Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
° 2015r
° 2014r.
° 2013r.
° 2012r.
° 2011r.
° 2010r.
° 2009r.
° 2008r.
° 2007r.
° 2006r.
° 2005r.
° 2004r.
° 2003r.
° 2002r.
° poprzednie
° pozostałe
° zweryfikuj podpis
° przeglądarka aktów XML, LAPX
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2014r. strona główna 
Uchwała Nr III/6/2014
2014-12-23 12:08:31
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok  ...więcej

Uchwała Nr III/5/2014
2014-12-23 12:05:12
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2015 - 2018  ...więcej

Uchwała Nr II/4/2014
2014-12-03 14:16:49
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku w Połańcu o nazwie "Kraina Malucha", dla kjtórego organem prowadzącym jest Gmina Połaniec, maksymalnej wysokości opła  ...więcej

Uchwała Nr II/3/2014
2014-12-03 14:12:30
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady  ...więcej

Uchwała Nr I/2/2014
2014-12-03 14:10:54
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Połańcu  ...więcej

Uchwała Nr I/1/2014
2014-12-03 14:08:39
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Połańcu  ...więcej

Pokazano 7 - 12 z 89
poprzednie     następne