bip.umig.polaniec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Połaniec www.polaniec.pl
Uchwały Rady > kadencja 1990-1994 strona główna 
kadencja 1990-1994
Uchwała Nr I/1/90 
 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 08:42:09, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr I/2/90 
 w sprawie wyboru Delegata do sejmu samorządowego.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 08:44:13, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr I/3/90 
 w sprawie ustalenia nazwy rady.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 08:45:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr II/4/90 
 wybór Burmistrza
Informację zaktualizowano 2007-09-21 09:52:49, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr II/5/90 
 w sprawie wyboru V-ce Przewodniczących Rady Gminy i Miasta w Połańcu
Informację zaktualizowano 2007-09-21 09:53:27, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr II/6/90 
 w sprawie powołania Sekretarza Gminy i Miasta
Informację dodano 2007-09-20 11:38:50, wprowadzający: Przemysław Kamionka, autor: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr II/7/90 
 w sprawie wyboru Zarządu Gminy
Informację zaktualizowano 2007-09-21 09:54:05, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr II/8/90 
 w sprawie czasowego sprawowania obowiązków Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Informację zaktualizowano 2007-09-21 09:54:12, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr III/9/90 
 w sprawie powołania Skarbnika Gminy i Miasta
Informację zaktualizowano 2007-09-21 09:54:18, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr III/10/90 
 w sprawie powołania Kierownika i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Informację zaktualizowano 2007-09-21 09:54:32, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr III/11/90 
 w sprawie powołania komisji Inwentaryzacyjnej
Informację zaktualizowano 2007-09-21 09:54:46, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr III/12/90 
 w sprawie zabezpieczenia bazy lokalowej szkół.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 09:55:11, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IV/13/90 
 w sprawie podziału środków finansowych otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego na podstawie decyzji Nr 43 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 14 maja 1990 roku przeznaczonych na dofinansowanie czynów społecznych.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 09:55:33, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr V/14/90 
 w sprawie określenia miejsc na terenie miasta i gminy gdzie dopuszczalne jest prowadzenie handlu oraz ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty handlowej.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 09:55:39, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr V/15/90 
 w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 09:55:46, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr V/16/90 
 w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów dla Burmistrza.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:01:01, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr V/17/90 
 w sprawie zmiany organizacji ruchu drogowego na ulicy B. Głowackiego.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:01:08, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr V/18/90 
 w sprawie zmiany w planie wykorzystania środków finansowych na inwestycje i remonty.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:01:14, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VI/19/90 
 w sprawie zmiany uchwały Nr. III( 12 ) 90 z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie zabezpieczenia bazy lokalowej szkół.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:01:21, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VII/20/90 
 w sprawie ustalenia nazwy rady.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:01:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VII/21/90 
 w sprawie ustalenia statutu Miasta i Gminy Połaniec.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:01:32, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VII/22/90 
 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:01:38, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VII/23/90 
 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miejskiej w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:01:43, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VII/24/90 
 w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:01:50, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VII/25/90 
 w sprawie określenia miejsc na terenie Miasta i Gminy Połaniec gdzie dopuszczalne jest prowadzenie handlu, oraz ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:01:55, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VII/26/90 
 w sprawie zmiany w planie wykorzystania środków finansowych na inwestycje i remonty uchwalonym na Sesji Rady Narodowej w dniu 28 lutego 1990 roku -uchwała Nr XII/36/90.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:02:01, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VII/27/90 
 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:02:07, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VIII/28/90 
 w sprawie powołania Komisji Rady.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:02:13, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VIII/29/90 
 w sprawie utworzenia wspólnej rady dla Miasta i Gminy, wspólnych organów wykonawczych tj. Burmistrza i Zarządu oraz wspólnego organu administracyjnego -Urzedu Miasta i Gminy.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:02:19, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VIII/30/90 
 w sprawie ustalenia diet dla radnych i miesięcznego limitu kilometrów dla Przewodniczącego Rady.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:07:45, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VIII/31/90 
 w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dla sołtysów na terenie gminy.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:02:34, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr VIII/32/90 
 w sprawie zmiany w planie wykorzystania środków finansowych na inwestycje i remonty.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:02:40, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IX/33/90 
 w sprawie przejęcia lecznicy dla zwierząt.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:02:46, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IX/34/90 
 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych lub prawnych w drodze przetargu działki budowlanej stanowiącej własność Skarbu Państwa - Urzędu Miasta i Gminy Połaniec, położonej w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:02:54, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IX/35/90 
 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia sołtysów za wystawianie i wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:03:01, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IX/36/90 
 w sprawie podjęcia czynności mających na celu wprowadzenie zmiany do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego polegajacej na lokalizacji i budowie stacji uzdatniania wody.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:08:48, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IX/37/90 
 w sprawie zabezpieczenia bazy lokalowej Szkoły Podstawowej w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:03:14, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IX/38/90 
 w sprawie zmiany w planie wykorzystania środków finansowych na inwestycje i remonty oraz popieranie czynów społecznych.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:03:20, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IX/39/90 
 w sprawie wyrażenia opinii o Urzędach Rejonowych.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:03:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IX/40/90 
 w sprawie przejęcia do realizacji pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:03:32, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr IX/41/90 
 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:03:39, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr X/42/90 
 w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych -sołectw i osiedli na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:09:34, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr X/43/90 
 w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:03:55, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr X/44/90 
 w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia wyborów zarządu osiedli i przewodniczących.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:04:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr X/45/90 
 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania spraw indywidualnych z zakresu pomocy społecznej.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:04:11, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr X/46/90 
 w sprawie dokonania zamiany gruntów samorządowych na grunty stanowiące własność p. Apolonii i Jana Warchałowskich zam. w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:11:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr X/47/90 
 w sprawie dokonania zamiany gruntów samorządowych na grunty satnowiące własność p. Mieczysława Kwiatkowskiego zam. w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:11:37, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr X/48/90 
 w sprawie dokonania zamiany gruntów samorządowych na grunty stanowiące własnosc p.p. Ireneneusza Wyspiańskiego i Andrzeja Patalonga zam. w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:13:08, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr X/49/90 
 w sprawie przystąpienia do spółki EMiG z.o.o w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:04:42, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr X/50/90 
 w sprawie nie wydawania wskazań lokalizacyjknych na budowę obiektów handlowo-usługowych na osiedlu "Energetyk" w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:04:49, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XI/51/90 
 w sprawie ustalenia wykazu aktów prawa miejscowego.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:04:55, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XI/52/90 
 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:05:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XI/53/90 
 w sprawie ustalenia obsady etatowej zadania budżetowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:05:08, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XI/54/90 
 w sprawie wprowadzenia do budżetu dochodów ponadplanowych i ich rozdysponowanie.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:05:16, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XI/55/90 
 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 1990 rok poprzez przeniesienie kredytów pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami oraz udzielenia dotacji z budżetu na Fundusz Gospodarki Gruntami.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:05:24, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XI/56/90 
 w sprawie zmiany uchwały Nr X/50/90 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 20 listopada 1990 roku dotyczącej niewydawania wskazań lokalizacyjnych na budowę obiektów handlowo-usłygowych na osiedlu "Energetyk" w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:05:30, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XI/57/90 
 w sprawie ustalenia funkcji inwestora bezpośredniego dla rozbudowy Szkoły Podstawowej w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 10:05:38, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/58/91 
 w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień innych niż określonych w ustawie.
Informację dodano 2007-09-21 10:21:39, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/59/91 
 w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej.
Informację dodano 2007-09-21 10:22:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/60/91 
 w sprawie: inkasa należności pienieżnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, od podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Informację dodano 2007-09-21 10:24:41, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/61/91 
 w sprawie podwyższenia opłat rocznych za zarząd i użytkowanie gruntów stanowiacych własność Miata i Gminy w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-21 10:26:52, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/62/91 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec gruntów położonych na terenie wsi Zawada Gm. Połaniec, zajętych pod lokalizację budynku hotelowego "Zębiec" oraz poza lokalizacją.
Informację dodano 2007-09-21 10:31:25, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/63/91 
 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki budowlanej na rzecz małż. Marii i Józefa Szczerbiwilk zam. w Gliwicach.
Informację dodano 2007-09-21 10:38:00, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/64/91 
 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki budowlanej na rzecz p. Karbarza Roberta zam. w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-24 12:15:11, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/65/91 
 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki budowlanej na rzecz p. Kazimierza Zalińskiego zam. w Tuklęczu.
Informację zaktualizowano 2007-09-24 12:16:04, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/66/91 
 w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego zakładów gastronomicznych i usługowych.
Informację dodano 2007-09-21 10:42:42, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/67/91 
 w sprawie określenia miejsca na terenie Miasta i Gminy Połaniec gdzie dopuszczalne jest prowadzenie handlu, oraz ustalenia wyskosci dziennych stawek opłaty targowej.
Informację dodano 2007-09-21 10:46:50, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/68/91 
 w sprawie uchylenia uchwał: Nr X/50/90 z dnia 20 listopada 1990r. w sprawie nie wydawania wskazań lokalizacyjnych na budowę obiektów handlowo-usługowych na Osiedlu "Energetyk" w Połańcu i Nr XI/56/90 z dnia 27 grudnia 1990r. w sprawie nie wydawania wskazań na budowę obiektów handlowo-usługowych na Osiedlu "Energetyk" w Połańcu, z wyjątkiem gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-21 10:58:15, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/69/91 
 w sprawie organizacji i zakresu działania sołectw.
Informację dodano 2007-09-21 10:59:33, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XII/70/91 
 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwienia spraw indywidualnych z zakresu pomocy społecznej.
Informację dodano 2007-09-21 11:01:00, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIII/71/91 
 w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-21 11:03:19, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIV/72/91 
 w sprawie wybrania Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-21 11:04:32, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XV/73/91 
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1991 rok oraz upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w budżecie gminy i dysponowania rezerwą budżetową.
Informację dodano 2007-09-21 11:07:23, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XV/74/91 
 w sprawie przeznaczenia częsci wpływu podatku od nieruchomości do dyspozycji samorządów wiejskich.
Informację dodano 2007-09-21 11:08:41, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XV/75/91 
 w sprawie ustalenia odpłatnośći za pobyt dziecka w przedszkolach i żłobku.
Informację dodano 2007-09-21 11:10:19, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XV/76/91 
 w sprawie nabycia na własnośc Miasta i Gminy Połaniec gruntów położonych na terenie wsi Rybitwy gm. Połaniec, przeznaczonych pod zieleń parkową na osiedlu budownictwa jednorodzinnego "Południe" w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 08:44:45, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XV/77/91 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec gruntów położonych na terenie miasta Połaniec, przeznaczonych pod osiedle budownictwa wielorodzinnego "Energetyk" w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-24 09:03:36, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XV/78/91 
 w sprawie dokonania zamiany gruntów samorządowychna grunty stanowiące własność p. Bolesława Kołka zam. w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-24 09:02:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XV/79/91 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec działki nr 2421 o pow. 326 m. kw. położonej w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-24 09:03:58, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XV/80/91 
 w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta połańca zatwierdzonego uchwałą Nr XII/46/76 Gminnej Rady Narodowej w Połańcu z dnia 11 listopada 1976 r. wraz ze zmianami w miejscowym planie ogólnym zatwierdzonymi uchwałą Nr VII/28/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy Połaniec z dnia 3 maja 1989 r.
Informację zaktualizowano 2007-09-24 09:04:22, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XV/81/91 
 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 1990 rok, oraz przyjęcia sprawozdania z realizacji funduszy pozabudżetowych.
Informację zaktualizowano 2007-09-24 09:04:38, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVI/82/91 
 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 1990 rok.
Informację dodano 2007-09-24 09:01:27, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVI/83/91 
 w sprawie podjęcia czynności mających na celu wprowadzenie zmian do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Połańca polegających na lokalizacji i budowie stacji diagnostyki samochodowej wraz z usługami nieuciążliwymi związanymi z budową stacji oraz lokalizacji i budowie motelu - zajazdu.
Informację dodano 2007-09-24 09:09:11, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVI/84/91 
 w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów dla Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-24 14:47:23, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVI/85/91 
 w sprawie sprzedaży na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności w Tarnobrzegu 1 części działki nr 6515/1 z przeznaczeniem pod lokalizację ekspozytury w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 09:24:27, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVI/86/91 
 w sprawie sprzedaży na rzecz małż. Ireny i Janusza Wysockich zam. w Połańcu działki nr 4669/4 w pow. 90 m. kw. położonej na osiedlu "Energetyk" w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 09:26:48, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVI/87/91 
 w sprawie sprzedaży gruntów na rzecz Polskiego Związku Działkowców, Zarządu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu.
Informację zaktualizowano 2007-09-24 14:48:34, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVI/88/91 
 w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej.
Informację dodano 2007-09-24 09:30:42, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVI/89/91 
 w sprawie wyrażenia opinii o połączeniu miasta i gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-24 09:31:59, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVII/90/91 
 w sprawie sprzedaży działki budowlanej, położonej przy ulicy Ogrodowej w Połańcu, na rzecz p. Roberta Karbarza zam. w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 09:33:46, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVII/91/91 
 w sprawie sprzedaży działki budowlanej, położonej przy ulicy Ogrodowej w Połańcu na rzecz p. Tadeusza Grudzińskiego zam. w Staszowie i Chłodnickiego Wacława zam. w Staszowie.
Informację dodano 2007-09-24 09:35:54, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVII/92/91 
 w sprawie dokonania zamiany gruntów samorządowych, na grunty stanowiące współwłasność p. p. Irenenusza Wyspiańskiego i Andrzeja Patalonga zam. w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 09:37:52, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVII/93/91 
 w sprawie zamiany oraz nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec gruntów położonych na terenie wsi Zawada gm. Połaniec, zajętych pod lokalizację budynku hotelowego "Zębiec" Nr 7.
Informację dodano 2007-09-24 09:39:36, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVII/94/91 
 w sprawie dokonania zamiany gruntów samorządowych, na grunty stanowiące własność p. Bolesława Kołka zam. w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 09:41:09, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVII/95/91 
 w sprawie sprzedaży działek budowlanych, położonych na osiedlu "Północ" w Połańcu, stanowiących własność Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-24 09:42:37, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVII/96/91 
 w sprawie sprzedaży działki gruntu położonej na osiedlu "Energetyk" w Połańcu, stanowiącej własność Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-24 09:44:24, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVIII/97/91 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na 1991 rok.
Informację dodano 2007-09-24 09:45:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVIII/98/91 
 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 09:46:34, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVIII/99/91 
 w sprawie powołania zakładu budżetowego - Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Przedszkoli i Żłobka w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 09:48:03, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVIII/100/91 
 w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów.
Informację dodano 2007-09-24 09:49:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVIII/101/91 
 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/67/91 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 7 lutego 1991 roku w sprawie określenia miejsc na terenie Miasta i Gminy Połaniec gdzie dopuszczalne jest prowadzenie handlu, oraz ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Informację dodano 2007-09-24 09:50:58, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVIII/102/91 
 w sprawie dokonania zamiany gruntów samorządowych na grunty stanowiące własność pani Janiny Bobrowskiej zam. w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 09:52:05, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVIII/103/91 
 w sprawie dokonania zamiany gruntów samorządowych na grunty stanowiące własność p. Marianny Kołek zam. w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 09:53:56, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVIII/104/91 
 w sprawie sprzedaży działki gruntu położonej na terenia osiedla "Północ" w Połańcu stanowiącce własność Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-24 09:55:18, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XVIII/105/91 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec gruntów objętych lokalizacją przetwórni owocowej w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 09:56:28, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała VIII/106/91 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec działek nr 549 i 550/4 o łącznej powierzchni 2,49 ha, położonych na terenie wsi Rybitwy gm. Połaniec.
Informację zaktualizowano 2007-09-24 10:04:54, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XIX/107/91 
 w sprawie sprzedaży na rzecz Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Połaniec" w Połańcu, częsci działki nr 6040, położonej na terenie osiedla "Energetyk" w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 10:13:13, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XX/108/91 
 w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów, oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Informację dodano 2007-09-24 10:14:29, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XX/109/91 
 w sprawie dokonania zamiany gruntów samorządowych na grunty stanowiące własność p.p. Marka i Jadwigi małż. Bień.
Informację zaktualizowano 2007-09-24 15:30:08, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XX/110/91 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec gruntów objętych lokalizacją Stacji Uzdatniania Wody w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 10:17:37, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XX/111/91 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec działki nr 6245/2, stanowiącej własność p. Leokadii Fijałkowskiej zam. w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 10:33:16, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XX/112/91 
 w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolach w żłobku.
Informację dodano 2007-09-24 10:35:52, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XX/113/91 
 w sprawie zmiany w planie wykorzystania środków na inwestycje i remonty.
Informację dodano 2007-09-24 10:38:45, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXI/114/91  
 w sprawie ustalenia regulaminów targowisk na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
Informację zaktualizowano 2007-09-24 11:02:35, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXI/115/91 
 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Informację dodano 2007-09-24 11:09:17, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXI/116/91 
 w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska na bazie magazynowej Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" przy ul. Zrębińskiej nr 27 w Połańcu, udzielenia zezwolenia Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Połańcu na prowadzenie targowiska, oraz ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
Informację zaktualizowano 2007-09-24 11:14:14, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/117/91 
 w sprawie ustalenia regulaminów targowisk na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-24 11:13:43, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/118/91 
 w sprawie sprzedaży na rzecz Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Połaniec" w Połańcu działki gruntu oznaczonej nr ewid. 4886, o powierzchni 0,1282 ha, położonej na terenie osiedla "Energetyk" w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 11:16:05, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/119/91 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec działki Nr 389 położonej w Ruszczy, stanowiącej współwłasność P. Marii Czernik, p. Zofii Czernik, p. Grażyny Dach i p. Mazur Stanisława,
Informację zaktualizowano 2007-09-24 15:32:47, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/120/91 
 w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej -sołectwa Ruszcza-Kępa na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
Informację zaktualizowano 2007-09-24 15:33:36, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/121/91 
 w sprawie ustalenia miesięcznego limitu kilometrów dla Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 11:20:18, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/122/91 
 w sprawie sprzedaży na rzecz Spółdzielni Budowy Garaży w Połańcu działki nr 4531/2 o powierzchni 0,2434 ha, położonej w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 11:22:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/123/91 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec gruntów pod lokalizację oczyszczalni ścieków.
Informację dodano 2007-09-24 11:23:04, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/124/91 
 w sprawie sprzedaży działki nr 963 o pow. 0,2778 ha, położonej przy ul. Osieckiej w Połańcu, stanowiącej własność Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-24 11:24:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXII/125/91 
 w sprawie wskazania banku prowadzącego usługe kasową gminy.
Informację dodano 2007-09-24 11:25:22, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIII/126/91 
 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia ulg i zwolnień innych niż określone w ustawie.
Informację dodano 2007-09-24 11:26:39, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/127/92 
 w sprawie organizacji i zakresu działania sołectwa Ruszcza-Kępa i Osiedla Nr 2 w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 11:28:01, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/128/92 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec działki nr 6140 o pow. 986 m2 położonej na terenie m. Połaniec.
Informację dodano 2007-09-24 11:29:24, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/129/92 
 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działek budowlanych na rzecz Spółdzielni Budowy Domków Jednorodzinnych w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 11:30:35, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/130/92 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec działki nr 6193/2 o powierzchni 0,1970 ha, położonej w Połańcu a stanowiącej własność Spółdzielni Budowy Garaży w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 11:32:17, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/131/92 
 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Połańcu Nr XII/60/91 z dnia 7 lutego 1991 r. w sprawie inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Informację zaktualizowano 2007-09-24 15:36:54, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/132/92 
 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Połańcu Nr XVIII/101/91 z dnia 19 lipca 1991 roku w części dotyczącej wynagrodzenia dla inkasenta opłaty targowej.
Informację dodano 2007-09-24 11:36:34, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIV/133/92 
 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XII/66/91 z dnia 7 lutego 1991 roku w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego zakładów gastronomicznych i usługowych.
Informację dodano 2007-09-24 11:38:16, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXV/134/92 
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1992 rok i upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w budżecie gminy.
Informację dodano 2007-09-24 11:39:35, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXV/135/92 
 w sprawie ustalenia udziału rodziców w kosztach przygotowania posiłków dla dzieci w przedszkolach.
Informację dodano 2007-09-24 11:40:37, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXV/136/92 
 w sprawie ustalenia udziału rodziców w kosztach przygotowania posiłków dla dzieci w żłobku.
Informację dodano 2007-09-24 11:42:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXV/137/92 
 w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dla sołtysów na terenie gminy.
Informację dodano 2007-09-24 11:42:53, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVI/138/92 
 w sprawie odwołania Dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 11:44:00, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVI/139/92 
 w sprawie ustalenia funkcji inwestora bezpośredniego dla budowy (rozbudowy) szkoły średniej w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 11:45:09, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVI/140/92 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec działek nr 6238, 6239, 6242, 6244 i 6264 położonych w Połańcu, stanowiących własność p.p. Stanisławy i Tadeusza Wójcikowskich zam. w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 11:47:46, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVI/141/92 
 w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/30/90 z dnia 6 września 1990r. w sprawie ustalenia diet dla radnych i miesięcznego limitu kilometrów dla Przewodniczącego Rady.
Informację dodano 2007-09-24 11:49:15, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/142/92 
 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 1991 rok.
Informację dodano 2007-09-24 11:50:33, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/143/92 
 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 1991 rok.
Informację dodano 2007-09-24 11:51:48, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/144/92 
 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-24 11:53:27, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/145/92 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec działek gruntu oznaczonych numerami 6417 i 5559, położonych w Połańcu przy ul. Partyzantów, stanowiących własność p. Stanisława Laski zam. w Szewcach gm. Samborzec.
Informację dodano 2007-09-24 11:59:13, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVII/146/92 
 w sprawie oceny realizacji i dokonania zmian w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego miasta Połańca skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego przy ulicy Żapniowskiej w Połańcu zatwierdzonym uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Połańcu z dnia 3 maja 1989 roku Nr VII/29/89
Informację dodano 2007-09-24 12:01:47, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVIII/147/92 
 w sprawie powołania Dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 12:03:13, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVIII/148/92 
 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 12:04:18, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVIII/149/92 
 w sprawie utworzenia i nadania Statutu Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-24 12:05:26, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVIII/150/92 
 w sprawie utworzenia i nadania Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-24 15:41:09, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXVIII/151/92 
 w sprawie wydzierżawienia na rzecz Spółdzielni Inwalidów "Jedność" w Staszowie działek nr 169/8, 169/9, 168/10 i 168/11 położonych w Zawadzie gm. Połaniec, stanowiących własność Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-25 10:50:07, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIX/152/92 
 w sprawie zmian w budżecie.
Informację dodano 2007-09-25 10:52:36, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIX/153/92 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec gruntów położonych przy ul. Żapniowskiej w Połańcu, niezbędnych do realizacji budowy tej ulicy.
Informację dodano 2007-09-25 10:54:13, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIX/154/92 
 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Połańcu.
Informację dodano 2007-09-25 10:55:56, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIX/155/92 
 w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych miasta i gminy.
Informację dodano 2007-09-25 10:57:20, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIX/156/92 
 w sprawie ustalenia opłąt za ścieki odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.
Informację zaktualizowano 2007-09-25 14:39:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIX/157/92 
 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/67/91 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 7 lutego 1991 roku w sprawie określenia miejsc na terenie Miasta i Gminy Połaniec gdzie dopuszczalne jest prowadzenie handlu, oraz ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Informację zaktualizowano 2007-09-25 12:34:33, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIX/158/92 
 w sprawie zatwierdzenia herbu Gminie Połaniec.
Informację dodano 2007-09-25 12:36:30, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXIX/159/92 
 w sprawie wystąpienia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością -Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "EMiG" w Połańcu i zbycia udziałów wniesionych do w/w spółki.
Informację zaktualizowano 2007-09-25 14:41:57, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXX/160/92 
 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-25 12:39:59, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXX/161/92 
 w sprawie zatwierdzenia Programu najważniejszych zamierzeń inwestycyjnych na najbliższe lata na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-25 12:41:19, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXX/162/92 
 w sprawie sprzedaży działek nr. nr. 6610/5, 6610/6 i 6609/36 oraz 6609/35 położonych przy ulicy Żapniowskiej w Połańcu stanowiących własność Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-25 13:07:49, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXX/163/92 
 w sprawie sprzedaży na rzecz Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Połaniec" w Połańcu, gruntów położonych na terenie zad. IV-tego Oś. Energetyk w Połańcu, stanowiących własność Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-25 13:09:24, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXX/164/92 
 w sprawie sprzedaży działki budowlanej położonej przy ul. Czarneckiego w Połańcu, stanowiącej własność Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-25 13:10:57, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXX/165/92 
 w sprawie sprzedaży działki Nr 2677 o pow. 1,3950 ha, położonej w Połańcu, stanowiącej własność Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-25 13:26:56, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXX/166/92 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec gruntu położonego na terenie zadania V-tego Osiedla Energetyk w Połańcu z przeznaczeniem na zasoby gruntów.
Informację dodano 2007-09-25 13:28:20, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXX/167/92 
 w sprawie nabycia na włąsność Miasta i Gminy Połaniec gruntów położonych w rejonie ulic: Ruszczańskiej i Krakowskiej w Połańcu, objętych lokalizacją bazy PGK i M w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-25 13:30:11, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXX/168/92 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec gruntów pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne Osiedla Północ II w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-25 13:31:33, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXX/169/92 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec gruntów położonych przy skrzyżowaniu ulic: Kazimierza Wielkiego i Jędrusiów w Połańcu z przeznaczeniem pod poszerzenie trójkąta widoczności tych ulic.
Informację dodano 2007-09-25 13:33:36, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXX/170/92 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec gruntu położonego przy ulicy Żapniowskiej w Połańcu, stanowiącego własność Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Połaniec" w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-25 13:35:20, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXX/171/92 
 w sprawie powołania Pełnomocnika Gminy d/s wdrażania ustawy w zakładach opieki zdrowotnej.
Informację dodano 2007-09-25 13:36:41, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXI/172/92 
 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Połaniec do Rady Nadzorczej Szpitala Rejonowego w Staszowie.
Informację dodano 2007-09-25 13:37:56, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXI/173/92 
 w sprawie sprzedaży działki budowlanej położonej przy ul. Żapniowskiej w Połańcu stanowiącej własność Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-25 13:39:23, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXI/174/92 
 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/163/92 z dnia 27 września 1992r. Rady Miejskiej w Połańcu dotyczącej sprzedaży na rzecz Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Połaniec" w Połańcu, gruntów położonych na terenie zadania IV-tego Oś. Energetyk w Połańcu, stanowiących własność Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-25 13:42:38, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXI/175/92 
 w sprawie sprzedaży na rzecz Zakłądowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Połaniec" w Połańcu, gruntów położonych na terenie zad. IV-tego Oś. Energetyk w Połańcu, stanowiących własność Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-25 13:44:28, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXII/176/92 
 w sprawie utworzenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej zwanego Przychodnią Zdrowia w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-25 13:45:41, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXII/177/92 
 w sprawie powołania Rady Nadzorczej Przychodni Zdrowia w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-25 13:46:44, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXII/178/92 
 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania spraw indywidualnych z zakresu pomocy społecznej.
Informację dodano 2007-09-25 13:48:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXII/179/92 
 w sprawie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze.
Informację dodano 2007-09-25 13:49:08, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXII/180/92 
 w sprawie przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Połańcu w jednoosobową spółkę gminy z ograniczoną odpowiedzialnością.
Informację dodano 2007-09-25 13:50:50, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXII/181/92 
 w sprawie przystapienia do Agencji Rozwoju Regionalnego w Tarnobrzegu.
Informację dodano 2007-09-25 13:51:43, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXII/182/92 
 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Zawadzie Gm. Połaniec, stanowiących własność Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-25 13:53:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXII/183/92 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy połaniec działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 4706, położonej przy ulicy Zrębińskiej w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-25 14:45:51, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXII/184/92 
 w sprawie ustalenia opłat adiacenckich na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-25 14:04:47, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXII/185/92 
 w sprawie wprowadzenia zmian do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Połańca.
Informację zaktualizowano 2007-09-25 14:46:52, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXII/186/92 
 w sprawie dokonania zmian w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego dla terenu skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego przy ul. Żapniowskiej w Połańcu zatwierdzonym uchwałą Rady Narodowej Miasta I Gminy w Połańcu nr VII/29/89 z dnia 3 maja 1989r.
Informację dodano 2007-09-25 14:13:25, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXII/187/92 
 w sprawie zmian w budżecie.
Informację dodano 2007-09-25 14:14:15, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXII/188/92 
 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia ulg i zwolnień innych niż określone w ustawie.
Informację dodano 2007-09-25 14:15:37, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXII/189/92 
 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
Informację dodano 2007-09-25 14:16:17, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXIII/190/92 
 w sprawie zatwierdzenia Statutu Przychodni Zdrowia w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-25 14:17:19, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXIII/191/92 
 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-25 14:18:04, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXIII/192/92 
 w sprawie wprowadzenia zmian w Załączniku do Uchwały Nr VIII/28/90 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 6 września 1990 r. w sprawie powołania Komisji Rady.
Informację dodano 2007-09-25 14:19:39, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXIV/193/93 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec działek nr 6235, 6240 o łącznej pow. 0,2657 ha położonych w Połańcu stanowiących własność osób fizycznych.
Informację zaktualizowano 2007-09-25 14:23:56, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXIV/194/93 
 w sprawie sprzedaży na rzecz Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Połaniec" w Połańcu, gruntów położonych na terenie zad. IV-tego os. Energetyk w Połańcu stanowiących własność Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-25 14:23:19, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXIV/195/93 
 w sprawie sprzedaży gruntu położonego w Połańcu Osiedle Północ I, na rzecz p. Zbigniewa Łodkowskiego.
Informację dodano 2007-09-25 14:25:59, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXIV/196/93 
 w sprawie sprzedaży gruntu położonego w Tursku Małym gm. Połaniec, na rzecz p. Kazimierza Foldy.
Informację dodano 2007-09-25 14:27:53, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXIV/197/93 
 w sprawie zasad dokonywania oceny pracowników samorządowych mianowanych.
Informację dodano 2007-09-25 14:28:59, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXIV/198/93 
 w sprawie zmiany wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Informację dodano 2007-09-25 14:30:01, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXIV/199/93 
 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXXII/176/92 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 1992 roku w sprawie utworzenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej zwanego Przychodnią Zdrowia w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-25 14:50:01, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała XXXIV/200/93 
 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/190/92 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 1992 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Przychodni Zdrowia w Połancu.
Informację dodano 2007-09-25 14:35:09, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIV/201/93 
 w sprawie likwidacji przedszkola Nr 4 w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-27 09:32:04, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIV/202/93 
 w sprawie utworzenia grup przedszkolnych w Żłobku.
Informację dodano 2007-09-27 09:33:12, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIV/203/93 
 w sprawie ustalenia udziału rodziców w kosztach przygotowania posiłków dla dzieci w Przedszkolach.
Informację dodano 2007-09-27 09:34:27, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIV/204/93 
 w sprawie ustalenia udziału rodziców w kosztach przygotowania posiłków dla dzieci w Żłobku.
Informację dodano 2007-09-27 09:35:39, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIV/205/93 
 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia pdatku rolnego na obszarze gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-27 09:37:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/206/93 
 w sprawie dokonania zamiany gruntów samorządowych, na grunty stanowiące własność p. Kosowicza Antoniego zam. w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-27 09:38:55, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/207/93 
 w sprawie ustalenia opłat za wodę pobraną z urządzeń wodociągowych miasta i gminy.
Informację dodano 2007-09-27 09:40:07, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/208/93 
 w sprawie ustalenia opłat za ścieki odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych.
Informację dodano 2007-09-27 09:41:23, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXV/209/93 
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1993 rok i upoważnienie Zarządu do dokonywania zmian w budżecie gminy.
Informację dodano 2007-09-27 09:43:21, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/210/93 
 w sprawie wyboru wariantu i uchwalenia założeń do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Połańca.
Informację dodano 2007-09-27 09:45:39, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/211/93 
 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 1992 rok.
Informację dodano 2007-09-27 09:46:58, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/212/93 
 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 1992 rok.
Informację dodano 2007-09-27 09:55:58, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/213/93 
 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-27 09:57:17, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/214/93 
 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/67/91 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 7 lutego 1991 roku w sprawie określenia miejsc na terenie Miasta i Gminy Połaniec, gdzie dopuszczalne jest prowadzenie handlu oraz ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Informację dodano 2007-09-27 09:59:30, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/215/93 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec działki nr 6137 położonej przy ulicy Żapniowskiej w Połańcu, stanowiącej własność p. Jerzego Warchałowskiego zam. w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-27 10:01:34, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVI/216/93 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec zabudowanej nieruchomośći położonej w Połańcu, stanowiącej współwłasność p.p. Jadwigi Kamińskiej i Józefa Kieszkowskiego, zam. w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-27 10:03:34, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVII/217/93 
 w sprawie powołania Kierownika Przychodni Zdrowia w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-27 10:04:43, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVII/218/93 
 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę oczyszczalni ścieków w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-27 10:05:56, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVII/219/93 
 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-27 10:07:12, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVII/220/93 
 w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-27 10:08:03, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVII/221/93 
 w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów, oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Informację dodano 2007-09-27 10:09:27, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVII/222/93 
 w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Informację dodano 2007-09-27 10:10:43, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVII/223/93 
 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
Informację dodano 2007-09-27 10:13:04, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVII/224/93 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec działek gruntu oznaczonych numerami 5855 i 5857 położonych przy ulicy Krakowskiej w Połańcu stanowiących własność p. Izabeli Laska, zam. w Mielcu.
Informację dodano 2007-09-27 10:15:36, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVII/225/93 
 w sprawie nabycia na własność Miasta i Gminy Połaniec gruntów objętych lokalizacją Zadania V-tego osiedla budownictwa wielorodzinnego "Energetyk" w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-27 10:17:17, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVII/226/93 
 w sprawie ustalenia wielkośći gruntów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych.
Informację dodano 2007-09-27 10:18:40, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVII/227/93 
 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntu oznaczonej nr ewidencyjnym 5881/63 o pow. 125m. kw. położonej w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-27 10:20:51, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVII/228/93 
 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntu oznaczonej nr ewidencyjnym 5881/61 o pow. 69 m. kw. położonej w Połańcu stanowiącej własność Gminy Połaniec.
Informację zaktualizowano 2007-09-27 13:06:31, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVII/229/93 
 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntu oznaczonej nr ewid. 6406/1 o pow. ok. 80 m. kw. położonej w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec.
Informację zaktualizowano 2007-09-27 13:07:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVII/230/93 
 w sprawie sprzedaży zabudowanej działki Nr 5881/62 o pow. 210 m. kw. położonej przy ul. H. Kołłątaja w Połańcu oraz zabudowanych działek Nr 6406/2 o pow. ok. 80 m. kw., Nr 6406/3 o pow. ok. 65 m. kw. położonych przy ulicy B. Głowackiego w Połańcu, stanowiących własność Gminy Połaniec.
Informację zaktualizowano 2007-09-27 13:07:23, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVII/231/93 
 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
Informację zaktualizowano 2007-09-27 13:07:41, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/232/93 
 w sprawie zmian w budżecie na 1993 rok.
Informację zaktualizowano 2007-09-27 13:08:24, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/233/93 
 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jak podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Połaniec.
Informację zaktualizowano 2007-09-27 13:12:41, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/234/93 
 w sprawie zatwierdzenia projektu planu gospodarowania na gruntach położonych w strefie ochronnej składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni im. T. Kościuszki w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-27 13:13:01, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/235/93 
 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki budowlanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 5038 o pow. 355 m. kw. położonej na osiedlu "Północ I" w Połańcu, stanowiącej własność Miasta i Gminy Połaniec.
Informację zaktualizowano 2007-09-27 13:13:27, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/236/93 
 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki budowlanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 588/66, położonej w Połańcu, stanowiącej własność Gminy Połaniec.
Informację zaktualizowano 2007-09-27 13:13:47, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/237/93 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec zabudowanej nieruchomości położonej w Połańcu, stanowiącej własność p. Joanny Nowak zam. w Żorach.
Informację zaktualizowano 2007-09-27 13:14:05, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/238/93 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec zabudowanej działki oznaczonej Nr 5309 o pow. 655 m. kw. położonej przy ulicy Ruszczańskiej w Połańcu, stanowiącej własność p. Mieczysława Warchałowskiego, zam. w Staszowie.
Informację zaktualizowano 2007-09-27 13:14:23, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXVIII/239/93 
 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Połańcu nr XII/66/91 z dnia 7 lutego 1991 roku w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych.
Informację zaktualizowano 2007-09-27 13:14:42, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/240/93 
 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze objętych projektem Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego miasta Połaniec.
Informację zaktualizowano 2007-09-27 13:15:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/241/93 
 w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Połańca oraz zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Połaniec i w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego osiedla "Północ" w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-27 13:15:25, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/242/93 
 w sprawie procedury uchwalenia budżetu Gminy Połaniec oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Informację zaktualizowano 2007-09-27 13:15:47, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/243/93 
 w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji.
Informację zaktualizowano 2007-09-27 13:16:09, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/244/93 
 w sprawie sprzedaży części działki Nr 6148 położonej przy ul. Kubika w Połańcu, stanowiacej własność Gminy Połaniec.
Informację zaktualizowano 2007-09-27 13:16:28, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/245/93 
 w sprawie zniesienia współwłasnośći nieruchomości, których współwłaścicielami są Gmina Połaniec oraz p. Władysław Tatara zam. w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-27 13:16:49, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/246/93 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntów położonych przy ulicy Krakowskiej Dużej w Połańcu.
Informację zaktualizowano 2007-09-27 13:17:07, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XXXIX/247/93 
 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.
Informację dodano 2007-09-27 12:55:50, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XL/248/93 
 w sprawie nieprzejęcia prowadzenia szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-27 13:02:13, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XL/249/93 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntu położonego przy ulicy Krakowskiej w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-27 13:03:15, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XL/250/93 
 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/216/93 z dnia 29 kwietnia 1993 r. Rady Miejskiej w Połańcu, dotyczącej nabycia na własnosć Miasta i Gminy Połaniec zabudowanej nieruchomości położonej w Połańcu, stanowiącej współwłasność p.p. Jadwigi Kamińskiej i Józefa Kieszkowskiego zam. w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-27 13:05:49, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XL/251/93 
 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki Nr 6047/7, położonej w Połańcu na rzecz Fundacji Wspomagania Oświaty w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-28 09:56:57, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XL/252/93 
 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działek Nr 5434 i 5445 położonych w Połańcu oraz przeniesienie własności znajdujących się na nich budynków, na rzecz Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-28 09:58:56, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XL/253/93 
 w sprawie podjęcia czynności mających na celu dokonanie analizy i oceny aktualności Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Połaniec, zmiany granic administracyjnych miasta Połańca oraz opracowania Miejscowego planu szczegółowego osiedla Południe w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-28 10:01:51, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XL/254/93 
 w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
Informację dodano 2007-09-28 10:02:58, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XL/255/93 
 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Połaniec.
Informację dodano 2007-09-28 10:04:05, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XL/256/93 
 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia ulg i zwolnień innych niż określone w ustawie,
Informację dodano 2007-09-28 10:05:30, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XL/257/93 
 w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych.
Informację dodano 2007-09-28 10:06:50, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XL/258/93 
 w sprawie ustalenia diet dla radnych i członków Komisji spoza Rady.
Informację dodano 2007-09-28 10:07:59, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XL/259/93 
 w sprawie zmian w budżecie na 1993 rok.
Informację dodano 2007-09-28 10:08:45, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XL/260/93 
 w sprawie utworzenia środka specjalnego.
Informację dodano 2007-09-28 10:09:38, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XL/261/93 
 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/243/93 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 4 listopada 1993 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji.
Informację zaktualizowano 2007-10-02 15:15:41, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/262/94 
 w sprawie ustalenia opłat za wodę pobraną z urządzeń wodociągowych miasta i gminy.
Informację dodano 2007-09-28 10:21:21, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/263/94 
 w sprawie ustalenia opłat za ścieki odprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych.
Informację dodano 2007-09-28 10:22:25, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/264/94 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntów objętych lokalizacją zbiornika wodnego na rz. Wschodniej w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-28 10:36:08, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/265/94 
 w sprawie nabycia na własność Gminy Połaniec gruntów pod poszerzenie niebezpiecznego zakrętu w Rybitwach, gm. Połaniec.
Informację dodano 2007-09-28 10:48:41, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/266/94 
 w sprawie zamiany gruntów położonych przy skrzyżowaniu ulic Osieckiej, Kazimierza Wielkiego i Jędrusiów w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-28 10:50:10, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/267/94 
 w sprawie zmiany wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
Informację dodano 2007-09-28 10:50:57, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/268/94 
 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-28 10:52:13, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/269/94 
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1994 rok i upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w budżecie gminy.
Informację dodano 2007-09-28 10:53:29, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLI/270/94 
 w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 1994 rok.
Informację dodano 2007-09-28 10:55:01, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLIII/271/94 
 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 1993 rok.
Informację dodano 2007-09-28 10:56:42, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLIII/272/94 
 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 1993 rok.
Informację dodano 2007-09-28 10:58:06, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLIII/273/94 
 w sprawie zmian w budżecie na 1994 rok.
Informację dodano 2007-09-28 10:59:01, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLIII/274/94 
 w sprawie uchwalenia założeń do miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla "Południe" w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-28 11:05:50, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLIV/275/94 
 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Połańca.
Informację dodano 2007-09-28 11:07:04, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLIV/276/94 
 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Połańca
Informację dodano 2007-09-28 11:08:02, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLIV/277/94 
 w sprawie przyznania darowizny Pani Stanisławie Warchałowskiej zam. w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-28 11:09:37, wprowadzający: Przemysław Kamionka
Uchwała Nr XLIV/278/94 
 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/274/94 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28-04-1994r. w sprawie uchwalenia założeń do miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego oś. "Południe" w Połańcu.
Informację dodano 2007-09-28 11:17:29, wprowadzający: Przemysław Kamionka

Zobacz:
   2015r
   2014r.
   2013r.
   2012r.
   2011r.
   2010r.
   2009r.
   2008r.
   2007r.
   2006r.
   2005r.
   2004r.
   2003r.
   2002r.
   poprzednie
   pozostałe
   zweryfikuj podpis
   przeglądarka aktów XML, LAPX
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.umig.polaniec.pl