Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
° 2015r
° 2014r.
° 2013r.
° 2012r.
° 2011r.
° 2010r.
° 2009r.
° 2008r.
° 2007r.
° 2006r.
° 2005r.
° 2004r.
° 2003r.
° 2002r.
° poprzednie
° pozostałe
° zweryfikuj podpis
° przeglądarka aktów XML, LAPX
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2003r. strona główna 
przystąpienie do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Winnica
2004-01-15 13:24:42
  ...więcej

uchwała nr X/59/2003
2004-01-15 10:00:38
  ...więcej

Uchwała NR X/58/2003
2004-01-15 09:44:03
  ...więcej

Nadanie sztandaru Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Połańcu
2003-12-08 10:59:55
  ...więcej

Uchwała Nr XII/74/03
2003-10-20 14:31:47
  ...więcej

Uchwała Nr XX/75/03
2003-10-20 14:24:20
U C H W A Ł A  Nr  XII/75/03 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia  15 października  2003 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz p. Ryszarda W. zam. Połaniec  ...więcej

Pokazano 7 - 12 z 70
poprzednie     następne