2007r.
° 2006r.
° 2005r.
° 2004r.
° 2003r.
° 2002r.
° poprzednie
- kadencja 1998-2002
- kadencja 1994-1998
- kadencja 1990-1994
° pozostałe
° zweryfikuj podpis
° przeglądarka aktów XML, LAPX
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > poprzednie > kadencja 1994-1998 strona główna 
kadencja 1994-1998
Uchwała Nr I/1/94 
 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-28 11:29:53, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr I/2/94 
 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-28 11:30:40, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr I/3/94 
 w sprawie wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego Województwa Tarnobrzeskiego.
Informację dodano 2007-09-28 11:31:35, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr II/4/94 
 w sprawie wyboru burmistrza Miasta i Gminy.
Informację dodano 2007-09-28 11:32:15, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr II/5/94 
 w sprawie wyboru Zarządu Miejskiego.
Informację dodano 2007-09-28 11:33:01, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr III/6/94 
 w sprawie wyboru uzupełniającego członka Zarządu Miejskiego w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-28 11:34:08, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr III/7/94 
 w sprawie powołania Komisji Rady.
Informację dodano 2007-09-28 11:34:38, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr III/8/94 
 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-28 11:35:49, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr III/9/94 
 w sprawie zmian w budżecie na 1994 rok.
Informację dodano 2007-09-28 11:36:34, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr III/10/94 
 w sprawie sprzedaży działek położonych na osiedlu Północ I w Połańcu, stanowiących własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-28 11:37:53, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr III/11/94 
 w sprawie przyłączenia do miasta Połańca niektórych wsi i ich części.
Informację dodano 2007-09-28 11:39:18, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr III/12/94 
 w sprawie wyboru zespołu d/s opiniowania kandydatów na ławników.
Informację dodano 2007-09-28 11:40:15, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IV/13/94 
 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XVI/88/91 z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej.
Informację dodano 2007-09-28 11:41:47, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IV/14/94 
 w sprawie wyboru ławników ludowych.
Informację dodano 2007-09-28 11:47:30, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IV/15/94 
 w sprawie uzupełnienia składu Komisji o osoby spoza Rady.
Informację dodano 2007-09-28 11:48:23, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IV/16/94 
 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/42/90 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 listopada 1990 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych - sołectw i osiedli na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-28 11:50:00, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IV/17/94 
 w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania wyborów sołtysów i rad sołeckich.
Informację dodano 2007-09-28 11:51:07, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IV/18/94 
 w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania wyborów zarządu osiedli i przewodniczących.
Informację dodano 2007-09-28 11:52:59, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IV/19/94 
 w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Informację dodano 2007-09-28 11:54:03, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IV/20/94 
 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Połańcu Nr XXXVII/223/93 z dnia 30 czerwca 1993 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
Informację dodano 2007-09-28 11:57:09, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IV/21/94 
 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntów położonych przy ulicy Działkowców w Połańcu, na rzecz osób fizycznych.
Informację dodano 2007-09-28 11:58:25, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IV/22/94 
 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu na rzecz p. Jana Szewca, zam. w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-10-02 15:06:11, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IV/23/94 
 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu na rzecz p. Janusza Gila zam. w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-28 12:04:45, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IV/24/94 
 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu na rzecz p. Jacka Haloty zam. w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-10-02 15:08:13, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IV/25/94 
 w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Zawadzie gm. Połaniec stanowiącej własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-28 12:08:54, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IV/26/94 
 w sprawie dokonania zamiany gruntów samorządowych na nieruchomość stanowiącą własność Spółdzielni Inwalidów "Jedność" w Staszowie.
Informację zaktualizowano 2007-09-28 13:05:57, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IV/27/94 
 w sprawie dokonania zamiany gruntów samorządowych na grunty stanowiące własność p. Jungiewicza Jana zam. w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-28 12:11:21, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IV/28/94 
 w sprawie zmian w budżecie na 1994 rok.
Informację dodano 2007-09-28 12:12:11, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr V/29/94 
 w sprawie uchwalenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla "Południe" w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-28 12:13:37, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr V/30/94 
 w sprawie oceny skutków zmian zachodzących w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Połaniec i aktualności tego planu.
Informację dodano 2007-09-28 12:15:21, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VI/31/94 
 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania w imieniu Gminy spraw wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.
Informację dodano 2007-09-28 12:17:12, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VI/32/94 
 w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
Informację dodano 2007-09-28 12:28:03, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VI/33/94 
 w sprawie ustalenia diet dla radnych i członków Komisji spoza Rady.
Informację dodano 2007-09-28 12:29:14, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VI/34/94 
 w sprawie dokonania zamiany gruntów samorządowych, na grunty stanowiące własność osób fizycznych.
Informację dodano 2007-09-28 12:30:25, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VI/35/94 
 w sprawie dokonania zamiany gruntów samorządowych, na grunty stanowiące własność osób fizycznych.
Informację dodano 2007-09-28 12:31:36, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VII/36/94 
 w sprawie powołania oraz określenia zakresu działania Miejsko-Gminnej Komisji do spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
Informację dodano 2007-09-28 12:32:44, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VII/37/94 
 w sprawie dokonania zamiany gruntów samorządowych, na grunty stanowiące własność osób fizycznych.
Informację dodano 2007-09-28 12:33:44, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VII/38/94 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki Nr 4279 o pow. 2061 m. kw. położonej na terenie osiedla mieszkaniowego "Północ" w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-28 12:35:14, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VII/39/94 
 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Połaniec.
Informację zaktualizowano 2007-10-02 15:10:18, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VII/40/94  
 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w wprowadzenia ulg i zwolnień innych niż określone w ustawie.
Informację zaktualizowano 2007-10-02 15:12:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VII/41/94 
 w sprawie zmian w budżecie na 1994 rok.
Informację dodano 2007-09-28 12:42:53, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VIII/42/95 
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 1995 i upoważnienia Zarządu do wykonywania zmian w budżecie gminy.
Informację zaktualizowano 2007-09-28 12:50:27, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VIII/43/95 
 w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 1995 rok.
Informację zaktualizowano 2007-09-28 12:50:54, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VIII/44/95 
 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-28 12:53:48, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VIII/45/95 
 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia ulg i zwolnień innych jak określone w ustawie.
Informację dodano 2007-09-28 12:55:22, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VIII/46/95 
 w sprawie ustalenia opłat za wodę pobraną z urządzeń wodociągowych miasta i gminy.
Informację dodano 2007-09-28 12:56:35, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VIII/47/95 
 w sprawie ustalenia opłat za ścieki odprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych.
Informację dodano 2007-09-28 12:57:37, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IX/48/95 
 w sprawie poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Miasto Opatów z Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie na finansowanie inwestycji oczyszczalni ścieków.
Informację dodano 2007-09-28 12:59:12, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IX/49/95 
 w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej.
Informację zaktualizowano 2007-09-28 13:20:34, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IX/50/95 
 w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
Informację dodano 2007-09-28 13:01:37, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała IX/51/95 
 w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej.
Informację dodano 2007-10-01 14:02:50, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała IX/52/95 
 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-01 14:03:52, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała IX/53/95 
 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/17/94 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 12 października 1994 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania wyborów sołtysów i rad sołeckich.
Informację zaktualizowano 2007-10-02 11:48:19, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała IX/54/95 
 w sprawie organizacji i zakresu działania sołectw i osiedli.
Informację dodano 2007-10-01 14:06:37, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała IX/55/95 
 w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne osiedla Południe w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-01 14:08:04, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała IX/56/95 
 w sprawie dokonania zamiany gruntów samorządowych na grunty stanowiące własność P.P. Zofii i Czesława Tarnowskich zam. w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-01 14:09:28, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała IX/57/95 
 w sprawie wydzierżawienia na rzecz Klubu Sportowego "Czarni" w Połańcu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 3823 o powierzchni 3,5714 ha wraz z obiektami sportowymi, położonej przy ulicy Sportowej w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-01 14:11:35, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała IX/58/95 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki nr 5524 o pow. 0,0860 ha, położonej przy ul. W. Bartłomieja w Połańcu, w lokalizacji rurociągu ciepłowniczego na osiedlu "Północ" w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-01 14:13:22, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała IX/59/95 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działek nr 6060/1 i 6060/2 o łącznej powierzchni 157 m.kw. położonych przy ulicy Mieleckiej w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-01 14:15:07, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała IX/60/95 
 w sprawie wynajmu pomieszczenia w lokalu Lecznicy dla zwierząt.
Informację dodano 2007-10-01 14:15:56, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała X/61/95 
 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 1994 rok.
Informację dodano 2007-10-01 14:17:17, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała X/62/95 
 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 1994 rok.
Informację dodano 2007-10-01 14:18:21, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała X/63/95 
 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Przychodni Zdrowia w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-01 14:19:17, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała X/64/95 
 w sprawie zmiany uchwały Nr III/11/90 Rady Gminy i Miasta w Połańcu z dnia 26 czerwca 1990 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
Informację dodano 2007-10-01 14:20:44, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała X/65/95 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki Nr 5633 o pow. 4695 m. kw. położonej w Połańcu, przy ul. Mieleckiej, w terenie projektowanej zieleni izolacyjnej pomiędzy projektowaną ulicą, a planowaną szkołą podstawową wraz z przedszkolem.
Informację dodano 2007-10-01 14:22:54, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała X/66/95 
 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-01 14:24:16, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała X/67/95 
 w sprawie okreslenia wysokości sumy, do której Zarząd Miejski może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
Informację dodano 2007-10-01 14:25:16, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała X/68/95 
 w sprawie podjęcia zobowiązania inwestycyjnego "Budowa oczyszczalni ścieków" o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie na inwestycje i remonty.
Informację dodano 2007-10-01 14:26:49, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XI/69/95 
 w sprawie zwrotu dotacji celowej za 1994 r.
Informację dodano 2007-10-01 14:27:37, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XI/70/95 
 w sprawie zmian w budżecie na 1995 rok.
Informację dodano 2007-10-01 14:28:30, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XI/71/95 
 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę Szkoły Podstawowej w Ruszczy.
Informację dodano 2007-10-01 14:29:34, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XI/72/95 
 w sprawie ustalenia terminu przejęcia prowadzenia szkół podstawowych jako zadania własnego z dniem 1 września 1995 roku.
Informację dodano 2007-10-01 14:30:42, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XI/73/95 
 w sprawie sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców: P. Grzegorza Strzały i P. Marka Strzały, lokalu gastronomicznego położonego przy ul. Kościuszki w Połańcu, wraz z przynależnym gruntem.
Informację dodano 2007-10-01 14:32:58, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XI/74/95 
 w sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne osiedla Południe w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-01 14:34:14, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XI/75/95 
 w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne osiedla Południe w Połańcu -etap II.
Informację dodano 2007-10-01 14:35:44, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XI/76/95 
 w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Północ V w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-01 14:37:32, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XI/77/95 
 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu na rzecz P. Władysława Palkowskiego zam. w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-01 14:39:14, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XI/78/95 
 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania w imieniu Gminy spraw wynikających z ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych (Dz. U. Nr. 4 poz. 17 z 1995 roku).
Informację dodano 2007-10-01 14:41:23, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XII/79/95 
 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-01 14:42:42, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XII/80/95 
 w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów oraz zasad jego poboru.
Informację dodano 2007-10-01 14:43:36, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XII/81/95 
 w sprawie podjęcia zobowiązania inwestycyjnego p. n. "budynek Szkoły Podstawowej w Ruszczy" o wartości przekraczającej granicę ustaloną w uchwale Rady Miejskiej w Połańcu Nr X/67/95 z dnia 28 kwietnia 1995 roku.
Informację dodano 2007-10-01 14:45:31, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XII/82/95 
 w sprawie przyznania darowizny dla Polskiej Akcji Humanitarnej.
Informację dodano 2007-10-01 14:46:29, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XII/83/95 
 w sprawie przyznania darowizny dla Gminy i Miasta Rydzyna.
Informację dodano 2007-10-01 14:47:40, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XII/84/95 
 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Połańcu Nr XI/72/95 z dnia 30 czerwca 1995 roku w sprawie ustalenia terminu przejęcia prowadzenia szkół podstawowych jako zadania własnego z dniem 1 września 1995 roku.
Informację dodano 2007-10-01 14:49:40, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XII/85/95 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 6020 o pow. 743 m. kw. położonej w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-01 14:51:01, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XII/86/95 
 w sprawie sprzedaży działek nr nr 6175/2 i 6183/14 o łącznej powierzchni 190 m. kw. na rzecz P. Mariana Golonki zam. w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-01 14:52:51, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XII/87/95 
 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki oznaczonej Nr ewid. 555/6 o pow. 455 m. kw. przeznaczonej pod zieleń parkową położoną w Połańcu na osiedlu Żapniowskim.
Informację dodano 2007-10-01 14:54:37, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XII/88/95 
 w sprawie nadania nazw ulic we wsi Ruszcza.
Informację dodano 2007-10-01 15:06:30, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XII/89/95 
 w sprawie dokonania zamiany gruntów samorządowych na grunty stanowiace współwłasność -2/3 Adama i Renaty małż. Michalskich, 1/3 Mirosława i Teresy małż. Goleń.
Informację dodano 2007-10-01 15:09:13, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XII/90/95 
 w sprawie ustalenia opłat za wodę pobraną z urządzeń wodociągowych miasta i gminy.
Informację dodano 2007-10-01 15:10:23, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XII/91/95 
 w sprawie ustalenia opłat za ścieki odprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych.
Informację dodano 2007-10-01 15:11:15, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XII/92/95 
 w sprawie zmian w budżecie na 1995 rok.
Informację dodano 2007-10-01 15:12:08, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XIII/93/95 
 w sprawie otwarcia lokat terminowych.
Informację dodano 2007-10-01 15:12:53, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XIII/94/95 
 w sprawie przekazania darowizny dla Oddziału Immunoterapii i Przeszczepiania Szpiku przy Szpitalu im. K. Dłuskiego we Wrocławiu.
Informację dodano 2007-10-01 15:14:20, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XIII/95/95 
 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-01 15:15:08, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XIII/96/95 
 w sprawie wystąpienia do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Tarnobrzegu o powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych.
Informację dodano 2007-10-01 15:16:22, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XIII/97/95 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec grunów położonych na terenie m. Połaniec, niezbędnych pod realizację urządzeń budowlanych związanych z oczyszczalnią ścieków.
Informację dodano 2007-10-01 15:17:46, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XIII/98/95 
 w sprawie dokonania zamiany gruntów samorządowych na grunty stanowiące własność P. Marka Józefa Bienia zam. w Strużkach.
Informację dodano 2007-10-01 15:19:22, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XIII/99/95 
 w sprawie zmiany granic miasta Połańca.
Informację dodano 2007-10-01 15:20:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XIII/100/95 
 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Połaniec dla wsi: Łęg, Zawada, Brzozowa, Luszyca, Tursko Małe, Tursko Kolonia, Okrągła, Ruszcza, Rybitwy, Ruszcza Kępa, Rudniki, Wymysłów, Winnica, Maśnik.
Informację dodano 2007-10-01 15:22:31, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XIII/101/95 
 w sprawie przyznania darowizny dla Zarządu Wojewódzkiego PKPS w Kielcach.
Informację dodano 2007-10-02 11:58:30, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XIII/102/95 
 w sprawie zmian w budżecie na 1995 rok.
Informację dodano 2007-10-02 11:59:12, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XIV/103/95 
 w sprawie objęcia akcji Chemomontaż SA z siedzibą w Pionkach.
Informację dodano 2007-10-02 12:00:17, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XIV/104/95 
 w sprawie ustalenia diety dla członka Zarządu Miejskiego w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-02 12:01:05, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XIV/105/95 
 w sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne osiedla Południe w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-02 12:02:07, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XIV/106/95 
 w sprawie sprzedaży działki nr 6094/21 o pow. 34 m. kw. zabudowanej budynkiem stacji czołowej telewizji kablowej, położonej przy ulicy Głowackiego w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-02 12:03:44, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XIV/107/95 
 w sprawie sprzedaży działek nr nr 6953/18, 6953/19, 6953/20 i 6953/21 położonych w Połańcu, stanowiących własność Gminy Połaniec, na rzecz osób fizycznych.
Informację dodano 2007-10-02 12:10:14, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XIV/108/95 
 w sprawie sprzedaży działki nr 6175/1 położonej na terenie osiedla "Południe" w Połańcu, na rzecz P. Janusza Obieraka zam. w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-02 12:11:59, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XIV/109/95 
 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu oraz prawa własnośći budynku stacji transformatorowej, położonych w Zawadzie gm. Połaniec, rzecz Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego SA w Rzeszowie.
Informację zaktualizowano 2007-10-02 14:12:16, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XV/110/95 
 w sprawie powołania jednostek budżetowych szkół podstawowych w Mieście i Gminie Połaniec.
Informację dodano 2007-10-02 12:15:27, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XV/111/95 
 w sprawie powołania jednostek budżetowych przedszkoli w Mieście i Gminie Połaniec.
Informację dodano 2007-10-02 12:16:34, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XV/112/95 
 w sprawie połączenia Filii Przedszkola Nr 1 w Połańcu i Żłobka w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-02 12:17:29, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XV/113/95 
 w sprawie likwidacji zakłądu budżetowego o nazwie "Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Przedszkoli i Żłobka w Połańcu".
Informację dodano 2007-10-02 12:19:01, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XV/114/95 
 w sprawie powołania jednostki budżetowej o nazwie "Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty i Wychowania w Połańcu".
Informację dodano 2007-10-02 12:20:10, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XV/115/95 
 w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne osiedla "Południe" w Połańcu -etap III.
Informację dodano 2007-10-02 12:21:46, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XV/116/95 
  w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntów oraz prawa własnośći budynków stacji transformatorowych, położonych na terenie m. Połaniec, na rzecz Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego SA w Rzeszowie.
Informację dodano 2007-10-02 12:23:48, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XV/117/95 
 w sprawie ustalenia granic, numerów obwodów głosowania, oraz siedzib obwodowych komisji d/s referendum zarządzonego na dzień 18 lutego 1996 r.
Informację dodano 2007-10-02 12:25:16, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XV/118/95 
 w sprawie zmian w budżecie na 1995 rok.
Informację dodano 2007-10-02 12:25:54, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XV/119/95 
 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Połaniec do Rady Nadzorczej Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie.
Informację dodano 2007-10-02 12:27:15, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XV/120/95 
 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia ulg i zwolnień innych jak określone w ustawie.
Informację dodano 2007-10-02 12:28:22, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XV/121/95 
 w sprawie wprowadzenia ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych innych jak określone w ustawie.
Informację dodano 2007-10-02 12:29:32, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XV/122/95 
 w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Zarządu Miejskiego w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-02 12:30:59, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XV/123/95 
 w sprawie ustalenia diety dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
Informację dodano 2007-10-02 12:32:39, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XV/124/95 
 w sprawie ustalenia diet dla radnych i członków Komisji spoza Rady.
Informację dodano 2007-10-02 12:33:42, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XVI/125/96 
 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 1995 rok.
Informację zaktualizowano 2007-10-02 12:37:27, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XVI/126/96 
 w sprawie nie udzielenia absolutorium Zarządowi za 1995 rok.
Informację dodano 2007-10-02 12:36:59, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVI/127/96 
 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-02 13:06:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVI/128/96 
 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-02 13:07:55, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVI/129/96 
 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Informację dodano 2007-10-02 13:09:19, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVI/130/96 
 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-02 13:10:29, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVI/131/96 
 w sprawie ustalenia Statutu Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-02 13:11:22, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVIII/132/96 
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 1996 i upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w budżecie gminy.
Informację zaktualizowano 2007-10-02 13:13:17, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVIII/133/96 
 w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 1996 rok.
Informację dodano 2007-10-02 13:16:23, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVIII/134/96 
 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę oczyszczalni ścieków w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-02 13:23:33, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVIII/135/96 
 w sprawie dokonania zamiany gruntów samorządowych na grunty stanowiące własność P. Zbigniewa Leśniaka zam. w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-02 13:24:59, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVIII/136/96 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki nr 6912 o pow. 0,2193 ha, położonej w Połańcu, w lokalizacji cmentarza przy ulicy Czarnieckiego.
Informację dodano 2007-10-02 13:26:30, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVIII/137/96 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki nr 6836/9 o pow. 244 m. kw. położonej w Połańcu, w lokalizacji placu zabaw przy ulicy Królowej Jadwigi
Informację dodano 2007-10-02 13:28:03, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVIII/138/96 
 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr. 5 w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-02 13:50:05, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVIII/138/96 
 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr. 5 w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-02 13:51:20, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/139/96 
 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-02 13:53:18, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/140/96 
 w sprawie uchwalenia $11 załącznika do uchwały Nr XVI/131/96 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 lutego 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-02 13:43:33, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/141/96 
 w sprawie wyboru ławnika do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przy Sądzie Wojewódzkim w Tarnobrzegu.
Informację dodano 2007-10-02 13:45:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/142/96 
 w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dla sołtysów na terenie gminy.
Informację dodano 2007-10-02 13:54:35, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/143/96 
 w sprawie przekazania darowizny dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu.
Informację dodano 2007-10-02 13:55:34, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/144/96 
 w sprawie zmian w budżecie na 1996 rok.
Informację dodano 2007-10-02 13:56:24, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/145/96 
 w sprawie zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-02 13:57:35, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/146/96 
 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym, położonej w Połańcu przy ul. Kościuszki 45, stanowiącej własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-02 14:03:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/147/96 
 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym "Uniwersal", położonej w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec.
Informację zaktualizowano 2007-10-02 15:00:48, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/148/96 
 w sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne osiedla Południe w Połańcu -etap III.
Informację zaktualizowano 2007-10-02 15:02:25, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/149/96 
 w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne osiedla "Południe" w Połańcu -etap IV.
Informację dodano 2007-10-02 14:07:53, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/150/96 
 w sprawie wydzierżawienia na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego Koła nr 32 w Połańcu zbiornika wodnego, położonego w widłach rzek: Czarnej i Wschodniej w Połańcu, stanowiącego własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-02 14:09:48, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/151/96 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki Nr 4881/2 o pow. 338 m. kw. wraz z zabudowaniami, położonej w Połańcu, przy ulicy Jędrusiów.
Informację dodano 2007-10-04 12:27:38, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/152/96 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki nr 5236/1 o pow. 118 m. kw. położonej w Połańcu, pod poszerzenie pasa drogowego ul. Zrębińskiej.
Informację dodano 2007-10-04 12:29:37, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/153/96 
 w sprawie przeniesienia własności działki Nr 5895/6 o pow. 120 m. kw. położonej przy ul. Krakowskiej w Połańcu na rzecz Elektrowni im. Tadeusza Kościuszki S. A. w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-04 12:31:07, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XX/154/96 
 w sprawie zmian w budżecie na 1996 rok.
Informację dodano 2007-10-04 12:32:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XX/155/96 
 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-04 12:33:11, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XX/156/96 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntu pod budowę stacji "TRAFO" przy ulicy Krakowskiej Dużej w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-04 12:34:22, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XX/157/96 
 w sprawie zatwierdzenia Statutu Spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej we wsi Ruszcza.
Informację dodano 2007-10-04 12:35:39, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XX/158/96 
 w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze przyłączenia do Gminy Połaniec wsi Ruda i Niedziałki z Gminy Rytwiany.
Informację dodano 2007-10-04 12:36:59, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XX/159/96 
 w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania delegata do Sejmiku Samorządowego Województwa Tarnobrzeskiego.
Informację dodano 2007-10-04 12:38:25, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XX/160/96 
 w sprawie wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego Województwa Tarnobrzeskiego.
Informację dodano 2007-10-04 12:39:47, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXI/161/96 
 w sprawie wyboru Burmistrza Miasta i Gminy.
Informację dodano 2007-10-04 12:40:41, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/162/96 
 w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla Północ V na obrzarze miasta Połańca.
Informację dodano 2007-10-04 12:41:59, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/163/96 
 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Połaniec do Rady Nadzorczej Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie.
Informację dodano 2007-10-04 12:44:01, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/164/96 
 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/131/96 z dnia 17 lutego 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-04 12:45:36, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/165/96 
 w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Miasta i Gminy Połaniec i jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Tarnobrzeskiego.
Informację dodano 2007-10-04 12:47:52, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/166/96 
 w sprawie upoważnienia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych do wydawania opinii w przypadku zamiaru cofnięcia zezwolenia na sprzedaż, bądź sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
Informację dodano 2007-10-04 12:49:31, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/167/96 
 w sprawie sprzedaży działki nr 6953/23 o pow. 108 m. kw. położonej przy ulicy Żapniowskiej w Połańcu na rzecz P. Szerłomskiego Jana zam. w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-04 12:51:09, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/168/96 
 w sprawie sprzedaży działek nr nr 6179/24 i 6183/26 o łącznej powierzchni 147 m. kw. położonych na terenie osiedla "Południe" w Połańcu, rzecz P. Ryszarda Chmielowca.
Informację dodano 2007-10-04 12:53:33, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/169/96 
 w sprawie sprzedaży działek nr nr 6179/26 i 6183/29 o łącznej powierzchni 135 m. kw. położonych na terenie osiedla "Południe" w Połańcu, na rzecz P. Jarosława Piątkowskiego zam. w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-04 12:56:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/170/96 
 w sprawie sprzedaży działek nr nr 6179/25 i 6183/27 o łącznej powierzchni 163 m. kw. położonych na terenie osiedla "Południe" w Połańcu, na rzecz P. Czesława Dacha zam. w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-04 13:01:03, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/171/96 
 w sprawie sprzedaży działki nr 6179/23 o powierzchni 171 m. kw. położonej na terenie osiedla "Południe" w Połańcu, na rzecz P. Haliny Guła zam. w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-04 13:02:35, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/172/96 
 w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 6-ciu działek oznaczonych Nr Nr ewid. 6406/5, 6406/6, 6406/7, 6406/8, 6406/9, 6406/10 o pow. 28 m. kw. każda, położonych na placu targowym przy ul. Czarneckiego w Połańcu, na czas nieokreślony.
Informację dodano 2007-10-04 13:05:27, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/173/96 
 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 6406/11 o powierzchni 35 m. kw. położonej przy ulicy Głowackiego w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-04 13:07:04, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/174/96 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki nr 6825/2 o pow. 180 m. kw. położonej przy ul. Kościuszki w Połańcu, stanowiącej własność P. P. Wiesława i Zofii Lelakowskich zam. w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-04 13:09:10, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/175/96 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki nr 6913/1 o pow. 0,1412 ha, położonej w Połańcu, stanowiącej własność P. P. Warchałowskiego Ryszarda zam. w Połańcu oraz Switek Stanisławy zam. w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-04 13:11:56, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/176/96 
 w sprawie zmian w budżecie na 1996 rok.
Informację dodano 2007-10-04 13:12:47, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/177/96 
 w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Połaniec do Spółki Akcyjnej p/n "Giełda Towarowa Ziemi Sandomierskiej".
Informację dodano 2007-10-04 13:14:04, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/178/96 
 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP art. 3 p. 3, i art. 3 p.14 ustawy z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie ustaw o podatku rolnym, o lasach, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody (Dz. U. Nr. 91 poz. 409).
Informację dodano 2007-10-04 13:16:30, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/179/96 
 w sprawie nadania nazw ulic na osiedlu "Żapniowskie".
Informację dodano 2007-10-04 13:17:24, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIII/180/96 
 w sprawie podjęcia zobowiązania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa Obiektu Zakłądu Przemysłowego" o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie na inwestycje i remonty.
Informację dodano 2007-10-04 13:18:59, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIII/181/96 
 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-04 13:20:16, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIII/182/96 
 w sprawie przekazania darowizny dla Fundacji Rozwoju Kardiochirurgi i "Cor Aregrum" w Krakowie.
Informację dodano 2007-10-04 13:21:32, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIII/183/96 
 w sprawie przekazania darowizny dla Fundacji "Pomóż z Serca" w Rzeszowie z przeznaczeniem dla dzieci niepełnosprawnych z Domów Opieki i Szkół Życia.
Informację dodano 2007-10-04 13:23:15, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIII/184/96 
 w sprawie przekazania darowizny dla Miejskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Ciężko Chorym "Ania" w Łukowie z przeznaczeniem na przeszczep szpiku kostnego dla ucznia LE Andrzeja Olka.
Informację dodano 2007-10-04 13:25:01, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIII/185/96 
 w sprawie zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-04 13:26:04, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIII/186/96 
 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-04 13:27:32, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIII/187/96 
 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
Informację dodano 2007-10-04 13:28:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIII/188/96 
 w sprawie sprzedaży działek nr nr 6953/15 i 6953/16 o łącznej pow. 79 m. kw. położonych na terenie osiedla "Żapniowskie" w Połańcu na rzecz Spółdzielni Budowy Domków Jednorodzinnych Nr 6 w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-04 13:30:05, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIII/189/96 
 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu.
Informację dodano 2007-10-04 13:30:47, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIII/190/96 
 w sprawie wyboru zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy.
Informację dodano 2007-10-04 13:31:38, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIII/191/96 
 w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków.
Informację dodano 2007-10-04 13:32:35, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/192/96 
 w sprawie ustalenia opłat za wodę pobraną z urządzeń wodociągowych miasta i gminy.
Informację dodano 2007-10-04 13:33:37, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/193/96 
 w sprawie ustalenia opłat za ścieki odprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych.
Informację dodano 2007-10-04 13:34:25, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/194/96 
 w sprawie uchylenia niekórych uchwał, dotyczących wyrażania zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-04 13:35:31, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/195/96 
 w sprawie uchylenia uchwał dotyczących wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Połaniec" w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-04 13:36:51, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/196/96 
 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki nr 5625 położonej przy ul. Mieleckiej w Połańcu oraz przeniesienia własności znajdujących się na niej budynków, na rzecz Spółdzielni Inwalidów "Jedność" w Staszowie.
Informację zaktualizowano 2007-10-04 13:54:13, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/197/96 
 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku "Lecznicy" przy ul. Zrębińskiej 23 w Połańcu, stanowiących własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-04 13:40:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/198/96 
 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem pawilonów handlowo-usługowych "WUMET", położonej w Połańcu przy ul. Kościuszki 39, stanowiącej własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-04 13:41:57, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/199/96 
 w sprawie tworzenia zasobu gruntów na cele zabudowy mieszkalnej przy ulicy Krakowskiej w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-04 13:42:57, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/200/96 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki nr 310/2 o pow. 0,01 ha, położonej w Brzozowej gm. Połaniec, pod lokalizację przystanku autobusowego.
Informację dodano 2007-10-04 13:44:12, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/201/96 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działek nr nr 560/6 op ow. 158 m. kw., 6110/1 o pow. 154 m. kw., 6854/19 o pow. 49 m. kw. i 6854/20 o pow. 106 m. kw. pod budowę stacji transformatorowej na osiedlu "Żapniowskie" w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-08 14:42:04, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/202/96 
 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/50/95 z dnia 4 kwietnia 1995 roku dotyczącej określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
Informację zaktualizowano 2007-10-11 12:22:04, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/203/96 
 w sprawie przekazania darowizny dla Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie Oddział w Sandomierzu na sfinansowanie kosztów związanych z wydaniem książki o działalności BCh na terenach obecnego województwa tarnobrzeskiego w latach 1940-1944.
Informację dodano 2007-10-08 14:46:08, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/204/96 
 w sprawie przekazania darowizny dla Radia Kielce w zamian za promowanie Gminy na antenie Radia.
Informację dodano 2007-10-08 14:47:25, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/205/96 
 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia ulg i zwolnień innych jak określone w ustawie.
Informację dodano 2007-10-08 14:48:43, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/206/96 
 w sprawie zmian w budżecie na 1996 rok.
Informację dodano 2007-10-08 14:49:28, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/207/96 
 w sprawie ustalenia diety dla członka Zarządu Miejskiego w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-08 14:50:32, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/208/96 
 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-08 14:51:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/209/96 
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/190/92 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 1992 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Przychodni Zdrowia w Połańcu zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/200/93 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 2 marca 1992 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/190/92 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 1992 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Przychodni Zdrowia w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-08 14:54:58, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/210/96 
 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/131/96 z dnia 17 lutego 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-08 14:59:39, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXV/211/97 
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 1997 i upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w budżecie Gminy.
Informację zaktualizowano 2007-10-08 15:01:47, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXV/212/97 
 w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1997 rok.
Informację dodano 2007-10-08 15:02:54, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXV/213/97 
 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokali użytkowych znajdujących się w budynku "Lecznicy" przy ulicy Zrębińskiej w Połańcu, stanowiących własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-08 15:04:24, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVI/214/97 
 w sprawie ustalenia zasad udziału rodziców w kosztach nauczania i opieki przedszkolnej.
Informację dodano 2007-10-08 15:05:41, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVI/215/97 
 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-08 15:06:48, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVI/216/97 
 w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Informację dodano 2007-10-08 15:07:52, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVI/217/97 
 w sprawie przystąpienia Miasta Połaniec do Związku Miast Polskich.
Informację dodano 2007-10-08 15:08:58, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVI/218/97 
 w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Połaniec do Stowarzyszenia Gmin Małopolskich.
Informację dodano 2007-10-08 15:16:45, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVI/219/97 
 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/180/92 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 1992r. w sprawie przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Połańcu w jednoosobową spółkę gminy z ograniczoną odpowiedzialnością.
Informację dodano 2007-10-08 15:19:41, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVI/220/97 
 w sprawie udzielenia pożyczki dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-08 15:21:01, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVI/221/97 
 w sprawie dokonania zamiany gruntów komunalnych na grunty stanowiące własność P. Feliksa Drożdżowskiego zam. w Żywcu.
Informację dodano 2007-10-08 15:22:29, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVI/222/97 
 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu oraz prawa własności budynku, położonych w Połańcu przy ul. Królowej Jadwigi na rzecz Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Społem" w Staszowie.
Informację dodano 2007-10-08 15:24:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVI/223/97 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki nr 557/12 o pow. 0,43 ha, położonej na terenie obrębu Rybitwy-Połaniec, przeznaczonej pod budowę przepompowni ścieków na osiedlu "Żapniowskie" w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-08 15:26:13, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVI/224/97 
 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-08 15:27:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVI/225/97 
 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-08 15:27:55, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVI/226/97 
 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
Informację dodano 2007-10-08 15:29:42, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVI/227/97 
 w sprawie podjęcia czynności w celu budowy przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę.
Informację dodano 2007-10-08 15:30:49, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/228/97 
 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 1996 rok.
Informację dodano 2007-10-08 15:32:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/229/97 
 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu za 1996 rok.
Informację dodano 2007-10-08 15:33:03, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/230/97 
 w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Połańcu w Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Informację dodano 2007-10-08 15:34:49, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/231/97 
 w sprawie odpłatnego przeniesienia własności działek zajetych pod lokalizację ujęcia i stacji uzdatniania wody w Połańcu, na rzecz Elektrowni im. T. Kościuszki S. A. w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-08 15:36:34, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/232/97 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntów położonych w rejonie ulic: Osieckiej i Zielińskiego w Połańcu, stanowiących własność osób fizycznych, z przeznaczeniem na cele przemysłu.
Informację dodano 2007-10-08 15:38:29, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/232/97 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntów położonych w rejonie ulic: Osieckiej i Zielińskiego w Połańcu, stanowiących własność osób fizycznych, z przeznaczeniem na cele przemysłu.
Informację zaktualizowano 2007-11-06 13:24:19, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVIII/234/97 
 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zrębinie.
Informację dodano 2007-10-08 15:41:56, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVIII/235/97 
 w sprawie zmian w budżecie na 1997 rok.
Informację dodano 2007-10-08 15:42:58, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVIII/236/97 
 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-08 15:44:16, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVIX/237/97 
 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ruszczy.
Informację dodano 2007-10-08 15:46:10, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVIX/238/97 
 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudnikach.
Informację dodano 2007-10-08 15:47:53, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVIX/239/97 
 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-08 15:49:24, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVIX/240/97 
 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Ruszczy.
Informację dodano 2007-10-08 15:50:45, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVIX/241/97 
 w sprawie wydzierżawienia na rzecz p. Jana Sarka zam. w Połańcu, części działki Nr 6949/20 o pow. ok. 70 m. kw. położonej w Połańcu przy ul. Kubika, stanowiącej własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-08 15:52:47, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVIX/242/97 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki nr 350/2 o pow. o,o1 ha, położonej w Okrągłej gm. Połaniec, pod lokalizację przystanku autobusowego.
Informację dodano 2007-10-08 15:54:41, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIX/243/97 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec dziąłki nr 2677/266 o pow. 919 m. kw. położonej w Połańcu, stanowiącej własność Spółdzielni Budowy Garaży w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-09 11:42:50, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIX/244/97 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntów położonych na terenie osiedla budownictwa jednorodzionnego "Żapniowskie" w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-09 11:44:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIX/245/97 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki nr 967 o pow. 0,11 ha, położonej w Zrębinie gm. Połaniec,
Informację dodano 2007-10-09 11:45:11, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIX/246/97 
 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/233/97 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 maja 1997t. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiących własność Gminy Połaniec na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-09 11:47:24, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIX/247/97 
 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Informację dodano 2007-10-09 11:48:08, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIX/248/97 
 w sprawie zasad przyznawania i zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielane w ramach zadań własnych gminy -na dożywianie dzieci.
Informację dodano 2007-10-09 11:49:48, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIX/249/97 
 w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Informację dodano 2007-10-09 11:50:48, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIX/250/97 
 w sprawie zmian w budżecie na 1997 rok.
Informację dodano 2007-10-09 11:51:36, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXX/251/97 
 w sprawie upoważnienia przedstawicieli Rady Miejskiej do uzgadniania zapomóg pieniężnych za straty w gospodarstwie domowym powstałe w wyniku zalania mieszkań.
Informację dodano 2007-10-09 12:10:17, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXI/252/97 
 w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego w Połańcu do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wypełnienia weksla stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy z dnia 14 sierpnia 1997 roku zawartej pomiędzy Skarbem Państwa -Urzędem Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast a Miastem i Gminą Połaniec.
Informację dodano 2007-10-09 12:12:57, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXI/253/97 
 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Tarnobrzeskiego o przyznanie dotacji na usuwanie skutków powodzi.
Informację dodano 2007-10-09 12:14:38, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXI/254/97 
 w sprawie sprzedaży działki nr 169/7 o pow. 0,10 ha, położonej w Zawadzie gm. Połaniec, stanowiacej własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-09 12:15:48, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXII/255/97 
 w sprawie zasad wynajmu mieszkań wybudowanych ze środków Skarbu Państwa a przekazanych Gminie Połaniec Umową Nr 22 z dnia 14 sierpnia 1997 roku, z przeznaczeniem dla osób których mieszkania lub domy zostały zniszczone w wyniku powodzi.
Informację dodano 2007-10-09 12:17:39, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXII/256/97 
 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/49/95 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 kwietnia 1995 roku w sprawie zasad i trybu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej.
Informację dodano 2007-10-09 12:19:20, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIII/257/97 
 w sprawie zmian w budżecie na 1997 rok.
Informację dodano 2007-10-09 12:20:10, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIII/258/97  
 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/225/97 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 września 1997 roku w sprawie zasad wynajmu mieszkań wybudowanych ze środków Skarbu Państwa a przekazanych Gminie Połaniec Umową Nr 22 z dnia 14 sierpnia 1997 roku, z przeznaczeniem dla osób których mieszkania lub domy zostały zniszczone w wyniku powodzi.
Informację zaktualizowano 2007-10-11 12:32:32, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIII/259/97 
 w sprawie wydzierżawienia na rzecz p. Kazimierza Guły, zam. 28-230 Połaniec, części działki Nr 5125 o pow. ok. 290 m. kw, położonej w Połańcu, przy ulicy Sienkiewicza, na okres 25 lat.
Informację dodano 2007-10-09 12:27:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIII/260/97 
 w sprawie sprzedaży działki nr 6183/28 w powierzchni 17 m. kw. położonej na terenie osiedla "Południe" w Połańcu, na rzecz P. P. Tadeusza i Otylii Zięba zam. w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-09 12:29:07, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIII/261/97 
 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej nr XVI/131/96 z dnia 17 lutego 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-09 12:30:54, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIII/262/97 
 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVI/215/97 Rady Miejskiej w Połańcu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-09 12:32:24, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIII/263/97 
 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Informację dodano 2007-10-09 12:34:09, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIII/264/97 
 w sprawie podjęcia zobowiązania inwestycyjnego pod nazwą "Uzbrojenie terenu pod budowę domów dla powodzian".
Informację dodano 2007-10-09 12:35:27, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIII/265/97 
 w sprawie podjęcia zobowiązania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa Wodociągu Trzcinka -Połaniec".
Informację dodano 2007-10-09 12:36:35, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIII/266/97 
 w sprawie podjęcia zobowiązania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa Wodociągu -rejon Ruszczy".
Informację dodano 2007-10-09 12:39:23, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIII/267/97 
 w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa wodociągu -rejon Ruszczy".
Informację dodano 2007-10-09 12:40:50, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIII/268/97 
 w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego w Połańcu do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wypełnienia weksla stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy z dnia 11 września 1997 roku zawartej pomiędzy Polska Fundacją Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie a Miastem i Gminą Połaniec.
Informację dodano 2007-10-09 12:43:19, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/269/97 
 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVI/215/97 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 marca 1997 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-09 12:45:27, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/270/97 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki nr 1069/2 o pow. 45 m. kw. położonej w Zrębinie gm. Połaniec, pod lokalizację przystanku autobusowego.
Informację dodano 2007-10-09 12:46:57, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/271/97 
 w sprawie wydzierżawienia na rzecz Alfredy i Jerzego małż. Świtek zam. w Połańcu, działki Nr 6611/1 o pow. 436 m. kw. położonej w Połańcu przy ul. Krakowskiej Dużej, na okres 25 lat.
Informację dodano 2007-10-09 12:48:36, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/272/97 
 w sprawie odpłatnego przeniesienia własności działki zajętej pod lokalizację budynku magazynu elementów budowlanych, na rzecz Elektrowni im. T. Kościuszki S. A. w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-09 12:50:10, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/273/97 
 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę oczyszczalni ścieków w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-09 12:51:05, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/274/97 
 w sprawie zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1997 rok.
Informację dodano 2007-10-09 12:52:05, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/275/97 
 w sprawie zmian w budżecie na 1997 rok.
Informację dodano 2007-10-09 12:52:52, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/276/97 
 w sprawie sprzedaży działki nr 4909/1 o pow. 80 m. kw. położonej w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec.
Informację zaktualizowano 2007-10-11 12:39:33, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/277/97 
 w sprawie określenia miejsc na terenie Miasta i Gminy Połaniec gdzie dopuszczalne jest prowadzenie handlu oraz ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Informację dodano 2007-11-06 12:32:31, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/278/97 
 w sprawie zmian w budżecie na 1997 rok.
Informację zaktualizowano 2007-10-09 13:31:53, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/279/97 
 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-09 13:32:54, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/280/97 
 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomośći i wprowadzenia ulg i zwolnień innych jak określone w ustawie.
Informację dodano 2007-10-09 13:34:04, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/281/97 
 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 1998 rok.
Informację dodano 2007-10-09 13:34:58, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/282/97 
 w sprawie przekazania darowizny dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Tarnobrzegu.
Informację dodano 2007-10-09 13:36:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/283/97 
 w sprawie przekazania darowizny dla Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policj w Rzeszowie.
Informację dodano 2007-10-09 13:37:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/284/97 
 w sprawie ustalenia diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Informację dodano 2007-10-09 13:38:05, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/285/97 
 w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych -sołectw i osiedli na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-11-06 12:35:37, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/286/97 
 w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego w Połańcu do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wypełnienia weksla stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy kredytowej zawartej pomiędzy PKO B. P. w Tarnobrzegu a Miastem i Gminą Połaniec.
Informację dodano 2007-10-09 13:41:40, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVII/287/97 
 w sprawie wyrażenia zgody na komunalizację stacji uzdatniania wody przy ulicy Krakowskiej w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-11-06 13:25:24, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVII/288/97 
 w sprawie zmian w budżecie na 1997 rok.
Informację dodano 2007-10-09 13:42:21, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/289/98 
 w sprawie ustalenia opłat za wodę pobraną z urządzeń wodociągowych Miasta i Gminy.
Informację dodano 2007-10-09 13:43:36, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/290/98 
 w sprawie ustalenia opłat za ścieki odprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych.
Informację dodano 2007-10-09 13:44:46, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/291/98 
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 1998 i upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w budżecie Gminy.
Informację dodano 2007-10-09 13:45:58, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/292/98 
 w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1998 rok.
Informację zaktualizowano 2007-10-09 13:50:23, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/293/98 
 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Zarząd Miejski może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.
Informację zaktualizowano 2007-10-11 12:47:12, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/294/98 
 w sprawie zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-09 13:54:27, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/295/98 
 w sprawie zaciągnięcia kredytu na odbudowę kanalizacji na osiedlu "Północ I" w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-09 13:59:48, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/296/98 
 w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego w Połańcu do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wypełnienia weksla stanowiacego zabezpieczenie należytego wykonania umowy kredytowej zawartej pomiędzy Bankiem Ochrony Środowiska S. A. Oddział w Rzeszowie a Miastem i Gminą Połaniec.
Informację zaktualizowano 2007-10-11 12:48:12, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/297/98 
 w sprawie przekazania darowizny Pani Alfredzie Grażynie Szlandakowskiej żonie zmarłego członka Zarządu Miejskiego.
Informację dodano 2007-10-09 14:04:58, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/298/98 
 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
Informację dodano 2007-10-09 14:06:07, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/299/98 
 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/131/96 z dnia 17 lutego 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-09 14:07:54, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/300/98 
 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/295/98 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 23 lutego 1998 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na odbudowę kanalizacji na osiedlu "Północ I" w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-09 14:10:27, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/301/98 
 w sprawie zmian w budżecie na 1998 rok.
Informację dodano 2007-10-11 12:50:03, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/302/98 
 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kotłowni przy budynku Szkoły Podstawowej w Ruszczy.
Informację dodano 2007-10-11 12:51:19, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/303/98 
 w sprawie wskazania banków do prowadzenia obsługi kasowej Gminy.
Informację dodano 2007-10-11 12:52:09, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/304/98 
 w sprawie gwarancji bankowej na zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-11 12:53:16, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/305/98 
 w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej na osiedlu mieszkaniowym "Południe" w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-11 12:54:39, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/306/98 
 w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej na osiedlu mieszkaniowym "Żapniowskie" w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-11 12:56:18, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/307/98 
 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Połańcu Nr XXXVI/227/97 z dnia 19 grudnia 1997 roku dotyczącej określenia miejsc na terenie Miasta i Gminy Połaniec gdzie dopuszczalne jest prowadzenie handlu oraz ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Informację dodano 2007-10-11 12:58:38, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/308/98 
 w sprawie przekształcenia Zakładu Opieki Zdrowotnej -Przychodnia Zdrowia w Połańcu w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej -Przychodnia Zdrowia w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-11-06 13:26:11, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/309/98 
 w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Informację dodano 2007-10-11 13:00:18, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/310/98 
 w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów dla Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-11 13:08:12, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XL/311/98 
 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 1997 rok.
Informację dodano 2007-10-11 13:09:37, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XL/312/98 
 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu za 1997 rok.
Informację dodano 2007-10-11 13:10:34, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XL/313/98 
 w sprawie zatwierdzenia wyboru sołtysa sołectwa Ruszcza-Kępa.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 09:43:35, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała Nr XLI/314/98 
 w sprawie poparcia dążeń do utworzenia Województwa Staropolskiego.
Informację dodano 2007-10-11 13:14:39, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/315/98 
 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/49/95 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 kwietnia 1995 roku w sprawie zasad i trybu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej.
Informację dodano 2007-10-11 13:17:01, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/316/98 
 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/50/95 z dnia 4 kwietnia 1995r. dotyczącej określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
Informację dodano 2007-10-11 13:22:51, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/317/98 
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/308/97 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Opieki Zdrowotnej -Przychodnia Zdrowia w Połańcu w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej -Przychodnia Zdrowia w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-11 13:24:52, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/318/98 
 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Przychodnia Zdrowia w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-11 13:25:59, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/319/98 
 w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego w Połańcu do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wypełnienia weksla stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy pożyczki zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Tarnobrzegu a Miastem i Gminą Połaniec.
Informację dodano 2007-10-11 13:28:37, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/320/98 
 w sprawie podjęcia zobowiązań inwestycyjnych związanych z budową urządzeń elektroenergetycznych.
Informację dodano 2007-10-11 13:29:49, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/321/98 
 w sprawie podjęcia zobowiązania inwestycyjnego o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 1998 r.
Informację dodano 2007-10-11 13:30:53, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/322/98 
 w sprawie sprzedaży na rzecz Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego S. A. w Rzeszowie działki nr 6631/2 o pow. 114 m. kw. położonej przy ul. Krakowskiej Dużej w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-11 13:32:30, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/323/98 
 w sprawie odpłatnego przeniesienia własności działki nr 5556/2 o pow. 144 m. kw. położonej przy ul. Partyzantów w Połańcu, na rzecz Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego S. A. w Rzeszowie.
Informację dodano 2007-10-11 13:34:14, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/324/98 
 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych budynkami "Zębiec", położonymi w Zawadzie gm. Połaniec, stanowiącymi własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-11 13:35:42, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XLI/325/98 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki nr 82/1 o pow. 88 m. kw. położonej w Wymysłowie gm. Połaniec, pod lokalizację przystanku autobusowego.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 08:42:12, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała Nr XLI/326/98 
 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalno-usługowym "Lecznicy" przy ulicy Zrębińskiej 23 w Połańcu, stanowiącego własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-11 13:39:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/327/98 
 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalno-usługowym "Lecznicy" przy ulicy Zrębińskiej 23 w Połańcu, stanowiącego własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-11 13:41:09, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/328/98 
 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku mieszkalno-usługowym "Lecznicy" przy ulicy Zrębińskiej 23 w Połańcu, stanowiącego własność Gminy Połaniec.
Informację zaktualizowano 2007-10-11 14:27:46, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/329/98 
 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działek gruntu oznaczonych nr nr 4703/3 o pow. 289 m. kw., 4703/4 o pow. 403 m. kw., 4703/6 o pow. 220 m. kw. położonych w Połańcu przy ulicy Zrębińskiej, stanowiących własność Gminy Połaniec.
Informację zaktualizowano 2007-10-11 14:29:11, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/330/98 
 w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu "Południe".
Informację dodano 2007-10-11 13:46:25, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/331/98 
 w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu "Południe".
Informację dodano 2007-10-11 13:47:13, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/332/98 
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/158/92 z 13 sierpnia 1992r. w sprawie zatwierdzenia herbu Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-11 13:48:17, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/333/98 
 w sprawie wzoru chorągwi Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-11 13:49:05, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XLII/334/98 
 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki nr 4643 o pow. 0,9895 ha oraz prawa własności budynków, położonych w Połańcu przy ul. Staszowskiej 29 stanowiących własność Gminy Połaniec na rzecz Kazimiery Brzoza i Mariana Wójcika zam. w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 08:44:36, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała XLII/335/98 
 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki nr 5881/67 o pow. 39 m. kw. położonej w Połańcu przy ul. Czarneckiego 29, stanowiącej własność Gminy Połaniec, na rzecz P. Marka Jaroszka zam. w Rytwianach.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 08:46:23, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała XLII/336/98 
 w sprawie wydzierżawienia na zrecz p. Zdzisława Konat zam. w Tursku Wielkim części działki Nr 6949/22 o pow. ok. 150 m. kw. położonej w Połańcu, przy ulicy Kubika.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 08:47:12, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała XLII/337/98 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec działki nr 4707 o pow. 0,2311 ha, położonej w Połańcu przy ulicy Zrębińskiej, stanowiącej własność P. Ziętarskiej Janiny zam. w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2017-05-04 08:48:14, wprowadzający: Jolanta Skotnicka
Uchwała Nr XLII/338/98 
 w sprawie sprzedaży działki nr 6186/43 o pow. 100 m. kw. położonej na terenie os. Południe w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-11 13:56:42, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLII/339/98 
 w sprawie ustalenia opłat za ścieki odprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych.
Informację dodano 2007-10-11 13:57:54, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLII/340/98 
 w sprawie powierzenia uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Informację dodano 2007-10-11 13:59:43, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLII/341/98 
 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania spraw indywidualnych z zakresu form i trybu przyznawania i udzielania pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatantów.
Informację dodano 2007-10-11 14:01:47, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLII/342/98 
 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/248/97 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 czerwca 1997 roku w sprawie zasad przyznawania i zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielane w ramach zadań własnych gminy na dożywianie dzieci.
Informację dodano 2007-10-11 14:03:49, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLII/344/98 
 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/320/98 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 maja 1998 roku w sprawie: podjęcia zobowiązań inwestycyjnych związanych z budową urządzeń elektroenergetycznych.
Informację dodano 2007-10-11 14:06:21, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLII/344/98 
 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/320/98 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 maja 1998 roku w sprawie: podjęcia zobowiązań inwestycyjnych związanych z budową urządzeń elektroenergetycznych.
Informację dodano 2007-11-06 13:08:48, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLII/345/98 
 w sprawie zmiany uchwały Nr XlI/321/98 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 maja 1998 roku w sprawie: podjęcia zobowiązania inwestycyjnego o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 1998 rok.
Informację zaktualizowano 2007-10-11 14:33:07, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLII/346/98 
 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/131/96 z dnia 17 lutego 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-11 14:09:36, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLII/347/98 
 w sprawie poparcia dążeń o zaproszenie do Sandomierza Jego Świątobliwości Jana Pawła II -Papieża.
Informację dodano 2007-10-11 14:10:53, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLII/348/98 
 w sprawie nadania nazwy ulicy na Osiedlu "Południe".
Informację dodano 2007-10-11 14:12:03, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLII/349/98 
 w sprawie uchwalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych na terenie miasta Połańca.
Informację dodano 2007-10-11 14:13:25, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLII/350/98 
 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-11 14:14:20, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLII/351/98 
 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-10-11 14:15:03, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLII/352/98 
 w sprawie zmian w budżecie na 1998 rok.
Informację dodano 2007-10-11 14:15:48, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLIII/353/98 
 w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego w Połańcu do załatwiania spraw związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o dotację z Programu Unii Europejskiej Odbudowa.
Informację dodano 2007-10-11 14:17:23, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLIII/354/98 
 w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu.
Informację dodano 2007-10-11 14:18:34, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLIII/355/98 
 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Miejskiego w Połańcu.
Informację dodano 2007-10-11 14:19:23, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLIII/356/98 
 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/124/95 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 1995 roku w sprawie: ustalenia diet dla radnych i członków Komisji spoza Rady.
Informację dodano 2007-10-11 14:21:03, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLIII/357/98 
 w sprawie utworzenia związku międzygminnego "Związek Gmin Dotkniętych Powodzią".
Informację dodano 2007-10-11 14:22:16, wprowadzający: Przemysław Kamionka

Zobacz:
 kadencja 1998-2002 .  kadencja 1994-1998 .  kadencja 1990-1994 . 
wersja do druku