Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
° 2015r
° 2014r.
° 2013r.
° 2012r.
° 2011r.
° 2010r.
° 2009r.
° 2008r.
° 2007r.
° 2006r.
° 2005r.
° 2004r.
° 2003r.
° 2002r.
° poprzednie
° pozostałe
° zweryfikuj podpis
° przeglądarka aktów XML, LAPX
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2013r. strona główna 
Uchwała Nr XLIX/326/13
2013-12-02 10:33:15
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na rzecz Gminy Połaniec części nieruchomości położonej w miejscowości Połaniec gm. Połaniec oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz  ...więcej

Uchwała Nr XLIX/325/13
2013-12-02 10:29:28
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto i Gminę Połaniec udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe "Propol" Sp. z o.o.  ...więcej

Uchwa ła Nr XLIX/324/13
2013-12-02 10:23:00
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w Połańcu.  ...więcej

Uchwała Ne XLIX/323/13
2013-12-02 10:18:29
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.  ...więcej

Uchwała Nr XLIX/322/13
2013-12-02 10:15:35
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. "Udzielanie porad dla mieszkańców gminy Połaniec w przypadku zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia oraz zabieg&  ...więcej

Uchwała Nr XLIX/321/13
2013-12-02 10:11:03
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego pn. "Poprawa jakości życia u osób cierpiących na przewlekłe choroby ruchu dla mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec na   ...więcej

Pokazano 13 - 18 z 94
poprzednie     następne