Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
° 2015r
° 2014r.
° 2013r.
° 2012r.
° 2011r.
° 2010r.
° 2009r.
° 2008r.
° 2007r.
° 2006r.
° 2005r.
° 2004r.
° 2003r.
° 2002r.
° poprzednie
° pozostałe
° zweryfikuj podpis
° przeglądarka aktów XML, LAPX
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2005r. strona główna 
Uchwala nr XXXVII/261/05 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2005 rok.
2006-01-24 08:27:43
  ...więcej

U C H W A Ł A Nr XXXVI/260/05
2005-12-14 11:53:55
U C H W A Ł A   Nr  XXXVI/260/05 Rady Miejskiej w Połańcu, z dnia  30 listopada  2005 roku w sprawie  zamiany gruntów stanowiących własność p.p.  Małgorzaty i Dariusza N. zam. Połaniec, na grunty sta  ...więcej

Uchwała nr XXXVI/259/05 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki nr 5445 położonej w POłańcu przy ul. Kazimierz Wielkiego oraz przeniesienia własności znajdującego się na niej budynku w trybie bezprzetargowym na rzecz GS "SCh" w Połańcu.
2005-12-14 11:47:53
  ...więcej

Uchwala nr XXXVI/258/05 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji deklaracji podatkowej.
2005-12-14 11:36:47
  ...więcej

Uchwała nr XXXVI/257/05 w sprawie podatku od posiadania psów.
2005-12-14 11:30:53
  ...więcej

Uchwała nr XXXVI/256/05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2005-12-14 11:24:21
  ...więcej

Pokazano 7 - 12 z 77
poprzednie     następne