Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Połaniec  www.polaniec.pl
Dane
Urząd Miasta
Organy
Rada Miejska
Komisje Rady
Burmistrz
Struktura urzędu
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Inne komisje
Prawo lokalne
Statut Gminy
Atrybuty
Regulamin organizacyjny
Plan zamierzeń Rady Miejskiej
Uchwały Rady
° 2015r
° 2014r.
° 2013r.
° 2012r.
° 2011r.
° 2010r.
° 2009r.
° 2008r.
° 2007r.
° 2006r.
° 2005r.
° 2004r.
° 2003r.
° 2002r.
° poprzednie
° pozostałe
° zweryfikuj podpis
° przeglądarka aktów XML, LAPX
Protokoły
Projekty protokołów
Zarządzenia
Finanse i majątek
Dokumenty kontroli
RCL
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Procedury
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Sprawy obywatelskie
Działalność gospodarcza
Podatki i opłaty lokalne
Budownictwo i planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka gruntami
Inne
Gospodarka i rozwój
Ochrona środowiska i rolnictwo
Gospodarka mieniem
Planowanie przestrzenne
Programy rozwoju
Inne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Ewidencja, rejestry, archiwa
Przetargi
Wybory
Tablica ogłoszeń
Inne
Pożytek publiczny i wolontariat
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2011r. strona główna 
Uchwała Nr XXII/138/11
2012-01-03 14:16:28
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok.  ...więcej

Uchwała Nr XXII/137/11
2012-01-03 14:12:44
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2011 - 2027.  ...więcej

Uchwała Nr XXI/136/11
2011-12-21 12:05:15
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Zakład Gospodarki Odpadami Kom  ...więcej

Uchwała Nr XXI/135/11
2011-12-21 11:55:40
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2011 rok.  ...więcej

Uchwała Nr XXII/134/11
2011-12-21 11:47:08
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec.Zal.do.  ...więcej

Uchwała Nr XX/133/11
2011-12-07 18:15:19
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek o numerach ewidencyjnych: 6331/39 o powierzchni 78 m.kw. oraz 6331/40 o powierzchni 78 m.kw. położonych w Połańcu, na rzecz właścici  ...więcej

Pokazano 7 - 12 z 134
poprzednie     następne